Partnerių informacija

Pa­lan­ki ži­nia ūki­nin­kams: vi­si for­ma­lu­mai su­de­rin­ti, šį­met dau­gia­me­čių pie­vų at­kur­ti tik­rai ne­rei­kės

Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) pa­tvir­ti­no reg­la­men­to, su­si­ju­sio su dau­gia­me­čių pie­vų iš­lai­ky­mo nuo­sta­to­mis, pa­kei­ti­mus, to­dėl pa­sė­lius dek­la­ra­vu­siems Lie­tu­vos ūki­nin­kams dau­gia­me­čių pie­vų šiais...

Read more
Page 1 of 50 1 2 50

Apklausa

Baigiasi mokslo metai. Ką rinktis abiturientams?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai