Žinios iš Savivaldybės

Be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų prie­žiū­ra per­leis­ta į ki­tas ran­kas – su­da­ry­ta nau­ja su­tar­tis su pa­slau­gų tei­kė­ju, teik­sian­čiu hu­ma­niš­kes­nes pa­slau­gas

„Gat­vė­se vis dar daug be­na­mių gy­vū­nų, ir, de­ja, šią die­ną be įstai­gų, ku­rios da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se be­si­rū­pi­nant jais, si­tua­ci­jos ra­jo­ne ne­ga­li­me...

Read more
Page 2 of 29 1 2 3 29

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai