In­for­ma­ci­ja dėl dau­gia­bu­čių na­mų de­zin­fe­ka­vi­mo

Parašė:  2020-03-19

Dėl be­si­kei­čian­čios epi­de­mio­lo­gi­nės si­tua­ci­jos, ku­rią ke­lia ko­ro­na­vi­ru­so pa­pli­ti­mo grės­mė, dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai ir pa­tys gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi de­zin­fe­kuo­ti dau­gia­bu­čių laip­ti­nes.
Tel­šių ra­jo­ne dau­gia­bu­čius na­mus ad­mi­nist­ruo­ja sa­vi­val­dy­bės įmo­nė Tel­šių bu­tų ūkis ir UAB „Tel­šių bu­tų ūkio val­dos“. Da­ly­je na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mu už­sii­ma pa­tys gy­ven­to­jai.
Gy­ven­to­jai, nu­spren­dę pa­tys ne­de­zin­fe­kuo­ti pa­tal­pų, ga­li kreip­tis į sa­vo ad­mi­nist­ra­to­rius dėl pa­slau­gos tei­ki­mo.
Dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čioms įmo­nėms, šių na­mų bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų bend­ri­jų pir­mi­nin­kams, jung­ti­nės veik­los su­tar­ties pa­grin­du vei­kian­tiems as­me­nims re­ko­men­duo­ja­ma or­ga­ni­zuo­jant bend­ro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų va­ly­mą pe­rio­diš­kai de­zin­fe­kuo­ti daž­niau­siai lie­čia­mas vie­tas – du­rų ran­ke­nas, te­le­fons­py­nių ir lif­tų myg­tu­kus, laip­ti­nių tu­rėk­lus. Tai ra­gi­na­mi da­ry­ti ir dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai bei ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kai ir nau­do­to­jai.
Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos iš­pla­tin­tas re­ko­men­da­ci­jas ap­lin­kai va­ly­ti ir de­zin­fe­kuo­ti re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti 0,1 pro­c. nat­rio hi­poch­lo­ri­tą (skies­ti san­ty­kiu 1:50, jei­gu nau­do­ja­mas bui­ti­nis ba­lik­lis, ku­rio pra­di­nė kon­cent­ra­ci­ja yra 5 pro­c.). Pa­vir­šius, ku­riuos ga­li su­ga­din­ti nat­rio hi­poch­lo­ri­tas, rei­kia va­ly­ti 70 pro­c. kon­cent­ra­ci­jos eta­no­liu. Prieš nau­do­jant de­zin­fek­ci­nes me­džia­gas, bū­ti­na kiek­vie­ną pa­vir­šių nu­va­ly­ti neut­ra­liu plo­vik­liu.
Pa­nau­do­tas va­ly­mo ar de­zin­fe­ka­vi­mo prie­mo­nes po kiek­vie­no va­ly­mo rei­kia iš­mes­ti kaip už­terš­tas at­lie­kas, o daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo va­ly­mo prie­mo­nės tu­ri bū­ti de­zin­fe­kuo­ja­mos pa­pil­do­mai.
Ne­pa­mirš­ki­te už­tik­rin­ti dezinfekavimo procedūras at­lie­kan­čių žmo­nių ap­sau­gos, tu­rė­ki­te tin­ka­mas dar­bo ir sau­gos prie­mo­nes (Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­ma HN 90:2011 „De­zin­fek­ci­jos, de­zin­sek­ci­jos ir de­ra­ti­za­ci­jos bend­rie­ji sau­gos rei­ka­la­vi­mai“).


Tel­šių bu­tų ūkio di­rek­to­rius Ado­mas Do­mar­kas:

– Šiuo me­tu dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nių de­zin­fe­ka­vi­mu už­sii­ma dvi ko­man­dos. Prie­mo­nių, nors ir ne­daug, tu­ri­me. Pra­džiai jų tu­rė­tų už­tek­ti. Pir­miau­sia bus de­zin­fe­kuo­ja­mos mū­sų įmo­nės ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių laip­ti­nės. To­kių na­mų yra per 50. Vė­liau pa­gal ga­li­my­bes ban­dy­si­me pa­gel­bė­ti ir bend­ri­joms. Ra­gi­nčiau dau­gia­bu­čių sa­vi­nin­kus sa­vo ruož­tu ir pa­tiems įsi­gy­ti rei­kia­mų prie­mo­nių ir pe­rio­diš­kai de­zin­fe­kuo­ti daž­niau­siai laip­ti­nė­se lie­čia­mas vie­tas.

 


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Jonas parašė:

    Šaunu kad dirbat susitelke.

  2. Heath parašė:

    Heath fotbollströjor barn kopia,landslagströjor
    sverige fotboll,liverpool kläder,adidas adipure 360.2 w,billiga fotbollströjor med
    trucks Matchtröjor-Fotboll. Aundr

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar norėtumėte, kad ugdymas nuo rugsėjo 1-osios vyktų nuotoliniu būdu?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt