Telšių žinių redakcija

KVIE­ČIA­ME DA­LY­VAU­TI BAL­SA­VI­ME DĖL GY­VEN­TO­JŲ PA­TEIK­TŲ PRO­JEK­TŲ. IŠ­RIN­KI­TE VER­TIN­GIAU­SIĄ, NAU­DIN­GIAU­SIĄ, REI­KA­LIN­GIAU­SIĄ PRO­JEK­TO IDĖ­JĄ MŪ­SŲ RA­JO­NUI!

Pa­teik­ti pro­jek­tai: 1. „SKAM­BAN­TYS TEL­ŠIAI“. 2. „LAU­KO ARE­NA“. 3. „TŪ­RI­NIS ŠVIE­ČIAN­TIS UŽ­RA­ŠAS „NE­VA­RĖ­NAI“ TVEN­KI­NIO SA­LO­JE“. 4. „DE­GAI­ČIŲ DVA­RO SO­DY­BOS PAR­KO...

Tel­šių r. PSPC di­rek­to­rė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė: „Pa­cien­tai ir me­di­kai pa­ska­ti­no idė­jos „Svei­ka­tin­gu­mo so­das“ įgy­ven­di­ni­mą“

Pas­kel­bus Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­vų pro­jek­tų idė­jų pa­raiš­kų kon­kur­są il­gai gal­vo­jau, ką bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti ra­jo­no gy­ven­to­jams ir Ta­ry­bai...

Page 1 of 17 1 2 17

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai