Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės

Parašė:

 2020-04-03

Telšiškė Alina Čapienė jau kelinti metai iš rankų nepaleidžia fotoaparato – džiugina visus ypatingomis nuotraukomis, kuriose daugiausia užfiksuoti Telšių miesto vaizdai, įvairios detalės, kurių net ilgamečiai gyventojai nepastebi. Moteris kuklinasi ir savęs nepriskiria profesionalams, sako esanti tik mėgėja, tačiau jos […]

Parašė:

 2020-04-03

Nuo seno kiaušinis buvo laikomas ne tik pavasario, gamtos atbudimo, bet ir kiekvieno gyvio pradžios simboliu. Norėdami paskatinti gamtos pabudimą, žmonės aukojo, dovanojo vieni kitiems, valgė išrašytus įvairiais raštais kiaušinius, vadinamus margučiais. Juos dažydavo augalais, geležies rūdimis, medžių žieve, margindavo […]

Parašė:

 2020-03-31

Kovo 23 dieną įvertinti istorinių Vydūno kaštonų, daugiau kaip šimtmetį augančių prie Žemaitės dramos teatro Telšiuose, būklės buvo atvykęs būrys arboristų iš UAB „Arbovita ir Ko“. Skaitytojams primename, jog dar 2017 metais esą dėl prastos šių medžių būklės buvo norima […]

Parašė:

 2020-03-31

Kovo 27-ąją minima Tarptautinė teatro diena. Šiais metais Telšių Žemaitės dramos teatro bendruomenei ši šventė kitokia – dėl šalyje paskelbto karantino planuota premjera nebuvo pristatyta visuomenei. Laikinai einantis Žemaitės dramos teatro direktoriaus pareigas Mindaugas Drimba šia gražia proga sveikino teatro […]

Parašė:

 2020-03-31

Upynos seniūnijoje, Kaunatavoje, dirbanti bibliotekininkė, rankdarbių mėgėja, keliautoja Vilija Jocienė prieš daugelį metų pradėjo kolekcionuoti knygų skirtukus. Jos kolekcijoje šiandien yra per 2 000 skirtukų: dovanotų, pirktinių, atvežtinių, rankų darbo ir kt. Aurelija SERVIENĖ Skirtukų paieškos V. Jocienė sakė, jog […]

Parašė:

 2020-03-27

Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jo­je vy­ko ant­ro­sios Lie­tu­vos mo­ki­nių et­ninės kultū­ros olim­pia­dos ant­ra­sis eta­pas. Olim­pia­dos or­ga­ni­za­to­riai – Re­gio­ninė et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­ba ir Et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos Už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ir et­nog­ra­fi­nių re­gionų koor­di­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Agnė Ja­ka­vi­čiutė. Jau­ni­mas iš vi­so […]

Parašė:

 2020-03-27

Apie 1910 m. Kal­no g. 382 (da­bar­tinės li­go­ninės vie­to­je – Kal­no g. 40) bu­vo ati­da­ry­ta nau­ja 30 vietų ap­skri­ties li­go­ninė. Pa­tal­pas ap­skri­ties sa­vi­val­dybė nuo­mo­jo iš Tel­šių mies­to gy­ven­to­jo A. Sta­ne­vi­čiaus. 1938 m. ba­land­žio 7 d. ar­chi­tek­tas Ste­po­nas Stul­gins­kis pa­rengė Tel­šių […]

Parašė:

 2020-03-03

Vasario 22 dieną Telšių Žemaitės dramos teatras dalyvavo Linkuvos kultūros centro (Pakruojo r.) organizuojamame teatrų festivalyje „Paslaptis 2020“. Be telšiškių, į renginį atvyko Anykščių kultūros centro ir Utenos kamerinis teatrai. Mūsiškiai parodė savo naujausią spektaklį „Vaižgantas“ pagal K. Ostrausko pjesę. […]

Parašė:

 2020-03-03

Šiais metais ypač drėgna ir vėjuota žiema daugeliui medinių statinių buvo tikras išbandymas. Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicijoje gūsingo vėjo neatlaikė medinis unikalus statinys – vėjo malūnas. Lūžo ir žemėn krito vienas jo sparnas. Aurelija SERVIENĖ Malūno istorija Angliško […]

Parašė:

 2020-03-03

Žemaičių muziejaus „Alka“ fonduose saugoma daugiau kaip 150 tūkstančių eksponatų. Tai – unikalūs, vertingi archeologijos, profesionaliosios ir taikomosios dailės, istorijos, numizmatikos, etnografijos, liaudies meno rinkiniai. Vertingiausi eksponatai, veikiami laiko, temperatūros svyravimų, irsta, praranda vertę, estetinę išvaizdą, jiems gresia pavojus sunykti. […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar norėtumėte, kad ugdymas nuo rugsėjo 1-osios vyktų nuotoliniu būdu?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt