Socialiniai reikalai

Ginčas dėl pra­dė­to ir ne­baig­to dar­bo – ne­pat­vir­tin­ta nau­ja vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tų re­dak­ci­ja

Pas­ku­ti­nia­me praė­ju­sių me­tų Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je už­te­ko ir svei­ki­ni­mų, ir rim­tų dis­ku­si­jų. Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das...

Read more

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai