Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-07-24

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­šauk­tas Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis. Įs­tai­gų at­sto­vai ta­rė­si dėl sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų įgy­ven­di­ni­mo, nu­tar­ta, kad si­tua­ci­ja kont­ro­liuo­ja­ma. Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ Af­ri­ki­niu kiau­lių ma­ru už­si­krė­tu­sio šer­no gai­še­na ras­ta Var­nių se­niū­ni­jos Pu­ši­nės miš­ke, me­džio­to­jų klu­bo „Žvė­rių Ro­jus“ me­džiok­lės plo­tų vie­ne­te. Netrukus […]

Parašė:

 2018-07-24

Komisijos išvada po „Telšių ŽINIŲ“ straipsnio „Vis­ko ma­tę me­di­kai šo­ki­ruo­ti: į li­go­ni­nę at­vež­tas iš ba­do mirš­tan­tis, pū­van­čio­mis ko­jo­mis ne­va­rė­niš­kis“ Mė­ne­sį dir­bu­si Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Sau­liaus Ur­bo­no 2018 m. bir­že­lio 13 d. įsa­ky­mu […]

Parašė:

 2018-07-20

Gavęs 14-kos Telšių rajono savivaldybės tarybos narių reikalavimą sušaukti neeilinį Tarybos posėdį, kuriame būtų svarstomi klausimai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų Kęstučio Anglicko ir Rimanto Žebrausko atleidimo iš einamų pareigų bei Antikorupcijos komisijos pirmininko pakeitimo, kitą dieną Telšių rajono savivaldybės […]

Parašė:

 2018-07-20

Prieš beveik du mėnesius grūmojęs politinis griaustinis – atleisti Saulių Urboną iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų – permainų lietaus neatnešė. Tačiau žaibai pasipylė vasaros viduryje. Šią savaitę 14 Telšių rajono savivaldybės tarybos narių kreipėsi į merą Petrą Kuiziną, reikalaudami artimiausiu […]

Parašė:

 2018-07-20

Bir­že­lio pra­džio­je ra­šė­me apie Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ki­lu­sią dis­ku­si­ją dėl kas­me­ti­nių Sa­vi­val­dy­bės pla­nų pirk­ti in­for­ma­ci­jos spaus­di­ni­mo pa­slau­gas vie­ti­nė­je spau­do­je. Opo­zi­ci­ja ne­ri­ma­vo, kad to­kiu bū­du šian­dien val­džio­je esan­tys as­me­nys iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ar­tė­jant rin­ki­mams pirks sau rek­la­mą, o vie­ti­nė­je ra­di­jo […]

Parašė:

 2018-07-19

Gavę didelę sąskaitą už elektrą dažnai liekame nustebę. Specialistų teigimu, gyventojams trūksta žinių, kaip efektyviai taupyti elektros energiją ir mėnesio gale išvengti nereikalingų išlaidų. Atkreipę dėmesį, kiek elektros energijos vartoja buitiniai prietaisai ir laiku juos išjungę, sulauksite ne tik mažesnės […]

Parašė:

 2018-07-17

Paaiškėjo šių metų Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Tarp jų – keturiolika šimtukų, kuriuos pelnė trylika abiturientų. Geriausiais valstybinių brandos egzaminų rezultatais mūsų rajone džiaugiasi Telšių Žemaitės gimnazijos abiturientė Eglė Simutytė, gavusi du šimtukus […]

Parašė:

 2018-07-17

Viešojoje erdvėje gausu pačių įvairiausių nuomonių apie Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino atliekamą darbą. Jo rezultatus, priimtus sprendimus, vykdytą veiklą rinkėjai įvertins jau greitai – kitąmet įvyksiančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose bei rinkimuose į savivaldybių tarybas. Aišku, jeigu pats P. […]

Parašė:

 2018-07-17

Liepos 11 dieną paaiškėjo kunigų paskyrimai Telšių vyskupijoje. Telšių rajone – nemažai pokyčių. Kunigas Kęstutis Zybartas ATLEIDŽIAMAS iš Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono pareigų bei nuo pareigos aptarnauti Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapiją ir SKIRIAMAS Janapolės Šv. Arkangelo Mykolo […]

Parašė:

 2018-07-17

Žemaitijoje ir už jos ribų gerai žinomos veterinarijos gydytojos Jūratės Sinkevičienės klientus pasitinka žydinti dracena. Sulaukti dracenos žiedų pasiseka retam gėlininkui. Giedra AKAVICKIENĖ „Šio žiedo teko laukti net aštuonerius metus“, – sakė Telšių rajono Gaudikaičių kaime gyvenanti ir dirbanti J. […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Šiais metais rugsėjo 1 d. yra šeštadienis. Kada reikėtų daryti Rugsėjo 1-osios šventę ugdymo įstaigose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt