Švietimas

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė po ap­si­lan­ky­mo Tel­šiuo­se: „Spren­di­mus dėl mo­kyk­lų tink­lo stip­ri­ni­mo tu­rės priim­ti pa­čios sa­vi­val­dy­bės“

Ko­vo 1 die­ną Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rė Jur­gi­ta Šiugž­di­nie­nė, vi­ce­mi­nist­ras Ra­mū­nas Skau­džius ir Švie­ti­mo, moks­lo...

Read more
Page 8 of 10 1 7 8 9 10

Apklausa

Ar skaitote knygas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai