Drau­di­mo bend­ro­vė BTA skel­bia pa­sė­lių drau­di­mo pra­džią

Parašė:  2021-04-16

Praė­ju­siais me­tais gam­ta ūki­nin­kams ne­šykš­tė­jo staig­me­nų. Va­sa­rą ja­vus skan­di­no liū­tys ir tal­žė kru­ša, kai kur ly­dė­jo ir saus­ros, o šią žie­mą iš­kri­tęs gau­sus snie­gas ir vy­ra­vę stai­gūs oro tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mai bu­vo ne­men­kas iš­šū­kis pa­sė­liams. Vie­nin­te­lis bū­das su­ma­žin­ti nuo­sto­lius dėl pra­sto der­liaus – pa­sė­lių drau­di­mas. Prieš ne­nus­pė­ja­mą šil­tą­jį se­zo­ną, ku­rio il­ga­lai­kė­mis pro­gno­zė­mis už­siim­ti ne­drįs­ta net si­nop­ti­kai, da­bar pa­ts lai­kas pa­si­rū­pin­ti sa­vo pa­sė­lių drau­di­mu – tam są­ly­gos, rin­ko­je esant kon­ku­ren­ci­jai, da­bar ypač pa­lan­kios.
Pa­sak drau­di­mo bend­ro­vės BTA pa­sė­lių drau­di­mo ri­zi­kos ver­tin­to­jo Dei­vi­do Juo­džio, nors dėl ne­nus­pė­ja­mų oro są­ly­gų au­ga­li­nin­kys­tė yra lai­ko­ma vie­na ri­zi­kin­giau­sių ūkio ša­kų, vis dėl­to apie drau­di­mą daž­nas ūki­nin­kas pa­gal­vo­ja tik ta­da, kai su­si­du­ria su ne­nu­ga­li­mo­mis gam­tos jė­go­mis.
„Šiuo me­tu at­ro­do, kad žie­mi­niai pa­sė­liai ne­blo­gai at­lai­kė žie­mos iš­ban­dy­mus – iš­kri­tęs gau­sus snie­gas ne­pri­da­rė di­des­nės ža­los ir pa­pil­dė van­dens at­sar­gas dir­vo­že­my­je, ku­rios bus rei­ka­lin­gos to­les­niam au­ga­lų vys­ty­mui­si. Bet bū­si­mą der­lių rei­kė­tų ver­tin­ti at­sar­giau – per­mai­nin­gi pa­va­sa­rio orai ga­li pa­ko­re­guo­ti ūki­nin­kų dar­bų pla­nus, o va­sa­ros pra­džia Lie­tu­vo­je pa­si­žy­mi kru­šo­mis“, – ko­men­tuo­ja D. Juo­dis.
Be me­teo­ro­lo­gi­nių reiš­ki­nių, pa­sė­liams ža­los pri­da­ro ir lau­ki­niai gy­vū­nai – di­džiau­sią gal­vos skaus­mą ūki­nin­kams ke­lia šer­nai, iš­rau­sian­tys ir iš­try­pian­tys pa­sė­lių lau­kus.
2020 m. bū­ta ir įdo­mes­nio at­ve­jo – pa­sė­lius iš­try­pė į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą įtrauk­ti stumb­rai. Ūki­nin­kui bu­vo at­ly­gin­ta iki 40 pro­c. der­liaus nuo­sto­lių.
Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, ša­lies ūki­nin­kai vis la­biau do­mi­si pa­sė­lių drau­di­mu: per­nai Lie­tu­vo­je su­da­ry­ta dau­giau kaip 3 tūkst. pa­sė­lių drau­di­mo su­tar­čių – 39 pro­c. dau­giau nei 2019 m., kai su­tar­čių su­da­ry­ta 2,2 tūkst. Smarkiai išau­go ūki­nin­kams iš­mo­kė­ta su­ma ža­lai at­ly­gin­ti: per­nai iš­mo­kė­ta 8,5 mln. eu­rų, kai 2019 m. iš­mo­kų su­ma sie­kė 3,03 mln. eu­rų. Di­džiau­sia drau­di­mo bend­ro­vės BTA at­ly­gin­ta ža­la 2020 m. sie­kė be­veik 30 tūkst. eu­rų už va­sa­ros liū­ties su­nai­kin­tus kvie­čius.


BTA pa­sė­lių drau­di­mu ūki­nin­kai ga­li draus­tis nuo praė­ju­sių me­tų, taip ap­sau­go­da­mi šias grū­di­nes kul­tū­ras: žie­mi­nius ir va­sa­ri­nius kvie­čius, žie­mi­nius ir va­sa­ri­nius kviet­ru­gius, žie­mi­nius ir va­sa­ri­nius ru­gius, žie­mi­nius ir va­sa­ri­nius mie­žius, gri­kius, avi­žas, taip pat ku­ku­rū­zus, žir­nius, pu­pas. Iš alie­ji­nių au­ga­lų drau­džia­mi žie­mi­niai ir va­sa­ri­niai rap­sai bei rap­su­kai.
Pa­sė­lių drau­di­mas api­ma ri­zi­kas, ky­lan­čias dėl kru­šos, liū­ties ar aud­ros, žai­ba­vi­mo ir ug­nies su­kel­tos ža­los, taip pat įtrauk­ta der­liaus va­gys­tės ri­zi­ka. Žie­mi­niai pa­sė­liai drau­džia­mi ir nuo iš­ša­li­mo ri­zi­kos. Pa­sė­lius ap­draus­ti ga­li­ma nuo ba­lan­džio 15 d. iki bir­že­lio 23 d. im­ti­nai.
Draus­ti pa­sė­lius ir ma­žin­ti ga­li­mus nuo­sto­lius ša­lies ūki­nin­kai yra ska­ti­na­mi fi­nan­si­nė­mis prie­mo­nė­mis, iki 70 pro­c. drau­di­mo įmo­kų kom­pen­suo­ja­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų, o iki 50 pro­c. – iš vals­ty­bės biu­dže­to.
Šie­met BTA pla­nuo­ja pra­plės­ti drau­džia­mų­jų au­ga­lų ir ri­zi­kų są­ra­šą. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ieš­ko­ki­te www.bta.lt.


R-424

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt