Kultūros laikas Žemaitijoje

Parašė:

 2018-12-11

Gruodžio 28 d., 17.30 val., Telšių Žemaitės dramos teatras kviečia pasimėgauti profesionaliu, stipriu ir širdį paliečiančiu šokio ir dainos spektakliu „Meilė“. „Tai – kūrinys, kurį nusipelno pamatyti mano mylimo krašto žmonės. Labai tikiuosi, kad ant metų slenksčio šis jautrus spektaklis […]

Parašė:

 2018-11-13

Paskutinė spalio mėnesio mokymosi diena Janapolės mokyklos moksleiviams buvo įdomesnė už kitas. Tą dieną ir mokiniai, ir mokytojai turėjo kalbėtis tarmiškai, tik žemaitiškai. Kaip sekėsi? Įvairiai… Kartais netyčiomis vėl grįždavo į bendrinę kalbą, bet visi labai stengėsi… Dieną vainikavo popietė […]

Parašė:

 2018-11-13

Po darbo dienos Šeimos centre, kur dirba vairuotoju, – visa širdimi prie muzikos. Gitara rankose, ir liūdnos, širdį veriančios dainos. Taip, tai apie telšiškį bardą Romualdą Miškinį. Vyriškis prisipažįsta, jog gitara pakeitė ne tik jo mąstyseną, bet ir gyvenimą: „Kaip […]

Parašė:

 2018-11-09

Spalio 16–18 dienomis Žemaičių muziejaus „Alka“ ekskursijų vadovė Ajida Stančienė buvo atrinkta į kontaktinį seminarą, kuris vyko „Jamtli“ muziejuje, Estešundo mieste, Švedijoje. Renginyje dalyvavo 40 atstovų iš Švedijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos ir Lietuvos. Iš Lietuvos į seminarą vyko 7 atstovai, […]

Parašė:

 2018-11-09

Spalio 25 d. Tryškių kultūros centre vyko tradicinė Muzikantų fiesta. Po dienos darbų į kultūros centrą sugužėję vietos gyventojai ir svečiai turėjo galimybę išvysti atlikėjus iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Telšių, Mažeikių, Joniškio, Plungės, Degaičių ir kt. Renginį linksmu […]

Parašė:

 2018-11-09

„Kūryba man suteikia džiaugsmo!“ – sakė neseniai 15-ąjį gimtadienį atšventęs Telšių „Džiugo“ gimnazijos 9 klasės mokinys Lukas Diulaj. Nuo pat mažumės Lukas mėgo kurti įvairius nuotykių tekstus. Jo šeimoje nuolat buvo įkvepiančių kūrybai žmonių: mama, močiutė, senelis, sesė – visi […]

Parašė:

 2018-11-09

Lapkričio 24 dieną, 16.30 val. ir 19 val., Telšių Žemaitės dramos teatre bus pristatyta PREMJERA – režisierės Laimutės Pocevičienės režisuotas žemaitiškas muzikinis spektaklis „Spalvotų guzikėlių rožančios“, skirtas Žemaičių vardo paminėjimo 800 metų jubiliejui. Spektaklyje vaidins folkloristė, etnomuzikologė Loreta Sungailienė, kino […]

Parašė:

 2018-10-19

1942 metų kovo 7 d. Vytautas Mačernis laiške mylimai merginai Bronei Vildžiūnaitei rašė: „Jau mes beveik metai kaip draugaujame, o aš vis dar nebūdavau iki pat slapčiausių širdies kampelių atviras, nes kažko bijodavau, kad Tu nepasijuoktum, kad nepasirodyčiau Tau per […]

Parašė:

 2018-10-12

Rug­sė­jo 27-ąją – Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną – Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“ su­reng­ta Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio pro­gra­mos „Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų ženk­lai“ už­da­ry­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos me­tu pri­sta­ty­ti 75-iuo­se mu­zie­juo­se vy­ku­sio pro­jek­to re­zul­ta­tai ir ki­tų me­tų pla­nai. Pro­jek­tas Tarp­tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną (ge­gu­žės 18-ąją) Na­cio­na­li­nia­me M. […]

Parašė:

 2018-10-05

Rug­sė­jo 30 d. Tel­šių ra­jo­ne, Luo­kė­je, vy­ko di­dy­sis tra­di­ci­nis My­ko­lo jo­mar­kas. Mies­te­lio skve­re­ly­je ati­da­ry­ta nau­ja tur­ga­vie­tė, ku­rio­je šur­mu­lia­vo pre­ky­bi­nin­kų bū­rys. Vie­ti­niai tur­gūs – nuo se­nų lai­kų Pa­sak is­to­ri­ko A. Miš­ki­nio, XV a. ant­ro­jo­je pu­sė­je Luo­kė­je rin­ko­si tur­gūs. Luo­kė bu­vo ga­na […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt