Menų mokyklos likimas – politikų rankose. Ar rajonas pakels trijų milijonų naštą?

Parašė:  2020-11-20

Kitą savaitę Telšių rajono savivaldybės tarybai ketinama siūlyti pritarti sprendimo projektui, kuriuo Savivaldybė bus įpareigota prisiimti 3 mln. Eur vertės įsipareigojimus Telšių menų mokyklos rekonstrukcijai baigti.
Dėl keletą metų stringančių rekonstravimo darbų ir rangovo ginčų su Savivaldybės administracija skambutis Menų mokykloje iki šiol nesuskambėjo. Tačiau jis suskambo pačioje Savivaldybėje – projektas „Mokslo paskirties pastato, esančio Respublikos g. 28, Telšių mieste, rekonstravimas, pritaikant neformaliojo švietimo reikmėms“ turėjo būti įgyvendintas iki šių metų rugsėjo 30 dienos, o darbų baigtumas sudaro vos 22 proc. Kilo grėsmė netekti Europos Sąjungos skirtų pinigų.
Norint pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, reikia Savivaldybei įsipareigoti iš rajono biudžeto skirti ne mažiau kaip 3 mln. Eur reikalingų projektui įgyvendinti ir užbaigti lėšų, jei jų nebus gauta iš Valstybės investicijų programos (VIP).
Antanas NEKRAŠIUS
Antradienį sušauktame Telšių rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje minėtą sprendimo projektą pristatė Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė. Pasak jos, Menų mokyklos rekonstrukcija finansuojama iš kelių šaltinių: Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
2017 m. vasario 23 d. Taryba pritarė projekto „Mokslo paskirties pastato, esančio Respublikos g. 28, Telšių mieste, rekonstravimas, pritaikant neformaliojo švietimo reikmėms“ įgyvendinimui ir įsipareigojo iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto skirti ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.


2018 m. rugsėjo 21 d. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Telšių rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto sutartį, pagal kurią nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 415 947,83 Eur, iš jų 324 144 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos, 91 803 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.
Projekto lėšomis, finansuojamomis iš Europos Sąjungos fondų, planuojama atlikti fasadų tvarkymo darbus, stogo, stogelių įrengimo darbus, įrengti šildymo ir vėdinimo sistemas, šilumos punktą, vandentiekį ir buitinių nuotekų sistemą.
Rekonstruojant pastatą numatoma pirmame aukšte įrengti erdves dailės ir muzikos mokyklos veikloms, antrame ir trečiame aukšte įkurti erdves tik dailės mokyklai.
Menų mokyklos rekonstrukcijos darbus turėjo atlikti uždaroji akcinė bendrovė „Techsis“, kuri statybos darbų rangos sutartį su Savivaldybės administracija sudarė 2015 m. lapkričio 23 d.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos Š. Žebrauskaitės-Lekavičienės teigimu, rangovas nuolat kėlė klausimą dėl kainos perskaičiavimo, tačiau Administracija jo pretenzijoms nepritarė. Taip pat pagal parengtą darbo projektą pasikeitė darbų apimtys, kurios buvo numatytos techniniame projekte, dėl ko Savivaldybė reikalavo sumažinti rangos darbų kainą. Tačiau UAB „Techsis“ vengė pateikti skaičiavimus, o vėliau iš viso atsisakė mažinti sutarties kainą. Kol vyko ginčai dėl minėtų priežasčių, rangovas nebevykdė savo įsipareigojimų ir stabdė darbus.
Savivaldybė 2019 m. lapkričio 15 d. raštu kreipėsi į UAB „Techsis“ su prašymu pateikti pagrįstus įrodymus, pateisinančius darbų vėlavimą, ir paaiškinimą, kaip ketina panaikinti darbų atsilikimą, ir kartu įsitikinti dėl rangovo galimybių įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Į minėtą raštą „Techsis“ neatsakė.
Prieš dieną – lapkričio 14-ąją – rangovas pateikė ieškinį Šiaulių apygardos teismui dėl rangovo teisių pažeidimo ir teisėtų interesų gynimo. Nors teismas tenkino ieškinį „Techsio“ naudai, tačiau 2020 m. balandžio 16 d. Telšių rajono savivaldybės administracija Šiaulių apygardos teismo sprendimą apskundė apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad teisinio pagrindo perskaičiuoti sutarties kainą nėra, o toks perskaičiavimas prieštarautų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui.

Galiausiai šių metų birželio 19 dieną UAB „Techsis“ raštu nurodė, kad nutraukia statybos darbų rangos sutartį vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo. Rangovas esminiu sutarties pažeidimu laiko sąskaitos, dėl kurios kilo teisminis ginčas, neapmokėjimą laiku.
UAB „Techsis“ yra atlikusi apie 22 proc. visų rangos sutartyje numatytų darbų, kurie buvo finansuoti iš VIP. Šiuo metu Administracija yra perėmusi statybvietę, į agentūrą išankstinei patikrai yra išsiųsta naujo pirkimo dokumentacija rangos darbų užbaigimo konkursui. Planuojama sutarties vertė – 3 mln. Eur be PVM.
Pasak Š. Žebrauskaitės-Lekavičienės, projekto veiklos turėjo būti baigtos įgyvendinti 2020 m. rugsėjo 30 d. Tačiau, vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektų finansavimo sąlygų aprašu, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 2023 m. spalio 1 d.
Vedėjos teigimu, LR Vyriausybės nutarimu Menų mokyklos rekonstrukcijai 2020 m. buvo numatyta 300 tūkst. Eur VIP lėšų, kurių dėl nepatikimo rangovo keitimo ir naujų pirkimo procedūrų šiemet nepavyks panaudoti. 2021 m. Vyriausybė planuoja skirti 341 tūkst. Eur, o 2022 m. – 600 tūkst. Eur.
Anot sprendimo projektą komiteto nariams pristačiusios Š. Žebrauskaitės-Lekavičienės, atsižvelgiant į tai, kad Menų mokyklos rekonstrukcijai užbaigti yra reikalingi papildomi finansavimo šaltiniai, būtinas Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas, kuriame būtų priimtas įsipareigojimas dėl objekto finansavimo visa apimtimi, t. y. 3 mln. Eur 2021–2023 metams. Tarybai nepritarus – nebus pratęstas projekto įgyvendinimo laikotarpis ir sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra bus nutraukta. Savivaldybė negaus 324 144 Eur siekiančių Europos Sąjungos fondų lėšų.
„Jeigu mes iš Valstybės investicijų programos gausime tuos 3 mln. Eur – tai Savivaldybei prie projekto reikės prisidėti tik 91 803 Eur, – teigė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. – Bet jeigu negausime – turime užtikrinti, kad projekto išlaidos bus padengtos iš rajono biudžeto lėšų.“
Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto nariui Algirdui Bacevičiui pasidomėjus, ar Savivaldybė yra pajėgi trejiems metams prisiimti 3 mln. Eur įsipareigojimus, Finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė atsakė, jog ne. „Jeigu atkreipėte dėmesį į sprendimo projekto vizavimą – aš jam nepritariau, – teigė R. Radimonienė. – Motyvas paprastas – nežinome, iš kur reikės paimti tuos 3 mln. Eur. 2021 m. Savivaldybė galės skolintis apie 1,4 mln. Eur. Pagal kitų metų prognozes, Taryba jau yra priėmusi įsipareigojimus prisidėti prie kitų projektų finansavimo. Ši suma 149 tūkst. Eur viršija mūsų galimybes skolintis.“
Taip pat, anot Finansų skyriaus vedėjos, reikėtų įvertinti ir tai, kad kitų metų biudžeto pajamos planuojamos mažesnės negu šiemet: „Rodiklių įstatymo projektas, kuris paskelbtas Seimo svetainėje, jau rodo preliminarius skaičius: kitąmet mūsų rajono biudžetas planuojamas 1,19 mln. mažesnis negu šiemet. Dėl to ir nepritariau šiam Tarybos sprendimo projektui, bet, aišku, mano nuomonė yra niekas lyginant su Tarybos narių nuomone.“
Išklausę visą informaciją Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto nariai vienbalsiai nepritarė sprendimo projektui, kuriuo Savivaldybė būtų įpareigota prisiimti 3 mln. Eur vertės įsipareigojimus Menų mokyklos rekonstrukcijai baigti.
Galutinį žodį šiuo klausimu tars kitą savaitę posėdžiausianti Telšių rajono savivaldybės taryba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Tikrai parašė:

  Rašinėlis be jokios žurnalisto pozicijos. Papiltas ant stalo kisielius, ne daugiau.

 2. tikriausiai parašė:

  o ka tas žurnalistas. situacija beviltiska. pavedė bebru firma. bebrai rūko.

 3. Juzis parašė:

  Nu Birka… pavaro.

 4. 👁️ parašė:

  Birka yra nulis

 5. Anonimas parašė:

  Bacevičius įkėlė tarybos posėdį, kad šildymą pabrangino. Ar ką nors žinot?

 6. Telsiai verslas parašė:

  ateis laikas ir bus tvarkoje

 7. Barsukas parašė:

  Žebrauskaitė, Žebrauskas, kas čia per chebra?

 8. Taip ir reikia parašė:

  prie ko čia firma, jei savivaldybė nesumoka laiku, tai jie pažeidžia įstatymus.Teisingai ir padarė, kad nutraukia sutartis. taip galėtų visos firmos su Telšių savivaldybe nutraukinėt. Kai nebebus kas dirbs mūsų rajone, gal valdžia pradės mąstyti, o visuomenė- taip pat. Kas iš tikrųjų yra kaltas: rangovas, ar užsakovas. Kažin kur tie pinigai į kieno kišenes plaukia.Ar su Respublikos gatve ne tas pats buvo? Jei už atliktus darbus nemoka laiku, tai kaip reikia dirbti.Už ką atlyginimus mokėt?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt