Dvie­jų že­mai­čių pa­ro­dos

Parašė:  2020-08-11

Lie­pos 23 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko dvie­jų pa­ro­dų ati­da­ry­mas, su­si­ti­ki­mas su tel­šiš­kiu poe­tu, ta­py­to­ju, me­da­lių kū­rė­ju Gvi­du La­ta­ku ir fo­to­me­ni­nin­ku Pet­ru Vai­čiu­liu.
Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Su­si­rin­ku­sie­siems neei­li­nes as­me­ny­bes pri­sta­tė li­te­ra­tė Ie­va Si­gi­ta Nag­lie­nė ir ren­gi­nį pra­dė­jo G. La­ta­ko ei­lė­raš­čiu apie gy­ve­ni­mą.
Gy­ve­nu
Gy­ve­nu,
tar­si gy­ve­ni­mas nie­kad


ir ne­bu­vo su­griau­tas,
tar­si nie­kad
ir ne­bu­vo gy­ven­ta.
Ei­nu ša­ko­ta laz­da
pa­si­rem­da­mas,
uba­go ter­bą su­kda­mas
sli­bi­nui

apie gal­vą.
G. La­ta­ko ta­len­tui ge­rų žo­džių ne­gai­lė­jo poe­tas Vy­tau­tas Stul­pi­nas: „Gvi­das La­ta­kas – Poe­tas iš meis­tar­nės, ta­py­to­jas, ju­ve­ly­ras. Gvi­das La­ta­kas – vie­nas sa­vi­čiau­sių me­ni­nin­kų, nuo jau­nu­mės ra­šan­tis ei­lė­raš­čius. Iš­leis­tos trys ei­lė­raš­čių kny­gos „Kol iš­si­ris var­niu­kai“, „Ne­ka­len­do­ri­niai šven­tie­ji“, „Lo­ke­nos“. Vi­sos jo kny­gos ap­do­va­no­tos pre­mi­jo­mis. G. La­ta­ko ei­lė­raš­čiuo­se nuo­la­tos kin­ta ra­kur­sai, gai­va­lin­gai ju­da sti­chi­jos, dai­lė pa­de­da poe­zi­jai, poe­zi­ja dai­lei. Kal­ba ru­pi, na­ši, ar­tė­ja prie šne­ka­mo­sios…“
Ren­gi­nio me­tu pri­si­min­ta ir ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­ta li­te­ra­tė Adol­fi­na Var­ne­lie­nė. Kaip vi­sa­da iš­ra­din­gai vi­sus pa­svei­ki­no kraš­tie­tė Ja­ni­na Zvon­ku­vie­nė. Pa­si­džiau­gu­si pa­ro­dos au­to­riais, vi­siems pri­si­pa­ži­no, kad nors ir gy­ve­nan­ti Klai­pė­do­je, bet be Tel­šių ji ne­ga­lin­ti.
Vė­liau vi­si pa­ra­gin­ti ap­žiū­rė­ti dvie­jų že­mai­čių – G. La­ta­ko ir P. Vai­čiu­lio – dar­bų pa­ro­das, po ku­rių lau­kė skai­ty­mai ir bend­ra­min­čių pa­šne­ke­siai.
G. La­ta­kas apie sa­vo pa­ro­dą ra­šė: „La­bai jau man ge­ra sa­vo lo­bį į tė­vo­ni­ją at­ga­ben­ti, į sa­vo sap­nų že­mę Tel­šius. O kur ta­vo lo­bis, ten ir ta­vo šir­dis, kaip ana sa­ko kny­gos. Pas­ta­rai­siais me­tais in­ves­tuo­ju sa­vo pel­ną į bron­zą. Kas tik priau­ga, tą ir in­ves­tuo­ju. To­kia tat ma­no už­gai­da, kap­ri­zas, kap­ri­čas, anot F. Go­jos. Bū­na, tik ją nu­lip­dau, jau ir lie­jam bron­zo­je, pa­skui švei­čiu, bliz­gi­nu, tam­si­nu, vė­lei bliz­gi­nu sa­ti­no skiau­te. Va­di­na­si, esu už­siė­męs. Anot po­sa­kio, ži­nau, kad vi­suo­met taip ne­bus. Me­da­lio me­nas sa­vo ma­žu­mu pa­na­šus į ei­lė­raš­čio me­ną. Tik me­džia­ga kad ki­ta. Me­da­ly taip pat svar­bu teks­tas, ypač ant­ro­jo­je pu­sė­je. Tar­kim, toks: ši­tą me­da­lį pu­ci­jo toks ir toks, to­kiais ir to­kiais me­tais sa­vo šlo­vės va­lan­doj ar­ba, at­virkš­čiai, rū­pes­niuos su­lin­kęs.
Kai nu­si­bos­ta bron­za ir vaš­kas, ra­šau ei­les. Taip ta­tai nuo gy­ve­ni­mo in­ka­ro svo­rio gel­bė­ja­ma­si. Ko­dėl pa­va­di­nau „Iš su­fle­rio bū­de­lės“? To­dėl, kad di­du­mo­je me­da­lių ėmė ras­tis per­so­na­žas su­fle­ris, ku­ris pa­sa­ki­nė­ja iš sa­vo kriauk­lės, ką rei­kia gy­ve­ni­mo spek­tak­lio ar­tis­tams sa­ky­ti. Ge­ra tu­rė­ti to­kį vi­di­nį pa­sa­ki­nė­to­ją. Neuž­du­sin­ti sa­vo vi­di­nių au­sų tam su­fle­riui gir­dė­ti. Daž­nas me­da­lis pui­kuo­ja­si sen­ten­ci­ja. Štai kad ir to­kia: „Gy­ve­ni­mas – ka­ra­lių mo­ne­ta. Se­na – Bai­si – Šven­ta.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt