Tvari kultūra Žemaitijoje

Nau­jo­mis spal­vo­mis su­švi­to res­tau­ruo­ti Tel­šių Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio ka­ted­ros al­to­rius ir sa­kyk­la

Kul­tū­ros inf­rast­ruk­tū­ros cent­ro (KIC) už­sa­ky­mu tvar­ko­mi Tel­šių ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no ir ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos sta­ti­nių komp­lek­so Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio ka­ted­ros Šven­to­sios Šei­mos...

Read more
Page 8 of 20 1 7 8 9 20

Apklausa

Artėja Velykos. Koks bus Jūsų šventinis stalas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai