Į Etikos komisijos akiratį papuolęs V. Kleiva guodėsi negalintis rašyti eilėmis

Parašė:  2012-01-12

Trečiadienį Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija svarstė neeilinį skundą dėl Telšių rajono savivaldybės mero Vytauto Kleivos biurokratinio atsakymo.
Į rajono etikos sargus po „susirašinėjimo“ su V. Kleiva kreipėsi žinomas Telšiuose visuomenininkas Algirdas Bacevičius. Pilietis, manydamas, kad Telšių rajono savivaldybės meras pažeidė Valstybės tarnautojų ir politikų etikos kodekse numatytus reikalavimus, paprašė Etikos komisijos, kad ši išnagrinėtų rajono vadovo veiksmus.

Susirašinėjimas
Praėjusių metų lapkričio 10 d. į Telšių rajono savivaldybės merą V. Kleivą dėl viduryje miesto veikiančio sąvartyno raštu kreipėsi A. Bacevičius. Telšiškis rašė: „Telšių miesto teritorijoje, K. Mindaugo gatvės gale, prie senojo stadiono, palei geležinkelio pylimą daugybę metų veikia sąvartynas. Specialiais automobiliais yra vežamos šiukšlės, medžių lapai ir pilama tiesiog pievoje. Teritorijoje tvyro baisus dvokas. Manoma, kad sąvartynas veikia nelegaliai, pažeidžiant LR įstatymus.
Prašau imtis priemonių viešai tvarkai užtikrinti ir nustatyti asmenis, vykdančius nusikalstamą veiklą.“
Bemaž po mėnesio A. Bacevičius iš Telšių rajono savivaldybės mero V. Kleivos gavo atsakymą: „Informuojame, kad Telšių miesto seniūnijos teritorijoje, Džiugo gatvėje ties geležinkeliu, Telšių miesto bendro naudojimo žemėje, buvo pasirinkta vieta, į kurią laikinai buvo vežamos ir sandėliuojamos žalienų atliekos (lapai, smulkios šakos) iš Telšių miesto seniūnijos teritorijų skverų, pakelių, žaliųjų plotų ir kitų bendro naudojimo teritorijų. Minėtų atliekų vežimą vykdė SĮ Telšių butų ūkis, vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šiuo metu išrenkamos patekusios padangos, popieriaus, plastiko ir kitos atliekos, kurios, manoma, nelegaliai atvežtos gyventojų ir greta esančių garažų savininkų, jos surinktos, perduotos perdirbėjams, netinkamos perdirbti pristatytos į Jerubaičių sąvartyną. Žaliųjų atliekų sandėliavimo vieta buvo pasirinkta apie 80 m atstumu nuo Durbino upelio, atokiai nuo gyvenamųjų namų dėl kvapų ir taršos prevencijos. Šiuo metu jau baigta rengti stacionari kompostavimo aikštelė Telšių mieste, Gaudikaičių kaime, į kurią bus vežamos žalienų atliekos, todėl žaliųjų atliekų sandėliavimas kol kas šioje teritorijoje neplanuojamas.“


Skundas
A. Bacevičius, sulaukęs iš mero tokio atsakymo, 2011 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisiją: „Š. m. spalio 10 d. raštu kreipiausi į Telšių rajono savivaldybės merą V. Kleivą dėl nelegalaus sąvartyno veiklos Telšių mieste. Prašiau imtis priemonių viešai tvarkai užtikrinti ir nustatyti, kas pažeidė įstatymus ir organizavo Telšių miesto ribose nelegalų sąvartyną. Po mėnesio gavau biurokratinį atsakymą, pasirašytą V. Kleivos. Meras patvirtino, kad atliekų vežimas tikrai yra vykdomas SĮ Telšių butų ūkio. Atsakyme V. Kleiva bando mane ir visuomenę suklaidinti, nurodydamas, kad sąvartyno veikla yra nustatyta Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, bet nepateikė jokio dokumento, legalizuojančio sąvartyno veiklą ir patvirtinančio tai, ką savo atsakyme rašo V. Kleiva. Atsižvelgdamas į tai, galiu teigti, kad minėtas sąvartynas Telšių mieste veikia nelegaliai, o į jį atliekas vežanti SĮ Telšių butų ūkis daro nusikaltimą. Telšių rajono savivaldybės meras V. Kleiva turėtų ginti viešą interesą, atsakydamas pareiškėjams į skundus ir pareiškimus, privalo pateikti išsamų, objektyvų ir teisingą atsakymą, bet šioje situacijoje V. Kleiva dangsto LR įstatymų pažeidėjus, pateikė nemotyvuotą ir neargumentuotą jokiais norminiais aktais biurokratinį atsakymą. Tokius Telšių rajono savivaldybės mero veiksmus vertinu kaip biurokratinius, kaip piktnaudžiavimą savo teisėmis, kaip netinkamą pareigų atlikimą ir neveikimą taip, kaip reikalauja norminiai aktai. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, manau, kad V. Kleiva savo veiksmais pažeidė Valstybės tarnautojų ir politikų etikos kodekse numatytus reikalavimus, todėl prašau V. Kleivos veiksmus (veikimą ir neveikimą) išnagrinėti Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijoje.“
Žalienų sandėliavimo aikštelėje užkasinėjamos atliekos?
„Aš nieko asmeniškai neturiu prieš V. Kleivą. Esu kreipęsis į jį ne kartą, tačiau konkrečių atsakymų nesulaukdavau, – per Telšių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdį kalbėjo A. Bacevičius. – Pirmą kartą į merą kreipiausi praėjusių metų birželio mėnesį dėl to, kad Telšių rajono savivaldybės taryba leido per man priklausančią žemę tiesti elektros tinklus, nors aš tam prieštaravau. Paprašiau, kad man išduotų tą Tarybos patvirtintą leidimą, tačiau Savivaldybės administracijoje atsakė, kad negalima, nes jame nurodyta informacija apie fizinį asmenį. Kitą kartą į merą kreipiausi dėl UAB „Dovirma“ ir UAB „Ežerūna“ padaryto šiukšlyno K. Mindaugo gatvėje, Telšiuose, į kurį buvo gabenamos visos statybinės atliekos. Atsakymo negavau. Rašiau raštą ir dėl trinkelių – domėjausi, kiek iš senųjų miesto trinkelių, kurios buvo pakeistos naujomis, buvo paklota naujų šaligatvių. Atsakymą iš mero gavau tokį: „Tokių duomenų nėra…“ Dabar vėl parašiau laišką ir negavau konkretaus atsakymo: negalėjo net atsakyti, kokiais dokumentais vadovaujantis Džiugo gatvėje atsirado sąvartynas.“
A. Bacevičius, kalbėdamas apie Džiugo gatvėje veikiantį sąvartyną, tvirtino, kad turi tiek fotografuotą, tiek filmuotą medžiagą apie tai, kaip, neva, laikinoje žalienų sandėliavimo teritorijoje buldozeris „laidoja“ padangas, statybines atliekas ir pan., taip pat apie tai, kaip atvežę plastikinius maišus SĮ Telšių butų ūkio darbuotojai juos ten pat pakasa.
„Be to, šis nelegalus sąvartynas įkurtas ant dujų trasos, kas yra draudžiama, ir tik laiko klausimas, kada įvyks kokia nelaimė, – šiurpino Etikos komisiją A. Bacevičius. – Taip pat sąvartynas patenka į geležinkelio ir elektros linijos apsaugos zonas.“ Kitas dalykas, anot telšiškio, yra tai, kad visos sąvartyno „sultys“ patenka į šalia tekantį Durbino upelį.
A. Bacevičiaus teigimu, jis dėl šio sąvartyno, kuris, beje, uždaromas užkarda, kreipėsi į miesto seniūniją: „Sąvartynas yra atsiradęs viduryje Džiugo gatvės, t. y. ten, kur kratomos šiukšlės, pagal kadastrinius matavimus, tęsiasi Džiugo gatvė. Seniūnas subūrė Saugaus eismo komisiją, kuri nuvykusi į vietą konstatavo, kad jokios užkardos nėra. Nors ji ten stovi jau kelintus metus…“

Kai įrodymų nėra – kaltinami gyventojai
„Kaip mes įsivaizduojame sąvartyną? Ten yra laikina žalienų sandėliavimo aikštelė, – per Etikos komisijos posėdį kalbėjo Telšių rajono savivaldybės meras V. Kleiva. – Kad SĮ Telšių butų ūkis ten iškrato padangas ar plytas, tokių įrodymų neturiu. Šiai situacijai ištirti buvo inicijuotas tyrimas, kuriame dalyvavo ir gamtosaugininkai. Manoma, kad tas padangas, statybines atliekas, maišelius, baldus ten sunešė patys gyventojai.“
Dalis Etikos komisijos narių palaikė V. Kleivą teigdami, kad ne kartą su gyventojais buvo kalbėta, rašyta apie tai, kad reikia saugoti gamtą, nešiukšlinti, tačiau tokio sąmoningumo visuomenėje kol kas labai mažai: „Patys žmonės šiukšlina, o paskui lieka kaltas meras, Taryba ar Savivaldybės administracija…“
Į tokį pareiškimą A. Bacevičius sureagavo trumpai: „Neturite įrodymų, kad SĮ Telšių butų ūkis krato ten padangas, tačiau kaltinate žmones. Ar turite įrodymų, kad ten gyventojai tas atliekas sumetė?“
Apsiribojo svarstymu
„Ar Etikos komisija turi teisę priimti kažkokius sprendimus dėl šios sąvartyno problemos?… – gūžtelėjo pečiais Etikos komisijos pirmininkė Irena Skernevičiūtė. – Mes neturime teisės įpareigoti ar nurodyti merui, ką jam reikia daryti ir t. t. Mes šiandien kalbame apie skundą, susijusį su V. Kleivos atsakymu.“
Etikos sargų nuomone, vienintelis dalykas, kuris kliūva mero atsakyme yra tai, kad nenurodyta nei vieno teisės akto, kuriuo remiantis Džiugo gatvėje įrengta žalienų sandėliavimo aikštelė. „Kalba apie biurokratinį V. Kleivos atsakymą. Galima sakyti, kad meras melavo, kai pateikė Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą kaip aikštelės atsiradimą Džiugo gatvėje patvirtinantį dokumentą. Be to, V. Kleivos atsakyme nėra nurodyta atsakymo apskundimo tvarka ir dokumentas nėra patvirtintas antspaudu. Gaila, kad Savivaldybės administracija, turėdama tris teisininkus, nesugeba tinkamai parašyti padoraus atsakymo“, – kalbėjo Etikos komisijos narys Alvydas Jokšas.
„Man iš tikro truputį skaudu: aš niekam nesu parodęs nepagarbos ar ką nors įžeidęs, – kalbėjo Etikos komisijos posėdžio pabaigoje V. Kleiva. – Tas mano atsakymas nėra jau toks biurokratinis. Negaliu aš rašyti eilėmis… Dėl žalienų sandėliavimo aikštelės problemos tikrai inicijuosiu komisiją, kuri atliks tyrimą. Šia tema organizuosime susitikimą su gamtosaugininkais, gyventojais, Savivaldybės administracijos, Telšių miesto seniūnijos darbuotojais, Telšių rajono savivaldybės tarybos nariais ir t. t.“
Etikos sargai – trys už, du susilaikė – nutarė apsiriboti vien tik skundo dėl V. Kleivos biurokratinio atsakymo svarstymu per Etikos komisijos posėdį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt