Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės

Parašė:

 2020-03-27

Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jo­je vy­ko ant­ro­sios Lie­tu­vos mo­ki­nių et­ninės kultū­ros olim­pia­dos ant­ra­sis eta­pas. Olim­pia­dos or­ga­ni­za­to­riai – Re­gio­ninė et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­ba ir Et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos Už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ir et­nog­ra­fi­nių re­gionų koor­di­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Agnė Ja­ka­vi­čiutė. Jau­ni­mas iš vi­so […]

Parašė:

 2020-03-27

Apie 1910 m. Kal­no g. 382 (da­bar­tinės li­go­ninės vie­to­je – Kal­no g. 40) bu­vo ati­da­ry­ta nau­ja 30 vietų ap­skri­ties li­go­ninė. Pa­tal­pas ap­skri­ties sa­vi­val­dybė nuo­mo­jo iš Tel­šių mies­to gy­ven­to­jo A. Sta­ne­vi­čiaus. 1938 m. ba­land­žio 7 d. ar­chi­tek­tas Ste­po­nas Stul­gins­kis pa­rengė Tel­šių […]

Parašė:

 2020-03-03

Vasario 22 dieną Telšių Žemaitės dramos teatras dalyvavo Linkuvos kultūros centro (Pakruojo r.) organizuojamame teatrų festivalyje „Paslaptis 2020“. Be telšiškių, į renginį atvyko Anykščių kultūros centro ir Utenos kamerinis teatrai. Mūsiškiai parodė savo naujausią spektaklį „Vaižgantas“ pagal K. Ostrausko pjesę. […]

Parašė:

 2020-03-03

Šiais metais ypač drėgna ir vėjuota žiema daugeliui medinių statinių buvo tikras išbandymas. Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo ekspozicijoje gūsingo vėjo neatlaikė medinis unikalus statinys – vėjo malūnas. Lūžo ir žemėn krito vienas jo sparnas. Aurelija SERVIENĖ Malūno istorija Angliško […]

Parašė:

 2020-03-03

Žemaičių muziejaus „Alka“ fonduose saugoma daugiau kaip 150 tūkstančių eksponatų. Tai – unikalūs, vertingi archeologijos, profesionaliosios ir taikomosios dailės, istorijos, numizmatikos, etnografijos, liaudies meno rinkiniai. Vertingiausi eksponatai, veikiami laiko, temperatūros svyravimų, irsta, praranda vertę, estetinę išvaizdą, jiems gresia pavojus sunykti. […]

Parašė:

 2020-02-21

Vasario 14-ąją bent jau Nevarėnų kultūros centre niekas nesijautė vienišas – juk taip ir turi būti Meilės dieną: vyko dainuojančių duetų vakaras „Dainuok, širdie, gyvenimą“. Taip miestelyje jau dešimtą kartą sutinkama Šv. Valentino diena. Renginį vedė Nevarėnų kultūros centro mėgėjų […]

Parašė:

 2020-02-21

Vasario 16-ąją Žemaičių muziejuje „Alka“ atidaryta paroda „Valstybininkas ir vyskupas Justinas Staugaitis“. Ją pristatė ir paskaitą vedė lektorė Janina Bucevičė. Ta proga susirinkusiesiems parodytas filmas „Pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis“ (režisierius Justinas Lingys). Parodoje telšiškiams buvo suteikta unikali galimybė pamatyti […]

Parašė:

 2020-02-14

Telšių Žemaitės dramos teatre vyko viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros kartu su Žemės ūkio ministerija ir Tautodailininkų sąjunga organizuotas informacinis renginys „Tautinis paveldas – žemaičių ir tautodailės metų sandūroje“, skirtas tradiciniams amatininkams ir tautinio paveldo kūrėjams, aktyviems […]

Parašė:

 2020-02-14

Tryliktus veiklos metus Telšiuose skaičiuojanti viešoji įstaiga „Soneima“ savo klientus džiugina aukštos kokybės rankų darbo gaminiais: atvirukais, kvietimais, dėžutėmis, mediniais suvenyrais ir kt. Vienas išskirtinių jos gaminių – tai mediniai vienetiniai sieniniai laikrodžiai su Telšių miesto simbolika. Aurelija SERVIENĖ Idėja […]

Parašė:

 2020-02-14

Telšių rajono savivaldybės tarybos Kolegijos nariai bendru sutarimu pritarė siūlymui perduoti Telšių ješiboto pastato naudotojo teises Žemaičių muziejui „Alka“. Esą tai leistų ne tik efektyviau įgyvendinti tęstines projekto veiklas, vykdyti edukacijos ir kultūros programas, bet ir sudominti bei įtraukti kuo […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt