Kontrolės komiteto posėdis: dėl UAB „Telšių šilumos tinklai“ finansinio audito pravirko pati auditorė

Parašė:  2011-08-11

Antradienį įvyko Telšių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis, kuriame daugiausia emocijų sulaukė Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateikta UAB „Telšių šilumos tinklai“ finansinio audito ataskaita. Kontrolės komiteto nariai susiskaldė į dvi stovyklas: vieni ataskaitai pritarė, kiti teigė, kad ji atlikta paviršutiniškai. Žodinė dvikova tarp iš „Telšių šilumos tinklų“ neseniai atleisto vadovo Danieliaus Rupšio ir auditą atlikusios Kontrolės ir audito tarnybos vyresniosios specialistės Vihalminos Kiršienės privertė pastarąją pravirkti.
Skaitytojams praėjusiame „Telšių ŽINIŲ“ numeryje pateikėme finansinio audito „Telšių šilumos tinkluose“ išvadas. Kontrolės komiteto nariams pateikta finansinio audito ataskaita užima per 20 puslapių. Išskirsime pagrindinius dalykus, nuskambėjusius Kontrolės komitete.
Didžiausia problema – turtas
Anot auditą UAB „Telšių šilumos tinklai“ atlikusios Kontrolės ir audito tarnybos vyresniosios specialistės V. Kiršienės, didžiausios įmonės problemos – tai jos turtas. UAB „Telšių šilumos tinklai“ duomenimis, 2010 m. ilgalaikio turo vertė siekė 8,114 mln. Lt., 88,9 proc. šio turto išnuomota UAB „Litesko“ filialui Telšių šiluma.
Bendrovės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija nurašė įmonės veiklai nebepritaikomą ilgalaikį turtą (122 vnt.), kurio įsigijimo vertė siekia 656 993,16 Lt (likutinė vertė 183 018,25 Lt). Atliekant auditą nebuvo pateikti pateisinamieji dokumentai apie nurašyto turto tolimesnę eigą: pardavimą aukcione, likvidavimą ar pridavimą į metalo laužą (nurašytas vandens siurblys, likutinė vertė – 3 940,49 Lt, motoroleris, likutinė vertė – 1 125,74 Lt, du katilai, kurių likutinės vertės – po 1 168,34 Lt, elektrinė viryklė ir kt. turtas).
Kontrolierės teigimu, paanalizavus kitų rajonų šilumos tinklų nurašyto ilgalaikio turto duomenis, pastebėta, kad pridavus nebetinkamą naudoti ilgalaikį turtą į metalo laužą gaunamos ženklios pinigų sumos. Įmonės 2010 m. aiškinamajame rašte nepateikta informacijos apie nenaudojamą turtą ir jo nenaudojimo priežastis.
Vėlavo užpajamuoti perduotą turtą
Anot V. Kiršienės, UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius 2010 įmonės metiniame pranešime nurodė, kad per 2010 m. UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ nupirko turto pagerinimų už 795 249 Lt, o nuo turto nuomos sutarties pasirašymo pradžios – už 4 194 906 Lt.
Iš surinktų duomenų, anot kontrolierių, matoma, kad kai kurios investicijos buvo perkamos daug vėliau, nei buvo baigti darbai, taip UAB „Telšių šilumos tinklai“ naujai sukurtą ar rekonstruotą ilgalaikį turtą užpajamavo daug vėliau, nei buvo užbaigti darbai ir pavėluotai įvedė ilgalaikį turtą į eksploataciją. Dėl pavėluoto ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją bendrovė nepriskaičiavo nusidėvėjimo sąnaudų.
Disponavo grynaisiais pinigais
Audito metu nustatyta, kad įmonė disponuoja grynaisiais pinigais. UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius, naudodamasis banko kortele, iš bankomato per 2010 m. išėmė 80 200 Lt. Įmonė kasos patalpų neturi, išskyrus seifą (neapskaitytas bendrovės balanse), kuris yra direktoriaus ir vyr. finansininkės darbo kabinete.
Kasininko etato įmonė taip pat neturi. Iš bankomato paimtus pinigus kasoje pajamuoja ir kasos pajamų–išlaidų orderius išrašo vyr. finansininkė. Audito metu kasos knygoje nustatyta taisymų.
Audito metu (š. m. liepos 9 d.) kasoje grynųjų pinigų faktiško likučio patikrinti nebuvo galimybės, nes įmonės direktorius griežtai neleido, motyvuodamas, kad auditas atliekamas už 2010 metus.
Patvirtinta kasos darbo tvarka neatitinka realios UAB „Telšių šilumos tinklai“ veiklos, nes bendrovė jokių mokesčių grynaisiais pinigais nerenka ir kitų įplaukų kasoje nėra, išskyrus pinigų sumas, paimtas iš bankomato. Kontrolieriai atkreipia dėmesį į tai, kad vadovas imdavo pinigus iš bankomato ir penktadieniais, baigiantis darbo dienai. Kokiais tikslais buvo imami iš bankomato grynieji pinigai ir paliekami likučiai kasoje nuo 2 500 Lt iki 10 000 Lt kontrolieriams išsiaiškinti nepavyko. Pagal atliktą analizę nustatyta, kad iš įneštų pinigų į kasą buvo išmokamas darbo užmokestis direktoriui ir vyr. finansininkei ir apmokėta už kai kurias prekes, kurių atsiskaitymas galėjo būti atliekamas ir bankiniais pavedimais. Už grynųjų pinigų išėmimą iš bankomato per 2010 m. bankas nusirašė 416,80 Lt.
Kiek degalų nusipirkdavo – tiek nurašydavo
UAB „Telšių šilumos tinklai“ audito ataskaitoje išskiriamas ir bendrovės transporto išlaidos bei jo apskaitos. Tikrinamuoju laikotarpiu bendrovės direktorius naudojosi automobiliu „Opel Omega“. Nustatyta, kad minėtas lengvasis automobilis 2001 m. buvo priskirtas tuo metu dirbusiam SP AB „Šilumos tinklai“ direktoriui A. Mickevičiui. Audito metu vyr. finansininkė pateikė priėmimo–perdavimo aktą, kuriame nurodoma, kad UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ direktorius R. Jablonskas perdavė, o UAB „Telšių šilumos tinklų“ direktorius A. Vauras priėmė automobilį „Opel Omega“. Automobilis bendrovės balanse neapskaitytas. Peržiūrėjus 2000 m. pirminį išnuomoto turto sąrašą, minėto automobilio sąrašuose taip pat nerasta. Kadangi lengvasis automobilis neužpajamuotas apskaitos registruose, nusidėvėjimo bendrovė neskaičiavo.
Nustatyta, kad per 2010 m. UAB „Telšių šilumos tinklai“ transporto sąnaudos (be degalų) sudarė 4 838 Lt (su PVM). Bendrovė per 2010 m. įsigijo degalų už 10 102,87 Lt (su PVM). Sąskaita faktūra išrašoma paskutinę mėnesio dieną. Degalų pirkimo kvitai audito metu nebuvo pateikti (išskyrus degalų pardavimų detalizacijos sąrašai). Nustatyta atvejų, kai degalai buvo perkami šeštadieniais ir net sekmadieniais.
UAB „Telšių šilumos tinklai“ degalų sunaudojimą pravažiuotiems kilometrams skaičiuoja pagal pirktų degalų kiekį: pirktų degalų kiekį dalija iš normatyvo ir daugina iš 100. Anot kontrolierių, iš atliktos analizės matoma, kad kiek degalų per mėnesį įmonės vadovas nupirkdavo, tiek ir nurašydavo.
Auditorių teigimu, iš pateiktų duomenų matosi, kad vadovas du kartus vyko į Vilnių ir du kartus į Šiaulius, tačiau komandiruotės nebuvo įformintos direktoriaus įsakymu. Taip pat nustatyta, kad vyr. finansininkė į seminarus vyko taip pat be direktoriaus įsakymo.
Nepateikta lengvojo automobilio naudojimosi tvarka, todėl kontrolieriai negalėjo nustatyti, kur po darbo buvo laikomi bendrovei priklausantys automobiliai.
Su audito išvadomis nesutinka
Kontrolės komiteto posėdyje bendrovės direktorius D. Rupšys teigė, kad tik pasirodžius audito išvadoms, jis su jomis nesutiko. Tai pateikęs raštu Kontrolės ir audito tarnybai, tačiau į jo pastebėjimus niekas neatsižvelgė. „Paprašėme kontrolierių, kad šie nurodytų, kuriais teisės aktais buvo remiamasi, atliekant auditą. Pavyzdžiui, automobilis „Opel Omega“. Jis yra UAB „Litesko“ nuosavybė ir jo įtraukti į bendrovės apskaitą negalime. Tai būtų nusikaltimas – apskaityti svetimą turtą“, – kalbėjo D. Rupšys.
Pasak UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktoriaus, jis klausęs laikinai kontrolieriaus pareigas einančios Elenos Norkienės, kodėl į jų raštą nėra sureaguota: „Telefonu E. Norkienė atsakė, kad jokio rašto iš auditą „Telšių šilumos tinkluose“ atlikusios V. Kiršienės nėra gavusi. Leiskite paklausti, kodėl finansinio audito ataskaita pasirašyta nekreipiant dėmesio į mūsų raštus?“
D. Rupšys stebėjosi, kodėl kontrolieriai, paėmę dokumentus, neišduodavo jokių dokumentų išėmimo aktų: „Atliekant auditą, turi būti surašyti aktai apie kiekvieną paimtą popieriuką. Jei taip būtų padaryta, šiandien atkristų trečdalis klausimų. Mano nuomone, kontrolieriai specialiai taiko tokią metodiką, kad vėliau būtų galima laviruoti: geriau pasakyti, kad vieno ar kito dokumento negavo.“ Esą tokia praktika suteikia kontrolieriams laisvę interpretuoti auditą jiems norima linkme. D. Rupšio teigimu, jis asmeniškai dar mėnesį prieš auditą į Kontrolės ir audito tarnybą atgabeno visus paprašytus dokumentus už 2010 m., tačiau nei vieno išėmimo akto negavo.
„Nesutinkame su atlikto audito ataskaita, todėl UAB „Telšių šilumos tinklai“ apskundė ją Šiaulių apygardos administraciniam teismui, – kalbėjo D. Rupšys. – Deja, kito kelio nebeliko. Būsime pirmi rajone, o gal net ir visoje Lietuvoje, kurie padavėme Kontrolės ir audito tarnybą į teismą. Matyt, kažkam reikėjo spektaklio – šiandien jį ir turime.“
Auditorė nesutramdė ašarų
„Kada pradėjusi auditą „Telšių šilumos tinkluose“ pamačiau grynųjų pinigų disponavimą ir pasakiau, kad taip negalima, užkliuvau D. Rupšiui. Tapau pati baisiausia. Atėjus man tikrinti buvo pasakyta: „Nepūdrink man smegenų“, o paprašius atnešti dokumentus – „Ko čia lendi – tai ne tavo reikalas.“ Galiausiai, dokumentų sulaukdavau praėjus savaitei ar dviem. Šitiek meluoja įstaiga, net gėda klausytis!“ – per posėdį nesu-tramdė ašarų V. Kiršienė.
D. Kaubrys: vienodai kaltos abi pusės
Kontrolės komiteto pirmininkas Donatas Kaubrys išklausęs tiek kontrolierių, tiek UAB „Telšių šilumos tinklai“ pozicijos, pastebėjo, kad kontrolieriams užkliuvusio „Telšių šilumos tinklų“ grynųjų pinigų disponavimo įstatymai nedraudžia: „Aišku, tai nėra pagirtinas dalykas ir nėra rekomenduojama įstaigoms taip su grynaisiais pinigais elgtis, tačiau to nedraudžia įstatymai.“
D. Kaubriui buvo keista, kad per visą audituojamą laikotarpį (bemaž 2 mėnesius) auditą atliekanti V. Kiršienė „Telšių šilumos tinkluose“ praleido vos keletą dienų: „Atliekant auditą, buvo nueita paviršutiniškai. Net nepatikrintas nenaudojamas turtas: ar jis yra, kiek jo yra ir kur jis sandėliuojamas. Susipažinęs su audito medžiaga pats buvau nuvykęs į sandėlius ir galiu pasakyti, kad visas turtas yra.“ Anot D. Kaubrio, dėl kilusių ginčų ir emocijų kaltos abi – tiek UAB „Telšių šilumos tinklai“, tiek Kontrolės ir audito tarnyba – pusės. Todėl Kontrolės komiteto pirmininkas pasiūlė nebalsuoti už pateiktą UAB „Telšių šilumos tinklai“ finansinio audito ataskaitą, bet palaukti teismo nutarties. Tačiau kiti komiteto nariai su tuo nesutiko ir teigė, kad viena yra teismo sprendimas, o visai kita – politinis Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas. UAB „Telšių šilumos tinklai“ finansinio audito ataskaita buvo patvirtinta: penki balsavo už ir vienas – prieš (D. Kaubrys).
Galime tik pasvarstyti, kodėl buvo taip paskubėta tvirtinti audito ataskaitą – po mažiau nei dviejų savaičių UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorių D. Rupšį pakeis naujas, kaip manoma, vienos iš valdančiosios daugumos Telšių rajono savivaldybės taryboje, Krikščionių partijos Telšių skyriaus lyderis Jurgis Staševičius. Tokiu atveju, motyvuojant, kad Taryba pritarė audito ataskaitai, bus galima atsiimti UAB „Telšių šilumos tinklai“ skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui?
Paslaptingas raštelis
UAB „Telšių šilumos tinklai“ finansinio audito ataskaitos svarstymo pabaigoje žodžio paprašė D. Rupšys. „Gaila, kad Savivaldybėje dar nesukurta antikorupcinė komisija, – kalbėjo UAB „Telšių šilumos tinklai“ direktorius. – Paviešinsiu priežastį, dėl ko, nuvežus dokumentus į Kontrolės ir audito tarnybą, jie nebuvo apiforminti jokiais išėmimo aktais. V. Kiršienė, likus 10 dienų iki audito pradžios, apsilankė UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir atvežė atitinkamos formos raštelį, kuriame surašyta, ką turėčiau padaryti prieš auditą. Raštelyje buvo išvardytos medžiagos, jų kiekiai, vienetai ir t. t. Ką tai reiškia? Kur mes atsidūrėme? Jeigu Savivaldybės antikorupcinė komisija nesusidomės, šis raštelis, telefoninis pokalbis, kai šalia sėdint V. Kiršienei skambinau dėl raštelyje išvardytų medžiagų apmokėjimo, bus perduotas atitinkamoms tarnyboms. Daugiau detalių nevardysiu.“
Į šią D. Rupšio informaciją V. Kiršienė atsakė: „Šitiek savo kailį gelbėjat… Ar ne gėda taip žmogų apjuodinti?“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt