Teminiai puslapiai

In­ga Na­gy­tė: „Su­la – gy­vy­bės sy­vai, kaip ir folk­lo­ras, iš­nai­kink et­ni­nę kul­tū­rą – tau­ta pa­ti iš­nyks“

Tel­šių kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro gru­pė „Su­la“ – mu­zi­kos ko­lek­ty­vas, sa­vo lais­va­lai­kį skiriantis že­mai­čių folk­lo­rui po­pu­lia­rin­ti, at­si­da­vęs mu­zi­kai, tra­di­ci­joms ir šo­kiams....

Read more
Page 1 of 174 1 2 174

Apklausa

Jeigu šiandien vyktų rinkimai į LR prezidentus, už ką atiduotumėte savo balsą?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai