Kelyje ties Tryškiais sustabdytam karių teisių gynėjui L. Jakui gėda dėl Telšių policijos pareigūnų elgesio

Parašė:  2010-05-21

VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ generalinis direktorius Laimonas Jakas apskundė Telšių policijos pareigūnų veiksmus.Vilniuje gyvenantį L. Jaką, važiuojantį iš gimtųjų Tryškių, sustabdė du telšiškiai pareigūnai: Kelių policijos skyriaus Magistralinių kelių priežiūros būrio patrulis viršila Jonas Rakauskas ir to paties būrio patrulis Liudas Šimkus.
L. Jakas kreipėsi į Policijos generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną ir Vidaus reikalų ministerijos generalinį sekretorių, prašydamas atlikti tarnybinį patikrinimą dėl šių ir dar kelių policijos pareigūnų veiksmų. Kaip įrodymą, jog Telšių policininkai elgėsi neteisėtai, vyriškis prie skundo pridėjo vaizdo ir garso įrašus, kuriuose užfiksuota dauguma to vakaro įvykių.
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkas Alfonsas Motuzas, susipažinęs su pirmine medžiaga, užtaria savo pavaldinius: esą jie savo darbą atliko tinkamai, vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais.

Buvo sekmadienis, apie 17.05 val., kai L. Jako vairuojamą automobilį netoli Tryškių geležinkelio stoties sustabdė Telšių policijos patruliai L. Šimkus ir J. Rakauskas.
Tolimesnę įvykių seką L. Jakas ir Telšių apskrities VPK viršininkas aiškina iš savų pozicijų. „Karių teisių gynimo centro“ generalinis direktorius mano, kad policininkai savo pareigas vykdė netinkamai, o apskrities policijai vadovaujantis pareigūnas vardija įstatymų straipsnius, kuriais jo pavaldiniai rėmėsi.
Nesėdo į tarnybinę mašiną
Pasak L. Jako, vienas iš jį sustabdžiusių policininkų priėjo prie automobilio ir neprisistatęs paprašė pateikti dokumentus. Vyriškis teigia paklausęs, dėl kokios priežasties buvo sustabdytas. Pareigūnas esą nurodė, jog dėl Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų. Konkrečių KET pažeidimų jis neva nepasakė ir nuėjo nešinas dokumentais.
L. Jako teigimu, pareigūnas, paėmęs jo dokumentus (pareigūno pavardę vyriškis teigia sužinojęs tik vėliau – L. Šimkus), sugrįžo ir, nenurodęs priežasties, paprašė jo eiti kartu į tarnybinį policijos automobilį.
Tačiau L. Jakas liko užrakintame automobilyje ir atsakė, kad jam į tarnybinį policijos automobilį eiti nėra privaloma – Policijos departamento generalinio komisaro įsakymo (Nr. 660) 75 punkte numatyta, kad pažeidėjus į patrulinį automobilį „galima kviesti“, o ne reikalauti į jį sėsti.
VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ generalinis direktorius paskambino tryškiečiui teisininkui, savo atstovui Alvydui Jokšui, prašydamas patarimo. Su šiuo asmeniu L. Jakas telefonu bendravo kone visą vakarą.
Nesutiko su pažeidimu
L. Jakas dar kartą paklausęs pareigūno, dėl kokios priežasties buvo sustabdytas. Esą tuomet prie automobilio priėjo jau abu pareigūnai. Jie tik trečią kartą paklausti atsakė, kad vyriškį sustabdė dėl nusilupusių automobilio registracijos valstybinių numerių.
L. Jakas teigia nesutikęs su pareigūnų nurodytu pažeidimu ir pasakęs, kad valstybiniai numeriai prieš kelionę dar buvo tvarkingi, o nusilupti galėjo pradėjus važiuoti.
„Pareigūnai privalėjo surašyti protokolą, su kuriuo būčiau turėjęs vykti į bylos svarstymą Vilniuje. Pareigūnai jo nesurašė ir vėl primygtinai prašė eiti į jų tarnybinį automobilį. Man atsisakius, pareigūnas J. Rakauskas pradėjo plėšti vairuotojo durelių rankeną tam, kad mane ištemptų iš automobilio, bet, laimei, automobilio vairuotojo durelės buvo užrakintos, o susikalbėti 1/4 pravertas vairuotojo pusės langas. Kitu atveju, pareigūnas, net neabejoju, būtų panaudojęs fizinę jėgą, kurią prieš mane vis tiek panaudojo artimoje ateityje“, – teigia L. Jakas savo skunde.
Pirmasis pokalbis su budėtoju
L. Jakas apie, jo manymu, neteisėtus pareigūnų veiksmus ir piktnaudžiavimą tarnyba informavo Telšių apskrities VPK budėtoją.
Šis ir dar du pokalbiai su budėtoju įrašyti garso medžiagoje.
Pirmajame įraše girdisi, kad L. Jakas paskambina ir prisistato budėtojui, taip pat apibūdina jam situaciją.
Pateikiame pokalbio ištraukas iš L. Jako ir budėtojo pokalbio (kalba netaisyta). „Jie mane norėjo nuvežti į policijos komisariatą dėl to, kad aš sėdžiu prisisegęs, prie vairo, kad aš neįsėdau į jų automobilį. Paprašiau pasakyti, kokiu pagrindu turėjau sėsti į jų automobilį, jie man nenurodė. Dabar aš į Vilnių turiu važiuoti, ryt man į darbą, aš negaliu vairuoti, nes dokumentai pas jų. Jie man protokolo nerašo. Prašau Jūsų, kaip budinčio, išspręsti šitą problemą“, – kalba L. Jakas.
Budėtojas atsako: „Jeigu nurodė lipti į jų automobilį, jų nurodymas yra teisėtas.“
L. Jakas prašo budėtojo pasakyti, kokiu pagrindu jis turi lipti į jų automobilį.
Budėtojo žodžiai: „Greičiausiai nurodė, kad protokolo surašymui. Visi jų nurodymai Jums yra privalomi, jei manot, kad kažkokie nurodymai neteisėti, galėsit juos apskųsti.“
L. Jakas: „Jūs gal padėkit man… Jie sakė man protokolo nesurašys.“
Budėtojas L. Jakui liepia perskambinti už 5 minučių.
Antrasis pokalbis
Užfiksuotas ir antrasis L. Jako pokalbis su budėtoju.
„Kalbėjau su patruliu, nurodė, kad Jūs nevykdėte reikalavimo išlipti iš automobilio“, – sako budėtojas.
L. Jakas atsako: „Tokio nurodymo nebuvo – buvo tik lipti į jų tarnybinį automobilį.“
L. Jakas informuoja, kad jį sustabdę patruliai jau pusę valandos nerašo protokolo už pažeidimą, budėtojas atsako, kad surašyti nėra galimybės, nes jis neišlipa iš automobilio. L. Jakas pasidomi, kodėl jis turi lipti. Budėtojas atsako: „Jums neišlipus, negali nustatyti, o gal Jūs esate neblaivus, gal kažką vežate neteisėto automobilyje.“
L. Jako atsakymas: „Nu, atsiprašau, – jeigu neblaivus, tegu atneša alkotesterį.“
„Kaip atneš, jeigu Jūs užsirakinęs“, – kalba budėtojas.
L. Jakas atsako: „Aš langą prasidaręs kalbuosi. Aš diržą prisisegęs. Jeigu tokie pareigūnai nesąžiningi, apkaltins, kad be diržo važiuoju.“
Budėtojo žodžiai: „Jei neišsispręsit geruoju, atvyks dar vienas ekipažas, nufilmuos, kad Jūs atsisakote. Jūs privalot, jiems davus nurodymą, išlipti iš automobilio. Pareigūnų nurodymai jums yra privalomi.“
L. Jakas atsako: „Neprivalomi, jeigu jie yra neteisėti.“
Budėtojas atsako: „Jeigu nurodymą bus davę be pagrindo, jie už tai atsakys.“
Tuomet budėtojas pasako L. Jaką sustabdžiusių pareigūnų duomenis.
L. Jakas prašo budėtojo paskambinti patruliams ir pasakyti, kad surašytų jam protokolą už pažeidimą.
Budėtojo žodžiai: „Jeigu nurodo išlipti iš automobilio, atidaryti bagažinę, parodyti saloną, Jūs turite vykdyti.“
L. Jakas: „Kad tokio nurodymo nebuvo.“
Budėtojas: „Pranešiu, bus. Viso gero.“
Trečiasis pokalbis
L. Jakas teigia, kad kai išgirdo apie žadamą daryti kratą ir apie tai, kad į įvykio vietą atvyks antras pareigūnų ekipažas, nusprendė kreiptis pagalbos į vietos prokurorą.
„Bijojau, kad atvykę kiti policininkai nepakištų kokių dirbtinių įkalčių ir taip manęs neapkaltintų nebūtais dalykais“, – savo skunde teigia L. Jakas.
Įraše užfiksuota, kaip L. Jakas paskambina pagalbos numeriu 112 ir prašo jį sujungti su budinčiu vietos prokuroru. Operatorė sujungia su Telšių apskrities VPK budėtoju.
L. Jakas prašo budėtojo iškviesti prokurorą, šis atsako, kad prokurorai kviečiami tik į rezonansinius nusikaltimus.
Budėtojas informuoja, kad į įvykio vietą atvyksta dar vienas pareigūnų ekipažas: „Jei nevykdysit, bus imtąsi priemonių griežtesnių, kad išimti Jus iš automobilio.“
L. Jakas pasiteirauja, kuo remiantis tai bus daroma, budėtojas atsako: „Pagrindas – padarytas ATPK pažeidimas ir pažeidimas.“
L. Jakas budėtojo prašo įvardyti ATPK straipsnį, nes patruliai jam esą pasakę, kad taiko 235 str. (t. y. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija). Budėtojas informuoja, kad jam tikriausiai taikomas 187 str.
Atvyko trys pareigūnai
Pasak L. Jako, apie 17.43 val. į įvykio vietą atvyko antrasis policininkų ekipažas – tamsios spalvos visureigis „Mitsubishi Pajero“ (valst. Nr. CCN 029), iš kurio išlipo trys civiliai apsirengę vyrai. Vienas jų vilkėjo liemenę su užrašu „Policija“ ir viską filmavo.
L. Jakas paprašęs šių vyrų parodyti jam tarnybinius pažymėjimus, tačiau nespėjo įsiminti jų vardų.
„Kriminalistai paprašė manęs išlipti iš mano automobilio. Aš išlipau. Po to, neturėdami orderio mano automobilio kratai, kriminalistai pareikalavo jiems viską rodyti, t. y. informavo, kad atliks automobilio kratą. Mano atstovui A. Jokšui telefonu pareikalavus orderio, buvo nuspręsta automobilį „tik apžiūrėti“. Tačiau kriminalistai vis tiek savavališkai atsidarė automobilio variklio dangtį ir lindo prie mano automobilio (L. Jakas pateikia tai patvirtinantį vaizdo įrašą.). J. Rakauskas ir L. Šimkus liepė parodyti automobilio vaistinėlę, gesintuvą – nuėjau prie automobilio galinės dalies ir parodžiau jiems, kad turiu tuos daiktus. Man nesant kartu su variklio skyriaus apžiūra atliekančiu tyrėju Paliku, jis kažką veikė variklio skyriuje, tačiau pastebėjęs, kad su manimi vykęs liudininkas jį filmuoja, atsitraukė“, – teigia L. Jakas savo skunde.
L. Jako teigimu, pareigūnas J. Rakauskas informavo, kad nustatinės jam girtumą.
„Sutikau su tokiu reikalavimu, tačiau pareikalavus, kad sėsčiau į jų tarnybinį automobilį, pasakiau, kad tokio reikalavimo nevykdysiu – kad tikrinsiuosi lauke. Pareigūnas J. Rakauskas atnešė prietaisą girtumui nustatyti, tačiau neturėjo vandens. Paprašiau pareigūnų, kad su vienu iš dviejų automobilių jo atvežtų, tačiau pareigūnai ir kriminalistai atsisakė. Man paaiškinus, kad jie pažeidinėja girtumo patikros tvarką, taip pat man paprašius prie prietaiso atnešti ir mobilųjį spausdintuvą patikros čekiams, pareigūnai ir kriminalistai atsisakė tai daryti ir jėga įsodino į tarnybinį automobilį „VW Tiguan“. Girtumo nustatyta nebuvo, todėl, neturėdami prie ko prikibti, pareigūnai sumąstė mane vežti į Telšių narkologinį, nes neva esu apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, – teigia L. Jakas savo skunde.
VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ generalinio direktoriaus pasakojimas  įamžintas vaizdo medžiagoje – įvykį filmavo drauge su juo vykusi keleivė.
Prašė vandens
Vaizdo medžiagoje matyti, kad pareigūnas L. Šimkus stovi nuošaliau, o į įvykio vietą atvykęs pareigūnas (jo pavardė nežinoma, jį L. Jakas vadina „kriminalistas ruda striuke“) ir J. Rakauskas ragina L. Jaką sėsti į tarnybinį policijos automobilį.
Matosi, kaip į įvykio vietą drauge su kitais dviem pareigūnais atvykęs Ekonominių nusikaltimų tyrimo poskyrio vyresnysis tyrėjas Vytautas Palikas kažką sušnabžda J. Rakauskui į ausį, abu pareigūnai nueina į tarnybinę policijos mašiną „VW Tiguan“.
L. Jakui atnešamas prietaisas girtumui matuoti, vyras paprašo duoti jam praskalauti burną, nes tai esą numato girtumo patikros reikalavimas.  V. Palikas keliskart pasako, kad L. Jakas vengia pasitikrinti blaivumą.
Pareigūnų veiksmus apskundęs vyras tikino, kad  nevengia patikros, nes yra visiškai blaivus – tiesiog nori, kad būtų laikomasi reikalavimų.
Kriminalistas „ruda striuke“, pastumdamas į nugarą, ir J. Rakauskas palydi L. Jaką į tarnybinę policininkų mašiną.
Apsižodžiavo
Po blaivumo patikros, įsėdęs į savo automobilį, L. Jakas telefonu (naudodamasis laisvų rankų įranga) kalbėjosi su teisininku A. Jokšu.
Vaizdo įraše nesigirdi, ką pasako lauke stovintys policijos pareigūnai, tačiau L. Jakas perduoda A. Jokšui, kad pareigūnai teisininką pavadino „aferistu ir sukčiumi“.
Teisininkas atsako: „Aš atsakau – jie banditai. Aferistu būti geriau, negu banditu.“
L. Jako teigimu, A. Jokšą sukčiumi pavadino V. Palikas.
Įraše nufilmuota, kaip L. Jakas pasirašo dokumentus, kad yra visiškai blaivus (0.00 prom.). Pareigūnai informuoja, kad reikia patikrinti, ar L. Jakas nėra vartojęs narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
L. Jakas pasako teisininkui, kad pareigūnai mano, kad jis apsvaigęs. A. Jokšas, pasitikslinęs, ar gerai išgirdo, atkirto: „Tada tu jiems perduok, kad jie visi – pedofilai.“
L. Jakas, laukdamas, kol šis bus surašytas, bendrauja su A. Jokšu, sako, kad prieš pūsdamas į alkoholio matuoklį negavo vandens. „Man jokio skirtumo, kad nedavė, bet tik elementariai rodo lygį. Man iš tikro gaila ir gėda, kad mano krašte – tokie pareigūnai. Vilniuje nesu matęs tokių dalykų, ir čia nesu matęs“, – sako L. Jakas teisininkui.
Neapsvaigęs
18.02 val. buvo išrašytas pranešimas dėl L. Jako nušalinimo nuo vairavimo.
Atvykus į ligoninę, viską filmavo pats L. Jakas, nes pareigūnai, kaip jis teigia, neleido drauge su juo vykusiai merginai išlipti iš automobilio.
Medikai L. Jakui nustatė aukštą kraujo spaudimą – 227/69.
Užfiksuota, kaip medikų kabinete L. Jakas po ilgos tylos pauzės sako J. Rakauskui: „O Jūs, mano nuomone, esate išgėręs.“ Pareigūnas atsako, kad taip.
L. Jakas pasidomėjo: „O jūs sutiktumėte papūsti? Bet aš čia tik taip… Neturiu teisės Jūsų reikalauti.“
Po patikros nustatyta, kad L. Jakas nėra apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Išeidamas iš ligoninės VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ generalinis direktorius sako J. Rakauskui: „Kyšio nespėjote paprašyti, o aš nespėjau pasiūlyti, tada gal būčiau tiek problemų neturėjęs.“
Išvežė į komisariatą
19.55 val. L. Jakui buvo suteiktas leidimas vairuoti.
Telšių apskrities VPK patalpose L. Jakas buvo tardomas ir apklausiamas dvi su puse valandos. Tai įrodo 2 val. 35 min. 1 s. garso įrašas.
L. Jako teigimu, apklausas ir tardymus vykdė J. Rakauskas, tas pats kriminalistas „ruda striuke, storas, apie 50 m. amžiaus, apvaliu veidu“, ir  pareigūnė, kuri neprisistatė.
„Kelis kartus klausiau, kokiu pagrindu mane laiko apklausos kambaryje. Man pareigūnai meluodami aiškino, kad vyksta tyrimas, kad būsiu apklaustas dėl neva pareigūnų teisėto reikalavimo nevykdymo. Paprašiau surašyti sulaikymo protokolą arba paleisti, tačiau protokolo niekas nesurašė, bet ir paleistas nebuvau“, – teigia L. Jakas.
Vyriškis sako, kad visą tą laiką, kurį praleido tardymo kambaryje, „kriminalistas ruda striuke“ jį įžeidinėjo, siūlė išvežti į Dūseikių pensioną, sakė, kad yra „daužtas“, liepė išsiplauti akis ir pan.
Prireikė greitosios
L. Jakas, būdamas policijos komisariato patalpose, pradėjo blogai jaustis. „Paprašiau J. Rakausko iškviesti greitąją medicinos pagalbą (GMP), jis apsimetė, kad negirdi, po to atsakė, kad esu sveikas, todėl nekvies. Tik po trečio mano prašymo nuėjo paprašyti budėtojo, kad iškviestų GMP. Paprašiau J. Rakausko vandens, tačiau nedavė, liepė gerti iš vandens čiaupo, man esant sublogusios sveikatos, apšaukė, kad neva jaučiuosi kaip namie, ir niekas čia man nieko nepadavinės“, – sako L. Jakas.
L. Jakas neslepia, kad atsisakė pasirašyti ant pareigūnės, kuri vykdė apklausą, paaiškinimo, nes nesijautė nieko blogo padaręs ir nematė pagrindo teikti kažkokius paaiškinimus.
„Po apklausos, kol nebuvo jokio pareigūno, išėjau iš sulaikymo kambario, nuėjau prie budėtojo posto ir informavau budėtoją, kad vykstu namo, o jei nori mane dar čia laikyti, tegu surašo sulaikymo protokolą. Man nuėjus, lauke apie 10–15 min. nuo įėjimo į Telšių apskrities VPK, išėję į lauką mane pašaukė J. Rakauskas ir kriminalistas ruda striuke. Liepė pasirašyti ant paaiškinimo, kurį užpildė pareigūnė, aš atsisakiau tai daryti ir vėl ėmiau eiti link savo automobilio. Tuo tarpu kriminalistas ruda striuke pastūmė mane link durų, į Telšių apskrities VPK, ir sudavė per nugarą. Visą pokalbį lauke girdėjo mano atstovas A. Jokšas, nes buvau įjungęs garsiakalbį savo mobiliajame telefone. Kriminalistas ruda striuke mane gąsdino, kad apie įvykį pranešė į Vilnių, pasakė, kad esu nusikaltėlis“, – teigia L. Jakas.
Atvykus GMP, L. Jakui buvo pamatuotas kraujo spaudimas, apžiūrėtas širdies plotas. Vyriškis buvo išvežtas į ligoninę kardiogramai daryti ir gydytojo apžiūrai. L. Jakas pateikia įrodymą, kad jam medikai nustatė aukštą kraujo spaudimą ir didelio streso sukeltus širdies dūrius širdies plote.
Prašo tirti
Skunde, kurį adresavo gerb. V. Telyčėnui ir VRM Generaliniam inspektoriui, L. Jakas prašo atlikti tarnybinį patikrinimą dėl pareigūnų veiksmų ir atsakyti jam į keliolika klausimų. Vienas jų: „Kodėl vykstantys į patruliavimą pareigūnai, konkrečiai Šimkus, Rakauskas, Palikas nežino įstatymų, KET, PD Generalinio komisaro įsakymų (konkrečiai įsakymo Nr. 660), o teisės aktus aiškina taip, kaip jie juos supranta pagal savo išsilavinimą ir subrendimo lygį.“
L. Jakas taip pat prašo atsakymų, kokiu pagrindu į įvykio vietą atvyko dar vienas ekipažas ir kodėl tai buvo kriminalistai, kodėl dėl neva sugadintų valstybinių numerių protokolas nebuvo surašytas automobilio sustabdymo vietoje, kodėl GMP jam buvo iškviesta tik po trečio prašymo, ir kt.
VšĮ „Karių teisių gynimo centras“ direktorius prašo ištirti visų įvykyje dalyvavusių pareigūnų teisėtumą: J. Račkausko, L. Šimkaus, trijų kriminalistų, moters, kuri vykdė apklausą tardymo metu, budėtojo, pagalbos numerio 112 operatorės ir, esant pagrindui, skirti jiems drausmines nuobaudas už netinkamą pareigų atlikimą.
Skundas tiriamas
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atstovė Violeta Kiburytė patvirtino, kad L. Jako skundą VRM gavo praėjusią savaitę.
„Gegužės 14 d. skundas nukreiptas nagrinėti Viešojo saugumo politikos departamentui. Pagal galiojančius reglamentus skundas privalo būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų“, – sakė V. Kiburytė.
Policijos departamento prie VRM atstovo Ramūno Matonio teigimu, policijos departamentas ir policijos įstaigos gauna nemažai skundų dėl pareigūnų veiksmų. „Kiekvienu atveju yra atliekamas tarnybinis patikrinimas, kurio metu nustatoma, ar skundas pagrįstas. Remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, pareigūnams taikoma (arba ne) atitinkama atsakomybė. Tarnybinis patikrinimas paprastai vyksta iki 30 dienų. Išimtinais atvejais, jis gali būti pratęstas“, – teigė R. Matonis.
Komisariato viršininko komentaras
Šį, L. Jako papasakotą įvykį, komentavo Telšių apskrities VPK viršininkas A. Motuzas.
„Pareigūnų teigimu, sustabdžius automobilį, prie vairuotojo priėjęs patrulis L. Šimkus atidavė pagarbą, prisistatė, kaip to reikalauja Policijos veiklos įstatymo 21 str. 3 p., ir paprašė pateikti asmens bei automobilio dokumentus. Dar bevardijant reikalaujamus dokumentus, pilietis L. Jakas mobiliojo ryšio telefonu kažkam paskambino ir pradėjo bendrauti, naudodamasis laisvų rankų įranga. Prie automobilio priėjo ir vyriausiasis patrulis J. Rakauskas. Tik kelis kartus ramiai paprašius bendrauti su pareigūnais, o ne kalbėti telefonu, bei pateikti reikalaujamus dokumentus, vairuotojas juos pateikė pro vos pradarytą langą. Tada buvo paaiškinta automobilio sustabdymo priežastis – abu valstybinių numerių ženklai yra apgadinti, apdulkėję, sunkiai įskaitomi.
Pareigūnai paprašė vairuotojo išlipti iš automobilio, tačiau šis užsirakino dureles ir toliau bendravo su kažkokiu asmeniu mobiliuoju telefonu. Sustabdymo priežastis jam jau buvo paaiškinta. Šiais veiksmais vairuotojas pažeidė KET III dalies 7 p. reikalavimus.
Durelių pareigūnai neplėšė, iš automobilio L. Jako išstumti nebandė. Bendravo ramiai, primygtinai prašydami vykdyti jų teisėtus reikalavimus, pasakę ,,įstatymo vardu“. Kad suprastų pažeidimo bei reikalavimų esmę, vyriausiasis patrulis netgi atnešė piliečiui L. Jakui KET knygutę pasiskaityti.
Apie susidariusią situaciją radijo ryšio pagalba buvo informuotas Telšių apskrities VPK budėtojas. Taip pat buvo paprašyta atsiųsti papildomą ekipažą ir ekspertą su vaizdo įrašymo kamera. Visą šį laiką vairuotojas bendravo su kitu vyriškiu, kaip jis paaiškino, savo atstovu iš Tryškių – A. Jokšu. Vairuotojo pašnekovas patarinėjo nepaklusti, vadino policininkus gėjais, kyšininkais, banditais.
Atvykęs antrasis ekipažas priėjo prie sustabdyto automobilio, kaip ir reikalauja Policijos veiklos įstatymo 21 str. 3 d., kadangi buvo apsirengę civiliai, parodė savo pažymėjimus ir garsiai prisistatė. Vairuotojo pašnekovas, išgirdęs kriminalinės policijos tyrėjo V. Paliko pavardę, jį išvadino nesąžiningu tyrėju, baudžiamųjų bylų klastotuoju, taip viešai įžeisdamas ir kaip asmenį, ir kaip policijos pareigūną. Beje, V. Palikui paklausus, su kuo vairuotojas bendrauja, buvo atsakyta, kad su savo atstovu A. Jokšu.
Tyrėjas V. Palikas, vadovaudamasis Policijos veiklos įstatymo 18 str. 1 d. 1 p. paprašė vairuotojo išlipti iš automobilio, dokumentų sutikrinimui parodyti automobilio identifikacijos numerius. Tik po dar kelių primygtinų paprašymų ir tik pasitaręs su A. Jokšu, L. Jakas išlipo, tačiau atsisakė atidaryti variklio dangtį numeriams sutikrinti. Jei nori, tai padaryti liepė pačiam pareigūnui. Visi veiksmai, atvykus antrajam ekipažui, eksperto buvo filmuojami.
Kadangi visas L. Jako elgesys, laikysena, kalbėsena pasirodė įtartina, būdinga asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, vadovaujantis Policijos veiklos įstatymo 18 str. 1 d. 8 p., buvo paprašyta pasitikrinti blaivumą. Paprašytas eiti į policijos automobilį šiam veiksmui atlikti, vairuotojas atsisakė. Pareikalavus, jam buvo atneštas alkotesteris, bet ir tada pilietis visaip bandė išsisukti nuo patikrinimo. Paaiškinus, kad už vengimą tikrintis blaivumą bus surašytas ATPK protokolas, jo surašymui vairuotojas bus laikinai sulaikytas (Policijos veiklos įstatymo 18 str. 1 d. 2 p.), L. Jakas sutiko pasitikrinti. Alkotosterio parodymai buvo 0.00 prom. Kadangi išvaizda ir elgesys kėlė įtarimų, dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo nustatymo pilietis buvo paprašytas vykti į ligoninę ir laikinai nušalintas nuo vairavimo.
Ligoninėje nustačius, kad jokių neleistinų medžiagų vairuotojas nevartojo, jam buvo leista vairuoti automobilį ir, vadovaujantis Policijos veiklos įstatymo 18 str. 1 p. 2 d., protokolo surašymui ir administracinės medžiagos surinkimui dėl teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo L. Jako buvo paprašyta vykti į Telšių apskrities VPK. Ligoninėje gydytojų ir buvusių pacientų akivaizdoje L. Jakas kaltino pareigūnus kyšio reikalavimu, vyriausiąjį patrulį J. Rakauską apkaltino neblaivumu. Jo akivaizdoje pareigūnas vyriausiojo policijos komisariato OVS pasitikrino blaivumą.
Policijos komisariate vairuotojui L. Jakui buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas pagal ATPK 124(1) str. 6 d. ir KET 4 priedo 2 p. pažeidimą. Su pažeidimu pilietis nesutiko. Jo paaiškinimus dėl pareigūnų reikalavimų nevykdymo surašė Prevencijos poskyrio specialistė. Davęs paaiškinimus, po savo žodžiais pasirašyti pilietis taip pat atsisakė, nemotyvuodamas tokio savo sprendimo.
Susipažinęs su turima pirmine medžiaga, policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais, manau, kad pareigūnai veikė tinkamai, vadovaudamiesi jiems suteiktomis teisėmis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Policijos veiklos įstatymo 16 str. 1 d., 2 d.; 18 str. 1 d. 1 p., 2 p., 8 p.; 21 str. 1 d., 3 d.“
Nuobaudų neturi
A. Motuzo teigimu, dėl netvarkingų L. Jako vairuojamos transporto priemonės valstybinių numerių buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 1241 str. 6 d., kuris išsiųstas pagal pažeidėjo gyvenamąją vietą sprendimui priimti.
Telšių apskrities VPK pradėta administracinė byla J. Jako atžvilgiu pagal LR ATPK 187 str. 2 d. „Dėl policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymo, garbės ir orumo įžeidimo“. Surinkta medžiaga, A. Motuzo teigimu, bus perduota Telšių rajono apylinkės teismui sprendimui priimti.
„Tam, kad visiškai ir objektyviai išsiaiškintume policijos pareigūnų veiksmų teisėtumą, elgsenos ir etikos aspektus, būtų tikslinga atlikti tarnybinį patikrinimą“, – sakė Telšių apskrities VPK viršininkas.
J. Rakauskas vidaus reikalų sistemoje dirba 22 metus ir 1 mėnesį. Galiojančių nuobaudų neturi. Per tarnybos laikotarpį piniginėmis premijomis, padėkomis, papildomomis atostogų dienomis skatintas 35 kartus.
L. Šimkus dirba 9 metus ir 5 mėnesius, galiojančių nuobaudų neturi. Skatintas 2 kartus. 2008-aisiais L. Šimkus drauge su V. Mickevičiumi tapo geriausiais Telšių apskrities Viešosios policijos patruliais.
Skaitytojams primename galiojantį nekaltumo prezumpcijos principą – asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo numatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Elena parašė:

    Vaje vaje, kokių cirkininkų esama. Baisu, kad šitokie dar pralenda į valdžią.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Meras siūlo Tarybai atleisti A. Ba­ce­vi­čių iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Ar tam pritariate?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt