Telšių rajono savivaldybės trejų metų planas gerinti kelių ir gatvių būklę

Parašė:  2021-03-02

Saugus susisiekimas, kelių ir gatvių būklė – viena aktualiausių problemų visose savivaldybėse. Kiekvienais metais stengiamasi sutvarkyti ir atnaujinti vis daugiau Telšių rajono kelių ir gatvių, tačiau turbūt visi suprantame, kad vienu metu išasfaltuoti ir sutvarkyti jas visas nėra finansinių galimybių – tam reikalingos nemažos lėšos.
Geromis žiniomis norisi pasidalyti. Vasario 25 dieną Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros 2021–2023 metų programa. Šioje programoje numatyta sutvarkyti apie 6,4 km kelių su asfalto danga, atliekant kapitalinį remontą, ir apie 8,3 km žvyro dangos, atliekant asfaltavimo darbus.
Kelių priežiūros ir plėtros programai parengti buvo sudaryta darbo grupė. Jos nariai: Kazys Lečkauskas – Telšių rajono savivaldybės tarybos narys (darbo grupės vadovas), Rimantas Adomaitis, Mantas Serva, Algirdas Žebrauskas – Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai, Rolandas Bružas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnijos seniūnas, Adomas Žvirzdinas – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas, Karolis Tilindis – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausiasis specialistas.
„Sudaryta darbo grupė programą rengė organizuodama posėdžius, atsižvelgdama į gyventojų ir bendruomenių 6 prašymus. Įtraukti visų pasiūlymų į 2021–2023 metų programą nėra įmanoma. Noriu patikinti, kad darbo grupės nariai neprieštarauja nė vienos gatvės sutvarkymui, supranta gyventojų norą ir siekį, kad būtų išasfaltuota kuo daugiau kelių bei gatvių, tačiau mūsų visų norai gerokai didesni negu turimos galimybės. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija skiria lėšas, jos kiekvienais metais yra ribotos, tad įgyvendinti visų gyventojų prašymus galimybės tiesiog nėra“, – apie Kelių priežiūros ir plėtros 2021–2023 metų programą kalbėjo Telšių rajono savivaldybės tarybos narys (darbo grupės vadovas) K. Lečkauskas.
Parenkant gatves, kelius, kurie bus tvarkomi, buvo atsižvelgiama ne tik į gyventojų ir bendruomenių prašymus, bet ir remiamasi Telšių rajono susisiekimo sektoriaus infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros 2014–2020 m. galimybių studija bei programos lėšomis finansuojamų darbų planavimo prioritetais. Taip pat atsižvelgiama į kiekvienais metais seniūnų pateikiamus siūlymus dėl gatvių asfaltavimo. Gatvės surašomos prioriteto tvarka. Dėl ribotų lėšų per vienerius metus negalime sutvarkyti po gatvę visose seniūnijose. Todėl vienais metais yra tvarkomos vienų seniūnijų gatvės, kitais metais – kitų.

Eil. Nr. Objekto  pavadinimas Darbų ir paslaugų rūšis Preliminari objekto vertė, tūkst. Eur Preliminari objekto įgyvendinimo trukmė Planuojama skirti lėšų  tūkst. eurų
2021 METAI
1 Telšių miesto Respublikos g. Rekonstravimas 4150,6 2019-2022 2000,00
2 Telšių miesto Muziejaus g. Kapitalinis remontas 3198,20 2021
3 Telšių miesto Degaičių g. Kapitalinis remontas 187,59 2020-2021 27,3
4 Telšių miesto J. Janonio g.  Nr. 1278 Kapitalinis remontas 295,2 2020-2021 166,1
5 Telšių miesto Kuršėnų g. Nr. 1379 Kapitalinis remontas 165,70 2020 6,0
6 Telšių miesto S. Nėries g.  Nr. 1295 Kapitalinis remontas 471,0 2020-2021 316,8
7 Ryškėnų sen. Kuodžių kaimo kelias Kuodžių g.–Lieplaukės miškas–Kuodžiai Nr. Rš-82 kapitalinio  remonto Kapitalinis remontas 25,20 2020-2021 2,2
8 Viešvienų sen. Rūdupių k. Mildagės g. Nr. Ve-68 Kapitalinis remontas 268,12 2020-2021 29,2
9 Telšių miesto Alyvų g. ir Alyvų skg.  Nr. 1271 Kapitalinis remontas 759,78 2020-2022 200,00
10 Varnių sen. Pavandenės mstl. Moteraičio g. Nr. Vr-44 Kapitalinis remontas 132,39 2020-2021 70,4
11 Ryškėnų sen. Lauko Sodos kaimo Lendrupio g. Nr. Rš-16 projektavimas Inžinerinės paslaugos 4,70 2021 4,7
12 Ryškėnų sen. Lauko Sodos kaimo Lendrupio g. Nr. Rš-16 Kapitalinis remontas 310,00 2021 310,00
13 Vietinės reikšmės kelias Nr. Ve-53, Ramunės sodų 2-oji – Ramunės sodų 1-oji g. Kapitalinis remontas 346,00 2021 100,00
14 Degaičių sen. Degaičių kaimo Parko g. Nr. Dg-67, projektavimas Inžinerinės paslaugos 9,60 2021 9,60
15 Telšių m. Masčio gatvės kapitalinio  remonto projektavimas Inžinerinės paslaugos 10,00 2021 10,00
16 Telšių m. Kauno gatvės kapitalinio  remonto projektavimas Inžinerinės paslaugos 15,00 2021 15,00
17 Kretingos g. Nr. 1331 kapitalinio remonto projektavimas Inžinerinės paslaugos 6,00 2021 6,00
18 Ryškėnų sen. Ryškėnų kaimo Aušros g. Rš-35, projektavimas Inžinerinės paslaugos 7,80 2021 7,80
19 Telšių miesto Kepyklos g. ir Kepyklos skg. Nr. 1328 projektavimas Inžinerinės paslaugos 5,00 2021 5,00
20 Telšių miesto V. Montvilos g. Nr. 1411, projektavimas Inžinerinės paslaugos 7,00 2021 7,00
21 Telšių miesto Taikos g. Nr. 1389 projektavimas Inžinerinės paslaugos 6,00 2021 6,00
22 Upynos sen. Žeimuvinėnų kaimo, Žeimuvėnų g. Up-45, projektavimas II etapas Inžinerinės paslaugos 3,80 2021 3,8
23 Varnių sen. Varnių miesto Kalno g. Nr. Vr-184, projektavimas Inžinerinės paslaugos 8,00 2021 8,00
24 Iždinės g. Nr. 1277, Telšiai, kapitalinio remonto projektavimas Inžinerinės paslaugos 6,00 2021 6,00
25  Naujoji g. (Telšės g. ir Naujoji g. Nr. 1306) kapitalinio remonto projektavimas Inžinerinės paslaugos 8,00 2021 8,00
26 Telšių miesto Minijos g. Nr. 1285 kapitalinio remonto projektavimas Inžinerinės paslaugos 8,00 2021 8,00
27 Vietinės reikšmės  kelių Nr. Rš-41, Putino Sodų 1-oji g., Užgiriai, Nr. Rš-42, Purino Sodų 1-oji g.-Žemaičio Sodų 5-oji g. Kapitalinis remontas 396,20 2021 57,00
28 Telšių m. Mažojo kalno g. Nr. 1343 Inžinerinės paslaugos 5,00 2021 5,00
29 Nevarėnų sen. kelias Nv-35, Virmėnų g. projektavimas Inžinerinės paslaugos 5,00 2021 5,00
30 Rainių k. Beržų g. Nr. Ve-82, projektavimas Inžinerinės paslaugos 9,00 2021 9,00
31 Tryškių sen. Ubiškės k. Levenčių g. Nr. Tr-17 Paprastasis remontas 163,51 2020-2022 50,00
Iš viso: 3458,84
2022 METAI
1 Telšių m. Respublikos g. Rekonstravimas 4150,6 2019-2022 1346,84
2 Telšių miesto Alyvų g. ir Alyvų skg.  Nr. 1271 Kapitalinis remontas 759,78 2020-2022 477,78
3 Tryškių sen. Ubiškės k. Levenčių g. Nr. Tr-17 Paprastasis remontas 163,51 2020-2022 73,51
4 Varnių sen. Varnių m.  Valančiaus g.  Nr. 16 Kapitalinis remontas 197,00 2022 197,00
5 Telšių miesto Kretingos g. Nr. 1331 kapitalinis remontas Kapitalinis remontas 125,00 2022 125,00
6 Telšių m. Masčio g. Kapitalinis remontas 995,00 2022-2023 300,00
7 Telšių m. Kauno g. Kapitalinis remontas 730,00 2022-2023 250,00
8 Telšių m. Kalno g. Kapitalinis remontas 99,00 2022 99,00
9 Telšių m. Mažojo kalno g. Nr. 1343 Kapitalinis remontas 60,00 2022 60,00
10 Telšių m. Neringos g. ir Medžiotojų g. I etapo projektavimas ir darbai, II etapo projektavimas Inžinerinės paslaugos/ Kapitalinis remontas 120,00 2022 120,00
11 Ryškėnų sen. Ryškėnų kaimo Aušros g. Rš-35 I etapas Kapitalinis remontas 495,00 2022 200,00
12 Upynos sen. Žeimuvinėnų kaimo, Žeimuvėnų g. Up-45, II etapas Kapitalinis remontas 121,50 2022 121,5
13 Nevarėnų sen. kelias Nv-35, Virmėnų g. kapitalinis remontas Kapitalinis remontas 187,50 2022 187,50
14 Telšių miesto Padurbinio g. Inžinerinės paslaugos 2,00 2022 2,00
15 Laukų g., Žarėnai, projektavimas Inžinerinės paslaugos 4,00 2022 4,00
16 Varnių miesto kelio Nr. Vr-15 (Ežero g.) projektavimas Inžinerinės paslaugos 6,00 2022 6,00
17 Mokyklos g., Kaunatava, projektavimas Inžinerinės paslaugos 10,00 2022 10,00
Iš viso: 3580,13
2023 METAI
1 Telšių miesto Masčio g. Kapitalinis remontas 995,00 2022-2024 595,00
2 Telšių miesto Kauno g. Kapitalinis remontas 730,00 2022-2024 380,00
3 Telšių miesto Šiaurinės g. Paprastasis remontas 183,00 2023-2024 183,00
4 Degaičių sen. Degaičių kaimo Parko g. Nr. Dg-67 Kapitalinis remontas 245,00 2023 245,00
5 Tryškių m. Valančiaus g. remontas Kapitalinis remontas 121,00 2023 121,00
6 Telšių miesto Kepyklos g. ir Kepyklos skg. Nr. 1328 Kapitalinis remontas 115,00 2023 115,00
7 Telšių miesto V. Montvilos g. Nr. 1411 Kapitalinis remontas 346,50 2023-2024 346,50
8 Iždinės g. Nr. 1277, Telšiai, kapitalinis remontas Inžinerinės paslaugos 115,00 2023 115,00
9 Telšių miesto Parko g. Kapitalinis rmeontas 385,00 2023-2024 385,00
10 Mokyklos g., Kaunatava, Upynos sen. Kapitalinis remontas 255,0 2023 255,00
11 Laukų g., Žarėnai Kapitalinis remontas 50,00 2023 50,00
12 Telšių miesto Mažeikių g. projektavimas Inžinerinės paslaugos 20,00 2023 20,00
13 Telšių miesto Vilniaus g. projektavimas Inžinerinės paslaugos 15,00 2023 15,00
14 Rainių k. K. Petrausko g. projektavimas Inžinerinės paslaugos 7,00 2023 7,00
15 Ryškėnų sen. Ryškėnų kaimo Aušros g. Rš-35 II etapas Kapitalinis remontas 495,00 2023 295,00
16 Telšių miesto Taikos g. Nr. 1389 Kapitalinis remontas 150,00 2023 150,00
17 Varnių sen. Varnių miesto Kalno g. Nr. Vr-184 Kapitalinis remontas 141,00 2023 141,00
18 Telšių m. Plinkšių g. Kapitalinis remontas 178,00 2023 178,00
Iš viso: 3596,50

Pastabos:
1. Objektų įgyvendinimo eiliškumas, apimtys ir įgyvendinimo terminai gali kisti atsižvelgiant į gaunamų asignavimų dydį, skiriamų biudžeto lėšų dydį, ES investicinių projektų kiekį numatytu laikotarpiu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomų programų (žvyro dangos kelių asfaltavimo, mėgėjų sodų bendrijų kelių remonto ir kt.) intensyvumą.


2. Po viešųjų pirkimų procedūrų planuojamos skirti lėšos gali kisti.

Telšių rajono savivaldybės inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. *|* parašė:

  Gerai, kad Luokės seniūnijoje keliai ir gatvės tvarkingi, visur asfaltas – nieko nereikia remontuoti.

 2. ? parašė:

  Kada šaligatvius Telšių S.Daukanto gatvėje ir pan.tvarkysite?

 3. R31 parašė:

  O kas su Kalno gatve ir Kepyklos gatve blogai yra? Ir tvarkingos, ir ne prioritetinės gatvės.

  1. Jonis parašė:

   Tas pats su visiškai nereikšminga Kretingos gatve. Kas ten gyvena?

 4. telšiškė parašė:

  Negana, kad apšvietimas geriausias Telšiuose, Kretingos gatvėje, kur keli nuosavi namai stovi, bet dar ir gatvės remontas numatomas, iš tikrųjų, kas ten gyvena, ar nereikėtų pasidomėti tam tikroms institucijoms?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt