Gaisrai

Parašė:

 2021-03-26

Priešgaisrinės apsaugos specialistai pastebi, kad, nutirpus sniegui ir šiltėjant orams, prasidėjo pernykštės žolės gaisrai. Specialistai primena: deginant žolę daroma žala gamtai, o nesilaikant šio draudimo gresia baudos. „Milžiniški nuostoliai yra padaromi gamtai ir žmonių turtui. Juk liepsnojančiose pievose sudega retų […]

Parašė:

 2021-02-23

Šeš­ta­die­nį Luo­kės se­niū­ni­jos Viekš­na­lių kai­me įvy­ko skau­di ne­lai­mė: ki­lus gais­rui na­me žu­vo vy­ras. Smal­kė­mis ap­si­nuo­di­ju­siam na­mo šei­mi­nin­kui pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Apie gais­rą Viekš­na­lių kai­mo Eže­ro gat­vė­je Tel­šių prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms (PGT) bu­vo pra­neš­ta va­sa­rio 20-ąją, apie 14.17 val. At­vy­kus ug­nia­ge­siams […]

Parašė:

 2020-12-11

Laukdami žiemos švenčių puošiame savo namus įvairiausiomis dekoracijomis, girliandomis, net negalvodami, kad tai gali prišaukti nelaimę. Viename iš Telšiuose esančių daugiabučių pirmadienį gaisras kilo dėl galimai netinkamo kalėdinės girliandos eksploatavimo. Monika GIRDVAINĖ Apie gaisrą Telšiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, esančiame […]

Parašė:

 2020-12-08

Penktadienį, gruodžio 4-ąją, Nevarėnų seniūnijos Petraičių kaime kilus gaisrui gyvenamajame name jauna šeima liko be pastogės ir užgyvento turto. Renkama parama nukentėjusiesiems. Telšių priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms apie gaisrą pranešta apie 12.36 val. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams medinis namas buvo apimtas atviros […]

Parašė:

 2020-10-27

Sekmadienį, spalio 25 d., apie pusę dešimtos vakaro, Telšiuose, Palangos gatvėje, užsiliepsnojo gyvenamasis namas. Aukų pavyko išvengti. Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms, dviejų aukštų medinis namas buvo apimtas atviros liepsnos. Gaisro metu išdegė visas namo vidus, sugriuvo dalis namo stogo, dengto […]

Parašė:

 2020-08-14

Rugp­jū­čio 10-ąją, apie vi­dur­nak­tį, už­si­de­gė Šiau­lių plen­tu va­žia­vu­sio vil­ki­ko prie­ka­ba. Ne­lai­mė įvy­ko Tryš­kių se­niū­ni­jo­je, ties Svi­rai­čių kai­mu. At­vy­kus prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms vil­ki­ko MAN prie­ka­ba bu­vo apim­ta at­vi­ros lieps­nos. Ap­de­gė da­lis prie­ka­bos ten­to ir vie­na pa­dan­ga, su­de­gė dvi ga­li­nės pa­dan­gos. Prie­ka­bo­je […]

Parašė:

 2020-08-14

Rugp­jū­čio 11-ąją Var­nių se­niū­ni­jos Jau­šai­čių kai­me pre­suo­jant šiau­dus už­si­lieps­no­jo ri­ti­nių pre­sas. At­va­žia­vus ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, že­mės ūkio tech­ni­ka lau­kuo­se de­gė at­vi­ra lieps­na. Lieps­nos nu­siau­bė pre­są, ap­de­gė vie­nas šie­no ri­ti­nys. Spė­ja­ma, kad gais­ras ki­lo nuo ki­birkš­ties, ku­rią ga­lė­jo su­kel­ti dar­bo me­tu į […]

Parašė:

 2020-08-14

Rugp­jū­čio 8-ąją Tel­šiuo­se, Luo­kės gat­vė­je, spė­ja­ma, bu­vo pa­deg­tas au­to­mo­bi­lis. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas. Apie gais­rą ma­ši­no­je Luo­kės gat­vės 42-ojo na­mo kie­me ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pra­neš­ta rugp­jū­čio 8-ąją, po 3 val. nak­ties. At­vy­kus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­goms, „VW Mul­ti­van“ vi­dus bu­vo apim­tas at­vi­ros lieps­nos. Ug­nis […]

Parašė:

 2020-03-27

Vė­lų ant­ra­die­nio va­ka­rą Tryš­kių mies­te­ly­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, už­si­lieps­no­jo gy­ve­na­ma­sis na­mas. La­biau­siai ti­kė­ti­na, kad gais­ras ki­lo dėl ne­tvar­kin­gai įreng­to dūmt­rau­kio. Apie gais­rą Tryš­kiuo­se, in­di­vi­dua­lia­me gy­ve­na­ma­ja­me na­me, ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams bu­vo pra­neš­ta ko­vo 24-ąją, apie 22.44 val. At­vy­kus prieš­gais­ri­nėms gel­bė­ji­mo pa­jė­goms vie­no aukš­to […]

Parašė:

 2019-11-08

Lapkričio 3-iąją, apie 1 val. nakties, Telšių ugniagesiams gelbėtojams buvo pranešta, kad Tryškių seniūnijoje, Pabalvės kaimo Vainočių gatvėje, dega namas. Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms paaiškėjo, kad degė ne pastatas, o automobilis „Citroёn C5“. Jį dar prieš atvykstant ugniagesiams gelbėtojams užgesino […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt