Teminiai puslapiai

Gy­dy­to­jas A. K. Cha­hi­ne: „Ma­no tiks­las, kad Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rius ei­tų į prie­kį su nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis“

Vie­nas se­niau­sių Re­gio­ni­nės Tel­šių li­go­ni­nės sky­rių – Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos, įkur­tas prieš dau­giau kaip 46-erius me­tus. Per ne­trum­pą lai­ko­tar­pį bū­ta įvai­rių po­ky­čių,...

Read more
Page 1 of 127 1 2 127

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai