Socialiniai reikalai

Sustabdytas autobuso maršrutas į Tryškius. Ke­lei­vi­nio trans­por­to or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja žada iš­girs­ti ke­lei­vių lū­kes­čius

Spa­lio 13 die­ną vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me Tryš­kių mies­te­lio gy­ven­to­jai iš­reiš­kė pa­si­pik­ti­ni­mą dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus spren­di­mo su­stab­dy­ti UAB „Rid­vi­ja“...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai