Rajono valdžios gyvenimas – kaip melodrama

Parašė:  2019-07-23

Jeigu kas sukurtų filmą apie aistras, verdančias mūsų rajono Savivaldybės taryboje, greičiausiai numuštų reitingus visoms turkiškoms muilo operoms. Ketvirtadienį surengtame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje ėmė ryškėti valdančiąja dauguma pasiskelbusio keturioliktuko nesutarimai: už pačių pasiūlytą kandidatą Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigoms eiti balsavo vos 9 Tarybos nariai. Taip pat Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakciją Taryboje paliko Dovydas Česnauskis.
Buvo ir džiugių akimirkų: prisiekė naujas Tarybos narys, kitas – atšventė 60-metį, o dar vieną sveikino gimus vaikučiui.
Antanas NEKRAŠIUS
Prisiekė naujas Tarybos narys
Prieš prasidedant posėdžiui iškilmingai prisiekė Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Martynas Gedvilas. Jis Taryboje pakeitė Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas pradėjusį eiti ir Tarybos nario mandato atsisakiusį Almantą Lukavičių.
Taip pat prieš posėdį pasveikintas liepos 11-ąją šešiasdešimtmetį atšventęs Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Rimantas Adomaitis.
Tarybos vardu Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas pasveikino ir jaunąją mamą – Tarybos narė Evelina Zelbaitė susilaukė vaikučio. Pasidžiaugęs, jog Telšiai pasipildė dar vienu telšiškiu, meras ragino nemiegoti ir kitas Tarybos nares bei gerinti rajono demografinę padėtį.
Paliko frakciją
Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje meras K. Gusarovas kolegas informavo, jog iš Tarybos nario D. Česnauskio gavo pareiškimą, kuriame jaunasis politikas teigia pasitraukiantis iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Taryboje. Esą jis valdančiojoje koalicijoje lieka, tačiau savęs nesusieja nė su viena politine jėga.
„Telšių ŽINIŲ“ paklaustas, kodėl paliko „valstiečių“ frakcijos gretas, D. Česnauskis atsakė, jog nesutapo jo ir frakcijos narių požiūris į tam tikrus politinius procesus, o būtent į koalicinės sutarties vykdymą. Jis teigė, kad artimiausiu metu neketina jungtis į kitas Taryboje esančias frakcijas: bus nepriklausomas Tarybos narys. Taip pat nepaliks ir „keturioliktuko“ – tęs bendrą darbą kartu su koaliciją sudariusių partijų atstovais.
Vicemero kėdė ir toliau lieka laisva
Meras K. Gusarovas jau antrą kartą Telšių rajono savivaldybės tarybai teikė sprendimo projektą, kuriuo į mero pavaduotojo pareigas siūloma skirti Darbo partijos atstovą Petrą Kuiziną. Skaitytojams priminsime, jog birželio mėnesį P. Kuizinas, argumentuodamas tuo, kad nėra politinio sutarimo valdančiojoje daugumoje dėl jo asmenybės eiti vicemero pareigas, savo kandidatūrą atsiėmė.
„Ar verta pradėti mero pavaduotojo skyrimo procedūras? Galbūt P. Kuizinas vėl atsiims savo kandidatūrą?“ – tvirtinant slapto balsavimo biuletenį klausė Tarybos narys Algirdas Bacevičius.
Meras K. Gusarovas paaiškino, kad P. Kuizino kandidatūrą mero pavaduotojo pareigoms eiti jis privalėjo teikti, nes liepos 5-ąją gavo valdančiosios daugumos raštą, kuriame devyni Tarybos nariai į vicemero postą pasiūlė P. Kuiziną. „Tačiau liepos 12 dieną taip pat gavau Darbo partijos Telšių skyriaus kreipimąsi bei tarybos posėdžio protokolą, kuriame Darbo partijos kandidatu Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigoms eiti siūlomas Rimantas Adomaitis. Partijos tarybos posėdžio protokolą pasirašė P. Kuizinas, – informavo Savivaldybės vadovas. – Taigi noriu oficialiai paklausti P. Kuizino: ar apsisprendėte kandidatuoti į vicemero pareigas?“
P. Kuizinas atsakė teigiamai: „Politinė situacija rajone, kuri tęsiasi jau trečias mėnuo, susiklostė taip, kad šiandien aš jaučiu valdančiosios koalicijos palaikymą. Esu visiškai pasiruošęs tarnauti visų Telšių rajono žmonių labui.“
Šiuos Darbo partijos nario žodžius palydėjo A. Bacevičiaus replika, esą jis nepamena atvejo, kada P. Kuizinas būtų tarnavęs Telšių rajono žmonėms. Esą, P. Kuizinui vadovaujant, praėjusią kadenciją rajonas atsidūrė politinėje krizėje, kuri tęsiasi iki šiol: „Jums vadovaujant vos nebuvo įvestas tiesioginis valdymas rajone. Jūs buvote nuolatinis Etikos komisijos klientas, dėl Jūsų veiksmų prirašyta daug skundų, Jūs nesilaikėte Lietuvos Respublikos įstatymų. Jeigu ketinate dirbti taip, kaip dirbote – tai geriau nepradėkite. Ta vieta ne Jums, pone Petrai, siūlau atsiimti savo kandidatūrą.“
P. Kuizinas į šiuos A. Bacevičiaus žodžius atsakė, jog aukščiausia Telšių rajono valdžia yra Taryba. Tarybos sprendimai yra kolegialūs, tad praėjusią kadenciją susiklosčiusią keblią politinę situaciją lėmė ne meras, bet Taryboje veikiančios politinės jėgos.
„Pats pasirašėte protokolą, pagal kurį Darbo partija į mero pavaduotojo pareigas deleguoja jūsų partijos kolegą R. Adomaitį, – kreipėsi į P. Kuiziną Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Taryboje narys Kazys Lečkauskas. – Dabar prieš mus stovite Jūs ir kviečiate palaikyti Jūsų kandidatūrą. Leiskite tada paklausti, koks Jūsų ryšys su Darbo partija bei ar tebėra valdančioji dauguma?“
Anot P. Kuizino, valdančioji dauguma yra. O jis kandidatuoja į mero pavaduotojo pareigas, nes valdančiosios daugumos siūlymas teikti jo kandidatūrą pasiekė merą anksčiau negu Darbo partijos Telšių skyriaus kreipimasis.
Netruko K. Gusarovas paskelbti slaptą balsavimą. Paskelbus rezultatus paaiškėjo, jog valdančioji dauguma vis dėlto neturėjo politinio sutarimo dėl P. Kuizino skyrimo į mero pavaduotojo pareigas: devyni už, šešiolika – prieš – vicemero kėdė liko laisva.
Dar nekalbėjo
Kitą dieną po Tarybos posėdžio nepaklusnaus partijos nario P. Kuizino elgesio (politikas tarsi ignoravo Darbo partijos Telšių skyriaus tarybos sprendimą į vicemerus siūlyti R. Adomaitį) partijos skyriaus pirmininkas Valentinas Bukauskas neskubėjo vertinti. Esą jis su P. Kuizinu apie tai dar nekalbėjo, todėl negali pasakyti, kodėl nebuvo laikytasi partijos pozicijos. „Vakarykštis Tarybos posėdis aiškiai parodė, kad valdančiosios koalicijos nėra, – „Telšių ŽINIOMS“ kalbėjo V. Bukauskas. – Atskirais klausimais – dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus, dėl jo pavaduotojo skyrimo – sutariama. Tačiau reikia kuo greičiau stabilizuoti susiklosčiusią situaciją rajone – esame paskutiniai šalyje iki galo nesuformavę rajono valdžios… Meras ir visų partijų atstovai turėtų susėsti prie apskrito stalo ir susitarti. Nes jau laikas pradėti dirbti, rodyti darbo rezultatus, o ne vadovautis kažkokiomis neaiškiomis iniciatyvomis…“
Neskyrė
Telšių rajono savivaldybės tarybai grąžintas svarstyti sprendimo projektas dėl klasių ir mokinių skaičiaus, ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo Telšių rajono švietimo įstaigose. Birželio mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje susiginčijus politikams – skirti papildomą penktos klasės komplektą „Kranto“ progimnazijai ar ne – sprendimas nebuvo priimtas. Pagrindinė nesutarimų priežastis – tėvų noras turėti pasirinkimą, kokią mokyklą lankys jų atžalos, o ne būti priskirtiems prie ugdymo įstaigos atsižvelgiant į gyvenamąją vietą.
Buvo prašoma patvirtinti papildomą – ketvirtą – penktos klasės komplektą „Kranto“ progimnazijoje. Nors klausimas ir sulaukė nemažai diskusijų, tačiau Tarybai teiktame sprendimo projekte buvo įrašyti trys, o ne keturi, šios mokymo įstaigos penktų klasių komplektai.
Paskelbus balsavimą, už šį sprendimo projektą balsavo 14 Tarybos narių, prieš – keturi, susilaikė septyni. Papildomas komplektas progimnazijai neskirtas.
Pradėjo tarnauti
Ūkininkų balsą, skirtingai nei „Kranto“ progimnazijos bendruomenės norą, politikai išgirdo. Skaitytojams priminsime, kad birželio mėnesį Taryba priėmė sprendimus, pagal kuriuos Savivaldybės administracija įpareigota tapti dešimties melioracijos sistemų naudotojų asociacijų partnere teikiant paraiškas dėl melioracijos statinių rekonstrukcijos. Savivaldybė iš biudžeto prie kiekvieno projekto turės prisidėti iki 10 proc. lėšų nuo projekto vertės, t. y. po 37 500 Eur. Iš viso – 375 000 Eur. Likusią dalį turėtų padengti patys ūkininkai.
Tačiau ūkininkams tai nepatiko. Esą Savivaldybė privalo įsipareigoti padengti visus 20 proc., nes ūkininkai lėšų neturi!.. Vedami Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininko Vytauto Rakicko, žemdirbiai varstė mero, posėdžiavusių komitetų duris. Viename iš jų – Verslo, ekonomikos ir finansų – viena ūkininkė suriko ant politikų: esą užtenka prie baltų stalų sėdėti – eikite mums tarnauti!
Tai ir išėjo Tarybos nariai tarnauti: buvo pakeisti visi dešimt su melioracijos įrenginių remontu susiję ir vos prieš mėnesį patvirtinti sprendimai. Juose įrašytas 20 proc. prisidėjimas. Taigi nuleidę galveles, pakėlę rankeles Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai įpareigojo Savivaldybę tapti dešimties melioracijos sistemų naudotojų asociacijų partnere teikiant paraiškas dėl melioracijos statinių rekonstrukcijos ir iš biudžeto prie kiekvieno projekto prisidėti iki 20 proc. lėšų nuo projekto vertės. Iš viso – 750 000 Eur.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Davatka - komuniste parašė:

  Meras svenciausias, visu nuostabiausias, jis mus i rytoju nuves. As isprotejau, as isprotejau lia lia lia……

 2. Saule parašė:

  Davatkai komunistei, tave į rytojų nuves tokie pat išprotėję trečiokai ir rupeikiai. Tie tai tikrai nuves

 3. Davatka - komuniste > Saule parašė:

  Prasyciau bent 3 skirtumus pateikt, kuo skiriasi gusarinai nuo trecioku ar rupeikiu? Va butu galimybe „pasiskolint“ pvz 50 000 euriuku ir zinant jog neikliusi, kuris is ju atsisakytu? Cia tik pamastymai…

 4. Davatkai-komunistei parašė:

  Šitokia pagundai atsispirtu nebent zebrauskiniai. Lia Lia lia

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar reikėtų išsaugoti ir prasmingai panaudoti Respublikos g. išardyto buvusio grindinio akmenis?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt