admin

Bendrystė formuoja tradicijas

Tel­šių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras kar­tu su Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riu­mi or­ga­ni­za­vo Ge­ru­mo ak­ci­ją. Tam la­biau­siai...

Page 1 of 220 1 2 220

Apklausa

Baigiasi mokslo metai. Ką rinktis abiturientams?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai