Projekto partnerei bibliotekoje pritrūko vietos

Parašė:  2020-01-24

Aistros dėl rengiamos Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos struktūros pertvarkos pasiekė kritinę ribą. Darbuotojų skundai vienas po kito gula ant Telšių rajono savivaldybės mero Kęstučio Gusarovo darbo stalo. Vienas iš paskutiniųjų – projekto „Europe Direct“ informacijos centras – Telšiai“ vadovės Auksės Valackonienės raštas Savivaldybės merui dėl bibliotekos direktorės planų iškeldinti centro buveinę iš pagrindinio bibliotekos pastato (Respublikos g. 18) į Masčio gatvėje esančias patalpas. Nesutikus to padaryti – biblioteka nutrauks ilgametę partnerystės sutartį.
Antanas NEKRAŠIUS
Sulaukė ultimatumo
„EDIC – Telšiai“ vadovė A. Valackonienė paskutiniąją praėjusių metų dieną – gruodžio 31-ąją – iš Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės Jolantos Sutkutės sulaukė rašto. Jame direktorė informavo, jog „atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, kad šiuo metu Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksta struktūriniai pokyčiai ir reikalingos naujos darbo vietos bibliotekos darbuotojams, nuo 2020 m. sausio 2 d. nebėra galimybės suteikti Jums darbo vietos pagrindiniame bibliotekos pastate. Tačiau suteikdami galimybę pabaigti Jūsų vykdomo projekto „Europe Direct“ informacijos centras – Telšiai“ veiklos įgyvendinimą siūlome persikelti į puikias bibliotekos patalpas Masčio gatvėje“.
Persikelti nurodyta iki 2020 m. sausio 17 d. O jei to „EDIC – Telšiai“ nepadarys, liks kita alternatyva – susitarimo nutraukimas prieš terminą.
Kreipėsi į merą


Sulaukusi tokio bibliotekos direktorės ultimatumo A. Valackonienė netruko parašyti raštą Telšių rajono savivaldybės merui K. Gusarovui, kuriame išreiškė savo nesutikimą dėl bibliotekos direktorės reikalavimo ir prašė rajono vadovo tarpininkauti sprendžiant susidariusią situaciją.
„EDIC – Telšiai“ pagal projektą, finansuojamą Europos Komisijos, bibliotekoje veikia nuo 2013 m., – teigiama A. Valackonienės rašte. – Iki 2017 m., kai buvo reikalingos patalpos fiziniam EDIC, centras buvo įsikūręs patalpose, esančiose Turgaus a. 21. Nuo 2017 m., rengiant paraišką Europos Komisijai, visoje Lietuvoje atsisakyta turėti fizinį centrą ir pasirinkta turėti susitikimų su visuomene, socialiniais partneriais vietą projektų priimančiųjų organizacijų patalpose (šiuo atveju – Karolinos Praniauskaitės bibliotekos pastate Respublikos g. 18), darbo laiką organizuojant laisvu grafiku, dirbant ne tik susitikimų vietoje, bet visame mieste bei, esant reikalui, Telšių ir aplinkiniuose rajonuose.“
Anot „EDIC – Telšiai“ vadovės, bibliotekos patalpos, esančios pačiame miesto centre, pasirinktos dėl patogumo, žinomumo ir prieinamumo. „EDIC – Telšiai“ susitikimų vieta yra bibliotekos skaitytojų aptarnavimo salės gale, kampe, nuošalioje vietoje, kaip darbo priemones naudojant tik vieną bibliotekos stalą, spintelę-komodą ir dvi kėdes, kuriomis abiem bet kuriuo metu gali naudotis ir bibliotekos darbuotojai, ir bibliotekos lankytojai. Visas kitas inventorius įsigytas EK finansuojamo projekto lėšomis. Esą taip pat projekto priimančioji organizacija (biblioteka) yra skyrusi lentyną bibliotekos rūsyje, kur susidėta dalijama literatūra, metodinė ir reklaminė medžiaga, reikalinga EDIC veikloms vykdyti.
„Mano žiniomis, kalbant apie bibliotekos struktūrinius pokyčius, minčių apie naujų darbo vietų ar etatų, kuriems reikėtų šios vietos, kūrimą, nėra, o bibliotekos struktūriniai pokyčiai yra tik pradinėje stadijoje, – teigia rašte A. Valackonienė. – Jei bibliotekos direktorei gyvybiškai svarbi ši susitikimų vieta, esanti kampe, koridoriaus gale, visada esu pasirengusi šią vietą užleisti ir su nešiojamuoju kompiuteriu persėsti ketvirtame bibliotekos aukšte esančioje skaitykloje, internetinėje skaitykloje trečiame aukšte, bibliotekoje esančioje kavinukėje ar bet kuriame administracijos kabinete.“
„EDIC – Telšiai“ vadovė pabrėžė, kad bibliotekai vienašališkai nutraukus pamatinį partnerystės susitarimą, kuris galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d., nepasirašius naujojo specialaus susitarimo 2020 metams ir neatsiskaičius Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje, lėšos, gautos projektui „EDIC – Telšiai“ 2019 m. vykdyti, privalės būti grąžinamos Europos Komisijai.
„Nuo 2018 m. vasaros pabaigos susidaro įspūdis, kad bibliotekos direktorė dėl savo asmeninių ambicijų bando sabotuoti EDIC veiklas, atidėliodama įvairių dokumentų, sutarčių, pavedimų pasirašymą, nepranešdama gaunamos informacijos, susijusios su EDIC, nesigilindama į bibliotekos vykdomą projektą, neaptardama esamų ir būsimų veiklų su manimi – projekto vadove, nesiūlydama alternatyvos naujai susitikimų vietai, jei jos netenkina buvimas dabartinėje dislokacijoje, – rašo A. Valackonienė merui. – „EDIC – Telšiai“ pasiūlyta susitikimų su visuomene vieta Masčio gatvėje neatitinka Europos Komisijos rekomenduojamų reikalavimų (nuošali vieta, esanti miesto pakraštyje, bendrabutis, todėl būtų sudėtinga pastatyti vizualinę priemonę apie vykdomą projektą, nėra panduso, todėl negali būti prieinama kiekvienam gyventojui) bei nėra priimtina man, kaip projekto vadovei.“
Bibliotekos darbuotojai sunerimę dėl neskaidraus restruktūrizacijos proceso

Po A. Valackonienės rašto sulaukta Telšių rajono savivaldybės merui adresuoto viešosios bibliotekos darbuotojų kreipimosi. Šie direktorės J. Sutkutės veiksmus – siekį perkelti „EDIC – Telšiai“ buveinę į kitas patalpas – įvardijo kaip prasidėjusį bibliotekos restruktūrizacijos procesą.
Rašte merui Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai išreiškė abejones dėl įstaigos restruktūrizacijai sudarytos darbo grupės teisėtumo. Esą nėra jokio bibliotekos direktorės įsakymo dėl darbo grupės sudarymo numatomiems bibliotekos struktūriniams pokyčiams svarstyti.
Kitas dalykas, anot bibliotekos darbuotojų, – darbo grupės veikla neatitinka savo esmės. Esą ji neturi nei raštu, nei žodžiu aptarto darbo reglamento. Darbo grupės susirinkimai vyko spontaniškai, dažnai apie tai pranešant mažiau negu prieš vieną dieną, ir buvo atvejų, kai siūloma svarstyti medžiaga buvo dalijama tiesiog susirinkimo metu. „Darbo grupėje buvo svarstomi tik bibliotekos direktorės pasiūlymai, nors darbuotojai savo išdiskutuotą ir siūlomą struktūrą pristatė dar 2019 m. spalio mėnesį, – tvirtina bibliotekos darbuotojai. – Tik tada, kai Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjai pristatėme bibliotekos darbuotojų idėjas, buvo leista jas pateikti ir darbo grupei. Tačiau į jas atsižvelgta nebuvo ir jos iškart buvo atmestos.
Kaip ir nebuvo atsižvelgta į prašymą pateikti viso direktorės pasiūlyto restruktūrizavimo plano pagrįstumą, įrodant siūlomų skyrių veiklos naujumą, efektyvumą ir racionalumą. Bibliotekos direktorė pati suorganizavo darbo grupę, pati jai vadovavo, pati teikė siūlymus ir galiausiai pati priims sprendimus. <…> Mes, bibliotekos darbuotojai, esame sunerimę dėl, mūsų nuomone, neskaidraus bibliotekos restruktūrizacijos proceso.“
Pagrįstos būtinybės iškeldinti nėra
„Mes įvertinome susidariusią situaciją dėl EDIC ir manome, kad Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Europe Direct“ informacijos centras – Telšiai“ veiklos vienareikšmiškai turi būti vykdomos, kaip ir numatyta partnerystės pagrindų susitarime su Europos Komisija, ir bet kokie pakeitimai galimi tik esant pagrįstai būtinybei, o tokios šiandien Telšių rajono savivaldybė neįžvelgia, – „Telšių ŽINIOMS“ kalbėjo Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas. – Mūsų nuomone, galimi bibliotekos struktūriniai pakeitimai neturi įtakos dėl „EDIC – Telšiai“ įgyvendinimo.“
K. Gusarovas atkreipė dėmesį, kad siekis įgyvendinti „EDIC – Telšiai“ numatyta apimtimi turi būti kolegialus ir tiek bibliotekos vadovybė, tiek specialistai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, privalo sukoncentruoti savo veiklas, kad nusibrėžti projekto veiklų rezultatai būtų maksimaliai pasiekti. „Kalbėjau su bibliotekos direktore – EDIC buveinė iškelta nebus, sutarties niekas nenutrauks“, – sakė meras.
Kalbėdamas apie patį Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos restruktūrizacijos procesą, Telšių rajono savivaldybės meras teigė, kad jam buvo pristatyta pertvarkos idėja ir jis jai pritarė. „Restruktūrizuoti įstaigą būtina – jos veiklas labiau orientuojant į dabartinius poreikius, projektų įgyvendinimą ir pan., – „Telšių ŽINIOMS“ dėstė K. Gusarovas. – Natūralu, kad jausmų rengiant struktūrinę pertvarką yra daug. Juos galima pajusti bibliotekos darbuotojų raštuose. Mes į juos stengiamės žiūrėti objektyviai.“
Anot mero, visa šių konfliktų priežastis yra ta, jog bibliotekoje susidarė darbuotojų grupė, kuriai direktorė J. Sutkutė nepatinka kaip asmenybė. „Bet ir tarp pačių darbuotojų yra skilimas – sulaukiau tokios informacijos, jog norima kurti kitą profsąjungą, nes dabartinė tiek paskendusi savo interesuose, kad nebegina kitų bibliotekos darbuotojų“, – pridūrė K. Gusarovas.
E. Macienė: „Biblioteka nebėra tik knygų išdavimo punktas“

Ties Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos struktūros pertvarka dirbančios darbo grupės narė, Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Macienė „Telšių ŽINIOMS“ kalbėjo, jog įstaigoje vykstantys pokyčiai yra padiktuoti laiko: „Biblioteka nebėra tai, kas buvo anksčiau – knygų išdavimo punktas. Šiandien biblioteka yra laisvalaikio praleidimo vieta, vieta, kurioje vykdomos edukacinės veiklos, įgyvendinama daug projektų ir pan. Struktūros pertvarka reikalinga tam, kad biblioteka atitiktų šių dienų aktualijas. Reikia peržiūrėti darbo krūvius, pareigybes, darbuotojų kvalifikacijas, stiprinti skyrius ir t. t. Taip, atleidimo lapeliai darbuotojams bus įteikti, nes kai vyksta struktūriniai pakeitimai, lapeliai įteikiami tiems, kuriuos šie pokyčiai paliečia. O po to bus pasiūlomos arba nepasiūlomos kitos pareigos.“
Kokį bibliotekos darbuotojų skaičių palies įstaigos struktūros pertvarka, E. Macienė atsakyti negalėjo: „Naujoji struktūra dar nėra patvirtinta, ji – tik projektinėje stadijoje. Kai ją patvirtinsime – galėsime apie tai plačiau pakalbėti. Esu tos nuomonės, kad jau būtų laikas finišuoti. Tikiuosi, kad šį penktadienį vyksiantis darbo grupės posėdis bus paskutinis.“
Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja nurodė, kad pagal Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos nuostatus naują struktūrą tvirtina pati direktorė, prieš tai ją suderinusi su Kultūros ir turizmo skyriumi.
J. Sutkutė: „Visa ši restruktūrizacija nėra maloni nei darbuotojams, nei man pačiai“
„Projektas „Europe Direct“ informacijos centras – Telšiai“ yra bibliotekos, o A. Valackonienė yra tik jo vykdytoja. Nesvarbu, kad ji jaučiasi tarsi savininkė, – susidariusią situaciją komentavo Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė J. Sutkutė. – Prioritetas man yra bibliotekos veikla. Aš, kaip vadovė, ne tik įsakymus pasirašinėju, bet ir turiu pasirūpinti savo darbuotojų darbo vietomis. Kai turėsime parengę galutinį struktūros variantą, mums tikrai jos bus reikalingos.“
Apie darbuotojų pareiškimą, jog darbo grupė neturi teisinio pagrindo, J. Sutkutė kalbėjo, kad jokio įsakymo sudarant darbo grupę pasirašyti nereikėjo. Tai padaryta bibliotekoje vykusio darbuotojų susirinkimo metu. „Aš geranoriškai į visą šį procesą įtraukiau pačius darbuotojus, nors to daryti neprivalėjau. Visa ši restruktūrizacija nėra maloni nei darbuotojams, nei man pačiai. O dar visas šis trukdymas – raštų rašinėjimas, skundimasis Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams…“
Į klausimą, kiek darbuotojų palies baigiama dėlioti naujoji bibliotekos struktūra, direktorė atsakė: „Kas gaus lapelius – atsakyti negaliu, nes struktūra dar nėra patvirtinta. Tai yra jau devintas jos variantas, tad apie tai pakalbėkime vėliau.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. XXX parašė:

  Girdèjau kad vietoje EDIC Telšiai po restruktūrizacijos „telšietiškai“ bus įkurdintas vairuotojų rùkomasis. Juk pagal projektą intelektualiausius darbuotojus žadama pakeisti vairuotojais, kurie reikalingi direktorei iki Sedos nuvažiuoti. Visa tai vyksta Žemaitijos sostinèje, centre, kuris turi nešti šviesą ir tikėjimą ateitimi žemaičiams. Apokalipsė…. Atsibuskite!

 2. parašė:

  Kada baigsim vienas kitą ėsti?

 3. Skaitytojas parašė:

  O ką tiesa nepatinka…

 4. Skaitytoja parašė:

  Kodėl skaitytojai nieko nežino, kas ta būsima pažangi biblioteka, kodėl nedalyvauja jos kūrime…?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt