Gaisrai

Parašė:

 2021-04-23

Pirmadienio naktį Varnių seniūnijos Milvydiškių kaime buvusio Seimo nario, ūkininko Jono Ramono šeimos ūkyje kilo gaisras. Liepsnose skendo trys pastatai. Dėl įtariamo padegimo atliekamas ikiteisminis tyrimas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, apie gaisrą Milvydiškių kaime buvo pranešta balandžio 19-ąją, […]

Parašė:

 2021-04-23

Balandžio 19-osios popietę Plungės padangę uždengė juodi dūmų kamuoliai, o pasigirdusios sirenos patvirtino – įvyko nelaimė! Netrukus paaiškėjo, jog ugniagesiai gelbėtojai išskubėjo į Jėrubaičiuose esantį atliekų sąvartyną – liepsnos siautėjo šiukšlių kaupe. Per keletą valandų ugnis sąvartyne buvo suvaldyta – […]

Parašė:

 2021-04-23

Balandžio 17-ąją, prieš aštuntą valandą ryto, Viešvėnų seniūnijoje, Rūdupių kaime užsiliepsnojo gyvenamasis namas. Jo viduje rastas apdegusio vyro kūnas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, atvykus į įvykio vietą medinis gyvenamasis namas degė atvira liepsna. Apmalšinę ugnį, ugniagesiai kambaryje rado […]

Parašė:

 2021-03-26

Priešgaisrinės apsaugos specialistai pastebi, kad, nutirpus sniegui ir šiltėjant orams, prasidėjo pernykštės žolės gaisrai. Specialistai primena: deginant žolę daroma žala gamtai, o nesilaikant šio draudimo gresia baudos. „Milžiniški nuostoliai yra padaromi gamtai ir žmonių turtui. Juk liepsnojančiose pievose sudega retų […]

Parašė:

 2021-02-23

Šeš­ta­die­nį Luo­kės se­niū­ni­jos Viekš­na­lių kai­me įvy­ko skau­di ne­lai­mė: ki­lus gais­rui na­me žu­vo vy­ras. Smal­kė­mis ap­si­nuo­di­ju­siam na­mo šei­mi­nin­kui pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Apie gais­rą Viekš­na­lių kai­mo Eže­ro gat­vė­je Tel­šių prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms (PGT) bu­vo pra­neš­ta va­sa­rio 20-ąją, apie 14.17 val. At­vy­kus ug­nia­ge­siams […]

Parašė:

 2020-12-11

Laukdami žiemos švenčių puošiame savo namus įvairiausiomis dekoracijomis, girliandomis, net negalvodami, kad tai gali prišaukti nelaimę. Viename iš Telšiuose esančių daugiabučių pirmadienį gaisras kilo dėl galimai netinkamo kalėdinės girliandos eksploatavimo. Monika GIRDVAINĖ Apie gaisrą Telšiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, esančiame […]

Parašė:

 2020-12-08

Penktadienį, gruodžio 4-ąją, Nevarėnų seniūnijos Petraičių kaime kilus gaisrui gyvenamajame name jauna šeima liko be pastogės ir užgyvento turto. Renkama parama nukentėjusiesiems. Telšių priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms apie gaisrą pranešta apie 12.36 val. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams medinis namas buvo apimtas atviros […]

Parašė:

 2020-10-27

Sekmadienį, spalio 25 d., apie pusę dešimtos vakaro, Telšiuose, Palangos gatvėje, užsiliepsnojo gyvenamasis namas. Aukų pavyko išvengti. Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, dviejų aukštų medinis namas buvo apimtas atviros liepsnos. Gaisro metu išdegė visas namo vidus, sugriuvo dalis namo stogo, dengto […]

Parašė:

 2020-08-14

Rugp­jū­čio 10-ąją, apie vi­dur­nak­tį, už­si­de­gė Šiau­lių plen­tu va­žia­vu­sio vil­ki­ko prie­ka­ba. Ne­lai­mė įvy­ko Tryš­kių se­niū­ni­jo­je, ties Svi­rai­čių kai­mu. At­vy­kus prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms vil­ki­ko MAN prie­ka­ba bu­vo apim­ta at­vi­ros lieps­nos. Ap­de­gė da­lis prie­ka­bos ten­to ir vie­na pa­dan­ga, su­de­gė dvi ga­li­nės pa­dan­gos. Prie­ka­bo­je […]

Parašė:

 2020-08-14

Rugp­jū­čio 11-ąją Var­nių se­niū­ni­jos Jau­šai­čių kai­me pre­suo­jant šiau­dus už­si­lieps­no­jo ri­ti­nių pre­sas. At­va­žia­vus ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, že­mės ūkio tech­ni­ka lau­kuo­se de­gė at­vi­ra lieps­na. Lieps­nos nu­siau­bė pre­są, ap­de­gė vie­nas šie­no ri­ti­nys. Spė­ja­ma, kad gais­ras ki­lo nuo ki­birkš­ties, ku­rią ga­lė­jo su­kel­ti dar­bo me­tu į […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomonė apie Galimybių pasą.

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt