Sukilėlių gatvės gyventojai sukilo, Getautės kaimo žmonių noras – neišpildytas

Parašė:  2019-06-14

Praėjusiame posėdyje Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams teko grįžti prie gegužės pradžioje priimto sprendimo taisymo. Politikai buvo nusprendę Sukilėlių gatvei remontuoti skirtus 50 tūkst. Eur perkelti į Šviesos gatvės remonto krepšelį. Tačiau prieš šį sprendimą sukilo Sukilėlių ir Plinkšių gatvių gyventojai. Visų pirma telšiškių delegacija prie sienos bandė spausti Telšių rajono savivaldybės merą Kęstutį Gusarovą. Tačiau šis aiškino, jog tokį sprendimą priėmė valdančiąja dauguma pasiskelbusių politikų „keturioliktukas“. Tad gyventojai su visomis pretenzijomis atvyko į Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdį.
Antanas NEKRAŠIUS
Tikslina trečią kartą
2019 m. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros objektų sąrašą Telšių rajono savivaldybės taryba šiais metais tikslina jau trečią kartą. Gegužės pabaigoje sprendimo projektas parengtas dėl korekcijų siekiant išbraukti iš sąrašo Geležinkelio gatvę Telšiuose ir Parko gatvę Degaičiuose, mat Savivaldybė Lietuvos automobilių kelių direkcijai buvo pateikusi prašymą skirti lėšų minėtų gatvių, kurios jungia rytinį aplinkkelį su Telšių miestu, kapitaliniam remontui. Tačiau pinigų negavo.
Taip pat į sąrašą įrašytas Getautės kaimo kelio link Muitaičių gatvės (Viešvėnų seniūnija) kapitalinis remontas. Šiam tikslui numatyta skirti 64,6 tūkst. Eur. Bet apie šį kelią truputėlį vėliau.
Kreipėsi į merą
Skaitytojams priminsime, jog gegužės 9 d. Telšių rajono savivaldybės taryba patvirtino patikslintą 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo užtikrinimo objektų sąrašą. Politikai nusprendė Sukilėlių gatvei remontuoti skirtus 50 tūkst. Eur perkelti į Šviesos gatvės remonto krepšelį.
Tąsyk aiškinta, jog korekcijos atliktos atsižvelgiant į abiejų gatvių eismo intensyvumą ir tai, kad Šviesos gatvėje problemų yra daugiau. Bendra Sukilėlių gatvės remonto vertė siekia 221,9 tūkst. Eur, Šviesos – 491,9 tūkst. Eur. Pirminiame vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo variante Sukilėlių gatvei buvo numatyta 50 tūkst. Eur, Šviesos – 59 tūkst. Eur. „Už tokius pinigus nebūtume išsprendę problemų nė vienoje gatvėje, – gegužės pradžioje vykusio posėdžio metu kalbėjo Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio specialistas Adomas Bružas. – Ir pridėjus Sukilėlių gatvės lėšas gaunama tik viena ketvirtoji dalis (109 tūkst. Eur) reikalingos sumos Šviesos gatvės remontui.“
Tačiau toks lėšų perkėlimas papiktino Sukilėlių ir Plinkšių gatvių gyventojus. Nepasitenkinimą telšiškiai pirmiausia išsakė praėjusį pirmadienį aplankę Telšių rajono savivaldybės merą K. Gusarovą. Žmonės teigė esantys apgauti, mat gatvės remonto jie laukia jau keletą dešimtmečių. Esą kiekviena valdžia, kiekvienas meras jiems žadėjo, kad bus numatytos lėšos. Tačiau nuo duotų pažadų dulkėjo ne tik gatvėje esančių namų langai. O kada tai įvyko – pinigai kapitaliniam gatvės remontui, nors ir ne visa suma, buvo skirti – politikai persigalvojo ir lėšas perkėlė.
Išklausęs gyventojų pretenzijas Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas tik gūžčiojo pečiais. Esą jis buvo ir yra už lėšų skyrimą Sukilėlių gatvės remontui. Tačiau sprendimą perkelti lėšas priėmė valdančią daugumą Taryboje sudarę 14-ka Tarybos narių, kuriai jis nepriklauso. Todėl telšiškiams pasiūlyta artimiausiame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje kreiptis į sprendimą priėmusį keturioliktuką.
G. Lukauskas: „Kaltų, nekaltų dėl tokio sprendimo nėra“
Raginti Sukilėlių ir Plinkšių gatvės gyventojų daug nereikėjo. Į praėjusią savaitę vykusį Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdį atvyko gausi telšiškių delegacija. Paprašę žodžio gyventojai Tarybos nariams išreiškė tas pačias pretenzijas, kaip ir susitikime su meru. „Tikėjomės ir džiaugėmės, kad pagaliau lėšos skirtos ir prasidės darbai. Deja, praėjusiame Tarybos posėdyje jūs jas atėmėte ir atidavėte Šviesos gatvei“, – kalbėjo vienas iš gyventojų, o jam pritarė pasipiktinusių kaimynų šūksniai salės gale.
„Viename iš komitetų buvo pasakyta, kad reikia lėšas perkelti, kitaip sprendimas Taryboje nepraeis, – paprašytas paaiškinti situaciją posėdžio metu teigė Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas, – todėl ir buvo parengtas toks sprendimo projektas.“
Sprendimo projektą Tarybai pristatęs Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Rimantas Adomaitis suglumo. Esą, kas, kaip ir kodėl tokį pasiūlymą teikė?
„Kaltų, nekaltų dėl tokio sprendimo nėra, – aiškino G. Lukauskas, – Buvo išsakyta mintis, jog šiuo metu Savivaldybė įgyvendina daug projektų ir visų šiais metais baigti negalės. Iš Sukilėlių g. lėšos buvo perkeltos, nes norėta daugiau darbų šiemet atlikti Šviesos gatvėje.“ Anot Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo, Šviesos gatvėje bus įgyvendinamas projektas kartu su vandentvarkos projektu ir jam kitąmet numatomas tolimesnis finansavimas. O Sukilėlių gatvei šiemet būtų skirta tik 50 tūkst. Eur (bendra darbų vertė siekia 221,9 tūkst. Eur). Dėl gausos vykdomų projektų kitais metais lėšų šiai gatvei nuspręsta neskirti. Jas būtų galima numatyti ne anksčiau 2023-ųjų.
„Mes turime du pasirinkimus: pradėti ir 3–4 metus nepabaigti dviejų gatvių remontus arba sutvarkyti vieną gatvę per kelis metus“, – ragino pagaliau kolegas apsispręsti Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Almantas Lukavičius.
„Visi darbai, kurie prasideda, turi ir pabaigą, – teigė Tarybos narys Petras Kuizinas, – Pradėkime abi gatves ir kitais metais sudėliokime prioritetus taip, kad jų remontą užbaigti.“ Šiuos darbiečio žodžius palydėjo į posėdį atvykusių gyventojų plojimai. Galiausiai, Tarybos nariai nusprendė ištaisyti praėjusiame posėdyje padarytą sprendimą ir Sukilėlių gatvę grąžino į 2019 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo užtikrinimo objektų sąrašą bei jos remontui numatė lėšas.
Gyventojų pageidavimą atmetė
Sukilėlių ir Plinkšių gatvių gyventojai, galima sakyti, šventė pergalę sugrąžinę savo gatvę į remontuotinų kelių sąrašą. Tačiau Getautės kaimo gyventojams teko nusiminti.
Prieš keletą metų rašėme, jog Getautės kaime gyvenantys žmonės sužinojo, kad keliu, kuriuo link savo sodybų važinėjo daugiau nei pusę amžiaus, ateityje naudotis nebegalės. Minėtas vieškelis driekiasi per Getautės dvaro sodybos savininkų sklypą, kurį šie pardavė. Tvarkant žemės dokumentus paaiškėjo kartus faktas – popieriuose jokio kelio nėra. Atėjęs naujas savininkas minėtu keliu getautiškiams leido naudotis iki šių metų rugsėjo mėnesio.
Telšių rajono savivaldybė gyventojams ištiesė pagalbos ranką – numatė 64,6 tūkst. Eur kito į Getautės kaimą vedančio kelio (nuo Muitaičių gatvės, Viešvėnų seniūnija) remontui. Tačiau gyventojai tokiu sprendimu nebuvo patenkinti: „Lėšos numatytos aplinkkeliui. Bet mes jo nenorime, – ketvirtadienį vykusio Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu kalbėjo vienas iš Getautės kaimo gyventojų, – juo mums į miestą tektų važiuoti 5 km toliau. Kodėl negalima padaryti kelio tiesiai per kito žemės savininko sklypą. Jis sutinka netgi dovanoti žemę. O už jos – valdiška žemė. Naujo kelio ilgis būtų 700 metrų, o ne 3 km, kuriuos ketinama tvarkyti.“
„Aš irgi labai norėčiau, kad į darbą iš taško į tašką galėčiau nuvažiuoti tiesiai, – Tarybos narių paprašytas paaiškinti situaciją kalbėjo Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio specialistas A. Bružas, – Savivaldybė gavo raštą, kad savininkas, per kurio žemę gyventojai pageidauja, kad būtų tiesiamas naujas kelias, dovanoja ją. Tačiau toliau yra valdiškas miškas, kurį supa privatūs miškai. Per jį tiesiant kelią visų pirma susidurtume su 45 laipsnių įkalne. Netoliese teka upelis, kurio grunto nesame ištyrę. Už miškelio – buvęs servitutinis keliukas, kurį kitas žemės savininkas užsėjęs javais. Jis leistų kelią tiesti palei jo lauko pakraštį. Tačiau niekas nėra garantuotas, kad vėliau jis nepersigalvos.“ Anot A. Bružo, naujo kelio, kad ir trumpesnio, tiesimas preliminariai kainuotų apie 150 tūkst. Eur, neskaičiuojant elektros linijų iškėlimo. Todėl įvertinus visas šias problemas nuspręsta skirti lėšas senam, 3 km ilgio valdiškam keliukui sutvarkyti.
„Lėšų naujai gatvei nebus, – pabrėžė Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas G. Lukauskas, – reikia tvarkyti esamą kelią, o ne tiesti naują per privačias teritorijas, miškus.“
Išklausęs specialistų nuomonės Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas reziumavo, jog be kelio Getautės kaimo gyventojai nelieka. Savivaldybė skyrė lėšas aplinkkeliui sutvarkyti, todėl problema su privažiavimu bus išspręsta. Tarybos nariai gyventojų siūlymą tiesti naują trumpesnį kelią atmetė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Sandra parašė:

    Ko ce polat ant gerbema mera dar mokikloj kada ans buva mana klasoks ans buva tikras lideris i kai mes vens no kita letuvu ir matieka nusirasinejom ans zinoja ka dara o daba vetoj to kad ans pritrauktu tugstancus darbo vetu i telsus ir vokecei vazotu ce darbo jeskot visoke blogei kis anam pagalus i ratus i mana visa gimine uz mera galvas gulditu nes ans ir pensijas pensininkams padidins ir algas visems pakels.

  2. Antanas parašė:

    Vieną kartą išalsfaltuokite žvyrkelius mieste. Žmonės geria dulkes per karščius ir braido po pelkes palijus.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšių „Telšiai“ naują NKL sezoną pradėjo pergalėmis (0)

Krepšinio klubas „Telšiai“ naują Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezoną pradėjo skindamas pergales. Namuose spalio 3 d. […]

2019-08-27
SUPER FIESTA (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar reikėtų išsaugoti ir prasmingai panaudoti Respublikos g. išardyto buvusio grindinio akmenis?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt