FNTT įvertino gautą informaciją dėl Telšių socialinių paslaugų centro veiklos

Parašė:  2020-07-17

 „Telšių ŽINIŲ“ rankas pateko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) atsakymas Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl gegužės mėnesį išsiųsto pranešimo apie galimai netinkamą Telšių socialinių paslaugų centro spec. tikslinės dotacijos socialinės rizikos šeimoms skirtų lėšų panaudojimą. Buvo įtarta, jog 2019 m. neteisėtai galėjo būti panaudota beveik 50 tūkst. Eur.
Atlikę gautos informacijos analizę ir pasitelkę surinktą papildomą medžiagą, nusikalstamos veikos FNTT pareigūnai nenustatė. Tačiau klausimą, ar tikslinės dotacijos lėšos buvo panaudotos tinkamai, paliko spręsti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Antanas NEKRAŠIUS
Priešistorė
Rašėme, kad po Telšių socialinių paslaugų centre atlikto vidaus audito Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas sudarė darbo grupę, kuriai pavedė išsiaiškinti, ar 2019 m. Telšių socialinių paslaugų centras spec. tikslinės dotacijos socialinės rizikos šeimoms skirtas lėšas naudojo teisėtai. Kilo įtarimų, kad neteisėtai galėjo būti panaudota beveik 50 tūkst. Eur.
Gegužės mėnesį darbo grupei pateikus išvadas, tolesniam išsamiam tyrimui atlikti surinkta medžiaga buvo perduota FNTT.


Birželio 26 dieną FNTT prie LR vidaus reikalų ministerijos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos Šiaulių nusikalstamų veikų tyrimo skyrius pateikė atsakymą.
Atliko pranešimo analizę
Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos darbo grupės pateiktose ir FNTT išsiųstose išvadose konstatuota, jog pernai mokant priemokas, premijas darbuotojams, kurių funkcijos nesusijusios su darbu su rizikos šeimomis ir jų pareigybės nefinansuojamos iš spec. tikslinės dotacijos socialinės rizikos šeimoms lėšų, galimai neteisėtai buvo panaudota šios dotacijos, kuri skiriama socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, darbo užmokesčiui, kvalifikacijai kelti bei priemokoms mokėti, 48 820 Eur. Kai kuriais mėnesiais neteisėtai skirtos priemokos darbuotojams, kurių nėra tarifikacijos sąrašuose.
Taip pat Telšių socialinių paslaugų centro vadovybės išleistuose įsakymuose dėl pavadavimų atostogų metu nurodoma pavaduojančiam asmeniui mokėti konkrečią sumą, o ne procentą nuo pareiginės algos pastoviosios dalies.
„Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas, atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, bet neviršijama nustatyta darbo laiko trukmė, už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti kito darbuotojo funkcijas, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, – rašoma FNTT atsakyme. – Telšių rajono savivaldybės administracijos sudarytos komisijos išvadose konstatuojama, kad išmokėtos konkrečios sumos ir sudaro nuo 20 iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies – tai yra nebuvo viršyta išmokama suma.“
Savivaldybės darbo grupė savo išvadose taip pat nurodė, kad Telšių socialinių paslaugų centro darbuotojams mokant konkrečią pinigų sumą už pavadavimą visiškai nebuvo atsižvelgta, kiek dienų darbuotojas pavadavo, dėl ko kiekvienam pavadavusiam buvo mokėta už pavadavimą. Be to, nebuvo jokių raštiškų pavedimų, kodėl visiems 24-iems darbuotojams kas mėnesį padidėja darbo krūvis, nenustatyta, kad viršyti numatyti maksimalūs aptarnaujamų šeimų skaičiai. Esą priemokos buvo mokamos neproporcingai pavaduotoms dienoms.
„Remiantis pateiktais Telšių socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymais dėl darbuotojų priemokų skyrimo kartu su įsakymais dėl darbo krūvio perskirstymo, juose aiškiai išdėstyta, kuriam laikui, dėl ko, kas pavaduoja socialinį darbuotoją bei kokioms šeimoms turės teikti įvairią socialinę pagalbą, – teigiama FNTT atsakyme Savivaldybei. – Pagal Telšių socialinių paslaugų centro duomenis, darbuotojams darbo krūviai buvo maksimalūs arba viršijo krūvius, nustatytus teisės aktais. Per 2019 m. vienam Telšių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininko etatui vidutiniškai teko 50 atvejų (šeimų), o socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis, vidutiniškai teko 13,2 šeimos, kuriose nustatytas grėsmės vaikui lygis. Tai yra pagal nuostatas darbuotojų darbo krūvis viršijo normatyvus.“

Savivaldybės darbo grupė FNTT pranešė, jog Telšių socialinių paslaugų centro per 2019 m. transporto priemonių remonto išlaidos bendrose transporto išlaidose sudarė 46,3 proc. Kai kurie automobiliai buvo remontuojami daug kartų per metus, esą neaišku, dėl kokių priežasčių remontai buvo apmokami vis iš skirtingų finansavimo šaltinių. FNTT pareigūnų tvirtinimu, pagal Savivaldybės administracijos pateiktą medžiagą nustatyta, kad dažniausiai remontuojami (ir daugiausiai už remonto paslaugas sumokėta) buvo 12–13 metų senumo automobiliai, kurie pagal eksploatacijos metus daugiausiai nusidėvėję ir natūraliai dažniau genda.
Vertindami komisijos pranešime nurodytas aplinkybes dėl per dažnai remontuojamų Telšių socialinių paslaugų centro automobilių bei už šias paslaugas padarytus apmokėjimus iš skirtingų finansavimo šaltinių (esą taip norėta nuslėpti fiktyvias pinigines operacijas arba pasisavinti lėšas), FNTT pareigūnai pareiškė, jog objektyvių įrodymų, išskyrus prielaidas, kad būtų daromas galimai teisės aktų pažeidimas, nėra.
Nusikalstamos veikos nenustatyta
Galiausiai remdamiesi visa surinkta medžiaga dėl Telšių socialinių paslaugų centro 2019 m. vykdytos veiklos, FNTT pareigūnai nenustatė jokio administracinio nusižengimo (dėl darbo užmokesčio paskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimų) ar nusikalstamos veikos (dėl tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį) požymių pagal LR baudžiamąjį kodeksą.
FNTT atsakyme Savivaldybės administracijai pabrėžiama, kad baudžiamoji teisė kaip paskutinė priemonė taikytina tik tais atvejais, jeigu teisiniai santykiai nėra reguliuojami kitomis teisinėmis priemonėmis arba asmens veikloje yra aiškūs nusikalstamos veikos požymiai. „Iš surinktos medžiagos darytina išvada, kad analizuojamu atveju susiklostė nestandartinė situacija, kuri buvo suprasta kaip turinti teisės pažeidimų požymių. Siekiant išvengti ateityje galimų teisės pažeidimų ir siekiant nuoseklesnės Telšių socialinių paslaugų centro lėšų panaudojimo kontrolės, siūlytina priskirti Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui vykdyti ne tik socialinių paslaugų savivaldybės teritorijoje koordinavimo veiksmus, bet ir kontrolės“, – rekomendavo FNTT pareigūnai.
Lėšas teks grąžinti į valstybės biudžetą
Savo atsakyme FNTT pareigūnai pabrėžė, jog tikslinių dotacijų (šiuo atveju galimai netinkamai panaudotas Telšių socialinių paslaugų centro spec. tikslinės dotacijos socialinės rizikos šeimoms skirtas lėšas – 48 820 Eur, – red.) panaudojimą bei teisėtumą nustato LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas. Esą tikslinės dotacijos lėšos darbui su rizikos šeimomis mokamos tik socialiniams darbuotojams, esantiems tarifikacijos sąraše, kurie dirba su rizikos šeimomis.
Todėl atlikdami gauto iš Savivaldybės pranešimo analizę FNTT pareigūnai kreipėsi į LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl paaiškinimo apie socialinio darbuotojo darbo užmokesčio finansavimą, jį pavaduojant socialiniam darbuotojui, nesančiam tarifikacijos sąraše. Ministerija atsakė, kad tuo atveju, kai nesantį darbo vietoje socialinį darbuotoją, kurio darbo užmokestis finansuojamas iš valstybės dotacijų, pavaduoja kitas darbuotojas, jam gali būti mokama priemoka iš valstybės dotacijų už pavadavimą.
Tačiau vis dėlto iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Telšių rajono savivaldybė sulaukė rekomendacijų grąžinti į valstybės biudžetą spec. tikslinės dotacijos socialinės rizikos šeimoms skirtas lėšas – 48 820 Eur, kurios esą buvo panaudotos netinkamai.
„Aš negaliu komentuoti nei FNTT atsakymo Savivaldybei, nei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktų rekomendacijų, – „Telšių ŽINIOMS“ sakė Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius I. Motiejūnas. – Mes išsiuntėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai minėtą FNTT atsakymą, tačiau galutinis sprendimas – grąžinti lėšas į valstybės biudžetą.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. CHA parašė:

    48 tūkst.per vienus metus tai labai didelė suma. Nesupratau nusikalstamos veikos nerasta,o
    grąžinti reikia.Kaip čia suprasti??Pasirodo rojus žemėje yra

  2. Vincas parašė:

    Ko nesuprasti. Sodina tik už vištą. Jei turi kuo dalintis, tada visi sotūs ir saugūs

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt