Žmonės ir Nuomonės

Gy­dy­to­jas aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas T. Lū­ža: „Gim­dos kak­le­lio vė­žys – daž­na mo­te­rų pik­ty­bi­nė li­ga, ku­ri ga­li bū­ti vi­siš­kai iš­ven­gia­ma ir iš­gy­do­ma“

Jau ne vie­ne­rius me­tus pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je sau­sio mė­ne­sį ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys gim­dos kak­le­lio vė­žio ži­no­mu­mui ir pre­ven­ci­jai. Pa­sak Re­gio­ni­nės...

Read more
Page 15 of 16 1 14 15 16

Apklausa

Ar skaitote knygas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai