Žinios iš Savivaldybės

Parašė:

 2021-03-16

Šiuo metu yra rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas. Siekdamas į šio plano rengimą įtraukti jaunuosius gyventojus Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas inicijavo nuotolinį susitikimą su Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto studentais. Susitikime dalyvavo mero […]

Parašė:

 2021-03-16

Remiantis 2021 m. kovo 12 d. duomenimis, Telšių rajone paskiepyti 3 311 asmenų, iš jų 1 111 – dviem vakcinos dozėmis. Šie asmenys – tai medicinos įstaigų, vaistinių, slaugos, globos ir socialinių, švietimo įstaigų darbuotojai bei minėtose įstaigose gyvenantys žmonės, […]

Parašė:

 2021-03-11

Pavasariškai saulėtą kovo 9-ąją Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos įsteigtą apdovanojimą „Metų specialistas“ rajono meras Kęstutis Gusarovas įteikė Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistei Indrei Šimulytei. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija nuo 2016-ųjų vieną kartą per metus organizuoja savivaldybių […]

Parašė:

 2021-02-23

Telšių rajono savivaldybės administracija, kurios kodas 180878299, buveinės adresas: Žemaitės g. 14, Telšių m., skelbia nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų (jei parduodamas nekilnojamasis turtas su žeme) pardavimą viešuose aukcionuose. Elektroniniai aukcionai skelbiami elektroninių varžytynių sistemoje www.evarzytynes.lt. Parduodama: 1. […]

Parašė:

 2021-02-23

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299). Adresas, telefonas, faksas: Žemaitės g. 14, Telšiai, (8 444) 52229. Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Perkami nekilnojamieji daiktai (butai): 1) dviejų kambarių butas Varnių m., Telšių r.; 2) trijų kambarių butas Varnių […]

Parašė:

 2021-02-23

Vakcinos – tai vienas didžiausių žmonijos sveikatos laimėjimų. Europos Sąjunga siekia užtikrinti, kad visuomenei būtų prieinamos tik aukštus Europos Sąjungos saugumo ir veiksmingumo standartus atitinkančios COVID-19 vakcinos. Europos Komisija, Europos vaistų agentūrai atlikus vertinimą, suteikė leidimą bendrovių „BioNTech-Pfizer“, „Moderna“ ir […]

Parašė:

 2021-02-19

Telšiškiai – išradingi žmonės, o šią žiemą gausiai iškritus sniegui vienai Telšių miesto gyventojai kilo mintis jį paversti įvairiausiais kūriniais – žmonių ir įvairių gyvūnų skulptūromis. Telšių miesto viduryje, šalia Mažosios Kalno ir Respublikos gatvių sankirtos, nuosavo namo kieme įkurtas […]

Parašė:

 2021-02-19

Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja: Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja (įmo­nės ko­das 180878299). Ad­re­sas, te­le­fo­nas, fak­sas: Že­mai­tės g. 14, Tel­šiai, (8 444) 52229. Pir­ki­mo bū­das: skel­bia­mos de­ry­bos. Per­ka­mi ne­kil­no­ja­mie­ji daik­tai (bu­tai): 1) vie­no kam­ba­rio bu­tai Tel­šių mies­te; 2) dvie­jų kam­ba­rių bu­tai Tel­šių mies­te; 3) […]

Parašė:

 2021-02-19

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) nuo 2016 m. vykdo projektą „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“ (toliau – Projektas). Projekto pagrindinis tikslas – padidinti Telšių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, apsirūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčias teisę į […]

Parašė:

 2021-02-16

Bendra užsikrėtimų statistika Vasario 12 d. fiksuotais epidemiologiniais duomenimis, Telšių rajone COVID-19 infekcija iš viso serga 147 gyventojai. Pasveikusiųjų nuo šios infekcijos (nuo rugpjūčio 1 d.) skaičiuojama 1 983. Dviejų pastarųjų savaičių sergamumas 100 tūkst. gyventojų – 250,3 atvejo. Sveikatos […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Yra du va­rian­tai kaip tvar­ky­ti Tel­šių Res­pub­li­kos gat­vę se­na­mies­čio zo­no­je: klo­ti as­fal­tą (truks trum­piau) ar grįs­ti ak­me­ni­mis (truks il­giau). Ko­kį va­rian­tą ren­ka­tės?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt