Tvari kultūra Žemaitijoje

Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus tau­to­dai­lės pa­ro­dos už­da­ry­mo ir re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo šven­tė

Spa­lio 21 die­ną Tel­šių kul­tū­ros cent­ro eks­po­zi­ci­jų sa­lė­je vy­ko Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus, ku­ris jun­gia Tel­šių, Plun­gės, Ma­žei­kių ra­jo­nų...

Read more
Page 9 of 17 1 8 9 10 17

Apklausa

Ar skaitote knygas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai