Norimą rezultatą Etikos komisijos nariai pasiekė iš antro karto

Parašė:  2017-11-10

Paskutinę spalio dieną į Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdį rinkosi etikos sargai. Posėdžio darbotvarkėje – Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino ir Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus dvikovos finalas. Užbėgsime įvykiams už akių ir pasakysime, kad nugalėjo Meras! O iš to, kas vyko Etikos komisijos posėdyje, galima spręsti, jog pralaimėjo… demokratija.
Antanas NEKRAŠIUS
Rašėme apie spalio pradžioje vykusį Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdį, kuriame Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas etikos sargams skundė Telšių rajono savivaldybės tarybos opozicijoje esančios Mišrios frakcijos narį Algirdą Bacevičių.
Skundė už tai, kad šis savo asmeniniame socialinio tinklalapio profilyje paskelbė iškarpytą spaudos konferencijos vaizdo įrašą, kuriame kalbėjo tik pats A. Bacevičius, o kitų Tarybos narių pasisakymai buvo tiesiog iškirpti. P. Kuizino nuomone, tokiais veiksmais A. Bacevičius visuomenei pateikė galimai tendencingą informaciją, nes buvo ignoruojama kitų spaudos konferencijoje kalbėjusių Tarybos narių nuomonė.
Meras paprašė Etikos komisijos įvertinti Tarybos nario A. Bacevičiaus elgesio atitiktį valstybės politikų elgesio principams: skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, atsakomybės. Tąsyk komisija klausimo svarstymą atidėjo kitam posėdžiui.
A. Bacevičius: „Aš turiu teisę laisvai skleisti informaciją ir savo idėjas!“
Spalio 31 d. laikrodžiui išmušus 13 val., Savivaldybės salėje vėl susirinko etikos sargai. Iki šiol pats labiau valdžios kaltintoju garsėjęs A. Bacevičius, atsidūręs kaltinamųjų suole, kalbėjo: „Telšių rajono savivaldybės mero P. Kuizino skunde nėra konkrečiai nurodyta, kokius įstatymus aš pažeidžiau patalpindamas vaizdo įrašą savo socialinio tinklo profilyje. Skunde pateikta tik subjektyvi P. Kuizino nuomonė, neva negaliu tokios informacijos dėti. Kas yra mano asmeninis profilis socialiniame tinklalapyje? Tai – mano asmeninis albumas, kuriame talpinu savo nuotraukas ir jas demonstruoju viešai. Tai nėra laikraštis, tai ne televizija, radijas ir pan. Socialinis tinklalapis – tai ne visuomenės informavimo priemonė! Daugelis iš mūsų „Facebook’e“ turi profilius, bet tai dar nereiškia, kad kiekvienas esame žurnalistai. Todėl manęs negalite įpareigoti pateikti atsakomąją nuomonę.“ A. Bacevičius teigė, kad P. Kuizino skundas yra paprasčiausias kerštas už kritiką mero ir jo aplinkos atžvilgiu bei jo, kaip Tarybos nario, aktyvią visuomeninę veiklą.
„Gal esu padaręs tikrai kažką negerai? Merui reikėjo rasti stipresnių argumentų, o ne pradėti riboti mano laisvę, – tęsė A. Bacevičius. – Mano laisvą nuomonę gina ne vienas įstatymas, o pirmiausia – LR Konstitucijos 25 straipsnis „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai“. Aš turiu teisę laisvai skleisti informaciją ir savo idėjas!“
Jautėsi apšmeižti ir pažeminti
„A. Bacevičius yra ne tik A. Bacevičius, bet ir viešas asmuo, – Etikos komisijos posėdyje kalbėjo skundo autorius P. Kuizinas. – O viešas asmuo viešoje erdvėje privalo suvokti, ką daro. Esu įsitikinęs, kad A. Bacevičius, viešoje erdvėje apkaltinęs kitus viešus asmenis bei įvardinęs jų vardus, pavardes ir nesuteikęs galimybės jiems išreikšti savo nuomonę, pažeidė etikos normas. Kalbant apie Konstituciją – ji vienoda visiems. Taip, ji suteikia jums teisę reikšti savo nuomonę, tačiau ji nesuteikia teisės šmeižti ir žeminti kitus viešus asmenis.“
Etikos komisijos narys Kęstutis Trečiokas (kurį, anot mero, viešoje erdvėje apšmeižė ir pažemino A. Bacevičius) posėdžio metu sakė, kad pats faktas, jog socialiniame tinklalapyje buvo paskelbtas iškarpytas vaizdo įrašas, nėra blogai. Esą A. Bacevičius savireklamos atžvilgiu padarė netgi labai teisingai. Tačiau nerimą kelia ir Etikos komisijos dėmesio reikalauja pats vaizdo įrašo turinys. „Teiginys, kad aš su Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono palaiminimu gavau darbą… tai yra visiškai tikrovės neatitinkantis teiginys. Ir tai yra etikos normų pažeidimas, – kalbėjo K. Trečiokas. – Aš jums už tuos žodžius atleidau. Tačiau nemanykite, kad socialiniuose tinklalapiuose apšaukti kitus žmones nebūtais dalykais yra gerai…“
A. Bacevičiaus paskelbtame vaizdo įraše kalbama ir apie du konservatorius – Juozą Butkevičių ir Etikos komisijos pirmininką Mantą Servą. „Aš su J. Butkevičiumi vaizdo įraše buvome apkaltinti, jog nenorime dirbti opozicijoje, nes neva esame valdančiosios daugumos nupirkti, papirkti, – savo poziciją išreiškė M. Serva. – Juozo įmonė esą privilegijuotai laimi Savivaldybės skelbiamus statybos darbų konkursus, o aš nedirbu opozicijoje, nes man pažadėti įvairūs postai Kultūros centre. Nors spaudos konferencijoje apie menamai žadėtas man pareigas A. Bacevičius nieko tiesiogiai nepasako. Apie tai kalbama neoficialiai.“
M. Serva tvirtino, kad atsiriboti nuo darbo opozicijoje jį privertė ne valdantieji, bet pats A. Bacevičius. Esą šių metų pavasarį opozicijoje pradėjus diskutuoti dėl valdančiosios daugumos perdėliojimo Telšių rajono savivaldybės taryboje, jis supratęs, kad šis siekis yra labiau A. Bacevičiaus asmeninis noras kelti dirbtinę suirutę Tarybos veikloje. „Matydamas, kad tai yra siekis įvesti destrukciją Taryboje, o ne noras gerinti jos darbą, aš atsiribojau nuo jūsų (A. Bacevičiaus, – red.) veiklos ir nuo jūsų spaudimų priimti tam tikrus sprendimus, – teigė Etikos komisijos pirmininkas. – Todėl kaltinti mane, kad esu nupirktas ar susaistytas kažkokiais postais Kultūros centre, yra nesąžininga, nes tai netiesa.“
Tai, kad paskelbtame vaizdo įraše etika nė nekvepia, pastebėjo ir komisijos narys Zenonas Mockus. Moralą A. Bacevičiui posėdžio metu atskaitė ir kitas etikos sargas – Kajetonas Šliogeris. Šio teigimu, Tarybos nario pasisakymuose nuolat jaučiama nepagarba kitiems, o tai, kad išsakytos mintys neatitinka teisybės, yra etikos normų pažeidimas. „Mes žvelgsime į jus su pagarba, jeigu jūs nežvelgsite į kiekvieną iš mūsų tarsi į priešą“, – pabrėžė K. Šliogeris.
Tačiau tai, kas vyko Etikos komisijos posėdyje toliau, vargu ar tilpo į demokratijos, o ką jau kalbėti apie tas pačias politinės etikos, normas.
Štai jums ir etika, štai jums ir jos sargai
Galiausiai Etikos komisijos nariai ėmėsi vertinti, ar A. Bacevičius savo veiksmais pažeidė valstybės politikų elgesio principus, ar ne. Kadangi Tarybos nario pasisakymai palietė du komisijos narius – M. Servą ir K. Trečioką, šie nuo balsavimo nusišalino. Galintys balsuoti liko tik trys: Z. Mockus, K. Šliogeris ir Telšių Naujamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Algirdas Žvirzdinas. Paskelbus balsavimą, pirmieji du komisijos nariai buvo už tai, kad A. Bacevičius pažeidė politikų elgesio principus, o seniūnaitis susilaikė. Stojo nejauki pauzė… sprendimas palankus A. Bacevičiui?! Kaip čia taip? Mat posėdyje dalyvavo 5 etikos sargai: už tai, kad A. Bacevičius pažeidė etikos normas, balsavo du nariai, vienas – seniūnaitis – susilaikė, o du nusišalino. Tai reiškia, jog seniūnaičio balsas buvo lemiamas. Nejučiomis visų akys susmigo į susilaikiusįjį A. Žvirzdiną. O šis tik gūžčiojo pečiais sakydamas, kad jam apsispręsti pritrūko informacijos.
M. Servai liko tik pripažinti faktą, jog Etikos komisija balsų dauguma nusprendė, kad A. Bacevičius nekaltas. Tačiau kažkuriuo momentu mūsų etikos sargų pasaulyje kažkas apsivertė. Etikos komisijos pirmininkas ėmė ir paklausė, ar komisijos nariai „šiuo klausimu turi kitų pasiūlymų“. Ir čia K. Šliogeris pateikė pasiūlymą: reikia balsuoti dar kartą!..
K. Trečiokas kartu su Z. Mockumi ragino kolegas susitaikyti su priimtu sprendimu ir „nebežaisti smėlio dėžėje“, t. y. nebalsuoti už jau priimtą sprendimą antrą kartą. Tačiau iš „smėlio dėžės“ lipti nenorėjo K. Šliogeris priešakyje su M. Serva. Nuo balsavimo nusišalinęs Etikos komisijos pirmininkas vos ne spaudė susilaikiusį seniūnaitį persigalvoti, klausdamas, esą gal šis abejoja savo sprendimu. A. Žvirzdinui nedrąsiai ištarus: „Gal ir ne taip įsivaizdavau…“, pasigirdo K. Šliogerio žodžiai: „Perbalsuojam!“
Ir ką jūs manote: nors A. Bacevičius po pirmojo balsavimo de jure buvo pripažintas nepažeidęs politikų elgesio principų, tačiau tai nesutrukdė paskelbti antro balsavimo. Greičiausiai pirmasis nebuvo toks, kokio tikėtasi… Antrojo balsavimo metu A. Žvirdinui informacijos jau užteko: 3 už, 2 nuo balsavimo nusišalino – A. Bacevičius pripažintas pažeidęs politikų elgesio principus: skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, atsakomybės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. vėjai parašė:

  Dėl komiškų situacijų, manau,kalti „demokratiškai išrinkti“ (valdančiųjų) komisijų nariai visuomenininkai, kurie posėdžiams prastai pasiruošia…..Kitų ruošimasis irgi nespindi, tačiau jų patirtis didesnė todėl daug sprendimų gali priimti „iš klausos“ ir neapsirikti.

 2. parašė:

  Nu ir kas, kad pripažinot? Gal balsuokit trečią kartą ir nepripažinkit? Atsirado autoritetai Telšių miesto. Neturite ką veikti ir blūdijate kaip maži vaikai.

 3. ooo parašė:

  kas per geda Telsiam su tokiais balsuotojais.

 4. 7Epa parašė:

  Bekite is Telsiu kol dar galite 🙂 Baisus tas meras is musu mokesciu moketoju pinigu vaziuoja atostogauti. Kuizinas meras is mazosios raides.

 5. Benas parašė:

  Nesupratau? Kodėl dėl sumauto mero aš turiu bėgti iš Telšių? Gal geriau jis lai bėga į savo Upyna.

 6. 7Epa'i parašė:

  Pritariu Benui. Meras – tik laikinas dalykas, dabar jau daug daugiau informacijos į viešumą išlenda, gal kitai kadencijai jau kažką geresnio nei dabar turėsim:)

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt