Pirmas puslapis

L. Je­go­ro­vas: „Tarp daž­niau­siai se­niū­ni­jai tei­kia­mų pra­šy­mų – gat­vių būk­lės ge­ri­ni­mas, lie­taus nuo­te­kų sis­te­mų įren­gi­mas“

Rub­ri­ko­je „Klausk drą­siai“ į skai­ty­to­jų klau­si­mus at­sa­ko De­gai­čių se­niū­ni­jos se­niū­nas Leo­ni­das Je­go­ro­vas. – Ka­da nu­ma­to­ma Ei­gir­džių gat­vių re­konst­ruk­ci­ja – Aly­taus...

Read more
Page 1 of 477 1 2 477

Apklausa

Kaip švenčiate Velykas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai