Sveikata

Psi­chiat­ri­ja ki­taip – gy­ve­ni­mo spal­vas pa­de­da at­kur­ti me­no te­ra­pi­ja

Mi­nė­da­mas At­vi­ros psi­chiat­ri­jos mė­ne­sį, Že­mai­ti­jos psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­ren­gė po­pie­tę. Gy­ven­to­jai su­si­pa­ži­no su ne­me­di­ka­men­ti­niais psi­cho­lo­gi­nės...

Read more
Page 1 of 8 1 2 8

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai