Tvari kultūra Žemaitijoje

Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos šo­kio stu­di­jos „Lai­kas“ ru­de­ni­nė veik­la

Kiek­vie­nais me­tais Tel­šių Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos šo­kio stu­di­jos „Lai­kas“ šo­kė­jai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos aso­cia­ci­jos „Gim­nas­ti­ka vi­siems“ (LAGV) or­ga­ni­zuo­ja­mo­se ru­de­ni­nė­se veik­lo­se. Rug­sė­jo...

Read more
Page 2 of 19 1 2 3 19

Apklausa

Ar skaitote knygas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai