Švietimas

Suau­gu­sių­jų švie­tė­jai ro­do so­li­da­ru­mą ku­riant mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą erd­ves

Rugp­jū­čio 26 die­ną Tel­šių švie­ti­mo cent­ras Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų švie­tė­jus-and­ra­go­gus, įstai­gų, tei­kian­čių ne­for­ma­lų­jį suau­gu­sių­jų švie­ti­mą, at­sto­vus pa­kvie­tė į res­pub­li­ki­nę kon­fe­ren­ci­ją „Suau­gu­sių­jų...

Read more
Page 6 of 10 1 5 6 7 10

Apklausa

Ar skaitote knygas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai