Verslas, Finansai

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta Ru­pei­kie­nė: „Vie­šu­mas yra pa­ti ge­riau­sia pre­ven­ci­jos prie­mo­nė“

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) va­sa­rio pra­džio­je vi­suo­me­nei pri­sta­tė at­lik­to ty­ri­mo „Lie­tu­vos ko­rup­ci­jos že­mė­la­pis 2021“ re­zul­ta­tus. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, per­nai su­ma­žė­jo gy­ven­to­jų,...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai