Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės

Parašė:

 2020-09-25

Renovuotą Telšių ješiboto pastatą papuošė naujas „žydukų“ medalis. Tokių medalių Telšiuose yra ne vienas, visų jų autorius – Romualdas Inčirauskas. Šie „žydukų“ medaliai yra susiję su žydų buvimu Žemaitijos sostinėje. Dirbiniai „įleisti“ pastatų plytose maždaug žmogaus akių aukštyje. Pasak R. […]

Parašė:

 2020-09-25

„Teatras ar turizmas? Abu!“ – net neketindama rinktis atsakė Telšių Žemaitės dramos teatro programų organizatorė, gidė, aktorė Aistė Korkadinovaitė-Šiaudkulienė. Į Telšius ji atvyko iš Kėdainių. Du dešimtmečiai, praleisti Žemaitijos sostinėje, Aistei padovanojo viską, apie ką ji svajojo: nuostabią šeimą, mylimą […]

Parašė:

 2020-08-28

Rugpjūčio 22 dieną Lauko Sodoje surengta tradicinė kraštiečių šventė „Čia mūsų namai, čia viskas gerai“. Kartu iškilmingai atšvęstas bendruomenės 15 metų sėkmingos veiklos jubiliejus, kraštiečiai pakviesti dalyvauti Šv. Joakimo atlaiduose. Aurelija SERVIENĖ Tradicinis renginys prasidėjo bendra malda Šv. Joakimo bažnyčioje. […]

Parašė:

 2020-08-28

Žemaičių muziejuje „Alka“ išsaugotame Platelių dvaro archyve, susijusiame su prancūzų kilmės grafų Šuazelių-Gufjė (pranc. – de Choiseul-Gouffier) šeima, valdžiusia Platelius nuo XIX amžiaus pradžios iki 1940 metų, išliko ne viena unikali kolekcija. Vienas retesnių rinkinių – stereoskopinės fotografijos. Kiekviename dvare […]

Parašė:

 2020-08-28

Rugpjūčio 28 dieną Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius, garsus skulptorius, medalininkas, tapytojas Romualdas Inčirauskas mini 70 metų sukaktį. Vienas žymiausių metalo menininkų Lietuvoje žvelgdamas į prabėgusius metus ir nuveiktus darbus teigia, jog visi jo darbai yra brangūs – išgyventi […]

Parašė:

 2020-08-21

Palaidais plaukais, basomis kojomis, draugų ir bendraminčių būryje atšvęsta gamtos ir derliaus brandos šventė – Žolinė. Šventė Biržuvėnų dvaro sodyboje tarsi lengvas atodūsis po sunkių vasaros darbų subūrė Luokės seniūnijos bendruomenę, svečius, rėmėjus ir žiūrovus dalytis, džiaugtis, bendrauti, viešėti artimų […]

Parašė:

 2020-08-11

Lie­pos 23 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko dvie­jų pa­ro­dų ati­da­ry­mas, su­si­ti­ki­mas su tel­šiš­kiu poe­tu, ta­py­to­ju, me­da­lių kū­rė­ju Gvi­du La­ta­ku ir fo­to­me­ni­nin­ku Pet­ru Vai­čiu­liu. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ Su­si­rin­ku­sie­siems neei­li­nes as­me­ny­bes pri­sta­tė li­te­ra­tė Ie­va Si­gi­ta Nag­lie­nė ir ren­gi­nį pra­dė­jo G. La­ta­ko […]

Parašė:

 2020-08-11

Bal­to­ji mo­kyk­la – Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­ja kas­met pa­ly­di į pa­sau­lį šim­tą, kar­tais dau­giau ar šiek tiek ma­žiau gra­žiau­sių, šau­niau­sių ir ga­biau­sių mū­sų kraš­to jau­nuo­lių ir mer­gi­nų. Tai mū­sų mo­kyk­los do­va­na Že­mai­ti­jai, Lie­tu­vai, pa­sau­liui. La­bai ma­lo­nu, kad at­si­ran­da to­kių, ku­rie ne­pa­mirš­ta […]

Parašė:

 2020-08-07

Kaskart, kai liepos paskutinįjį savaitgalį Klaipėda prisipildo jūrinio šurmulio, reiškia, kad mieste vyksta tradicinė Jūros šventė. Šiemetinės Jūros šventės kodas „Pasimatymai su vėju“ prilygsta dovanai, kuri suteikė mums galimybę švęsti ir susitikti: gal neapsikabinti, bet bent pamojuoti ir pamatyti vienas […]

Parašė:

 2020-08-07

„Poezijos pavasario“ renginio išvakarėse „Telšių ŽINIOS“ kalbina telšiškę, visiems puikiai pažįstamą poetiškos sielos moterį, literatūros žinovę Ievą Sigitą Naglienę. Poetė atvirauja, jog jai visada giedriau kalbėti apie kitus, nei pasakoti apie save. Aurelija SERVIENĖ – Papasakokite apie save. Kur Jūsų […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt