Tarp­tau­ti­nis spor­to ir kul­tū­ros fes­ti­va­lis – Lie­tu­vos 100-me­čiui pa­mi­nė­ti

Parašė:  2018-08-03

Lie­pos 28 d. Tel­šiuo­se bu­vo r­ga­ni­zuo­tos kai­mo bend­ruo­me­nių spor­to, t. y. kros­fi­to, var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo 76 da­ly­viai iš Es­ti­jos bei Lie­tu­vos ra­jo­nų.
Kros­fi­to var­žy­bos vy­ko dviem eta­pais: var­žė­si da­ly­viai iki 15 me­tų ir da­ly­viai, vy­res­ni nei 15 me­tų, bei suau­gę. Mer­gi­nos da­ly­va­vo pir­ma­ja­me eta­pe.
Pa­si­bai­gus kros­fi­to var­žy­boms, bu­vo ves­tas šimt­me­čio kė­li­mas, kur sta­dio­no ta­ke da­ly­viai iš­ban­dė sa­vo jė­gas kel­da­mi virš gal­vos 100 kg ir dau­giau sve­rian­čią štan­gą.
Kros­fi­to var­žy­bo­se iki 15 me­tų am­žiaus bei mer­gi­nų ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti 10-čiai da­ly­vių. Nu­ga­lė­to­jais ta­po Man­tas Šikš­nius ir Man­tas Sas­naus­kas iš Gargž­dų bei spor­ti­nin­kas iš Es­ti­jos.
Suau­gu­sių­jų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju pri­pa­žin­tas tel­šiš­kis Ka­ro­lis And­ri­jaus­kas, Da­rius Gal­di­kas iš Klai­pė­dos ir Li­nas Kviet­kaus­kis iš Tel­šių.
Šimt­me­čio kė­li­mo rung­ty­je taip pat bu­vo ap­do­va­no­ta de­šimt da­ly­vių. Šio­je rung­ty­je do­mi­na­vo Tel­šių at­sto­vai. Nu­ga­lė­to­ju ta­po 170 kg iš­kė­lęs ka­riš­kis, Tel­šių ka­ro prie­vo­lės po­sky­rio spe­cia­lis­tas Li­nas Kviet­kaus­kis, ant­ras li­ko Lie­tu­vos jau­ni­mo sun­kio­sios at­le­ti­kos rink­ti­nės na­rys, stu­den­tas tel­šiš­kis Ka­ro­lis And­ri­jaus­kas, o tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo Lie­tu­vos jau­ni­mo sun­kio­sios at­le­ti­kos rink­ti­nės na­rys klai­pė­die­tis Da­rius Gal­di­kas.


15 val. Tel­šių am­fi­teat­re pra­si­dė­jo kul­tū­ri­nė da­lis. Pir­miau­sia bu­vo ap­do­va­no­ti spor­ti­nė­se pro­gra­mo­se da­ly­va­vę at­le­tai, o po ap­do­va­no­ji­mų su­reng­ta kul­tū­ri­nė pro­gra­ma „Šim­tas dai­nų Lie­tu­vai“. Čia da­ly­va­vo per 10 kai­mo bend­ruo­me­nių ko­lek­ty­vų iš Tel­šių, Klai­pė­dos, Ši­lu­tės, Šiau­lių ir Ma­žei­kų ra­jo­nų. Da­ly­vių skai­čius per­ko­pė 100.
Kul­tū­ri­nę pro­gra­mą ve­dė Vieš­vė­nų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ri­ma Ser­vie­nė. Šį ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo ir ve­dė Tel­šių sun­kio­sios at­le­ti­kos klu­bas „Gin­ta­ri­nė sau­lė“ bei Lie­tu­vos kai­mo spor­to ir kul­tū­ros drau­gi­jų aso­cia­ci­ja „Ne­mu­nas“, pa­de­da­mi Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Vieš­vė­nų kul­tū­ros cent­ro.
„Tel­šių ŽI­NIŲ“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Yra du va­rian­tai kaip tvar­ky­ti Tel­šių Res­pub­li­kos gat­vę se­na­mies­čio zo­no­je: klo­ti as­fal­tą (truks trum­piau) ar grįs­ti ak­me­ni­mis (truks il­giau). Ko­kį va­rian­tą ren­ka­tės?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt