Telšių ra­jo­no se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nė­se per­ga­lę šven­tė Ryš­kė­nų se­niū­ni­ja

Parašė:  2018-09-07

Lie­tu­vos se­niū­ni­jų žai­dy­nės – di­džiau­sias ma­siš­ko spor­to vi­siems ren­gi­nys, api­man­tis pla­čiau­sią ša­lies geog­ra­fi­ją. Se­niū­ni­jų žai­dy­nių idė­ja – pa­kvies­ti vi­sus ša­lies gy­ven­to­jus re­gu­lia­riai spor­tuo­ti gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se ir to­kiu bū­du di­din­ti jų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą. Tiks­las – pa­siek­ti, kad ša­lies gy­ven­to­jai or­ga­ni­zuo­tai ir sis­te­min­gai spor­tuo­tų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se.
To­kias se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nes jau 11 me­tų or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos aso­cia­ci­ja ,,Spor­tas vi­siems“. Se­niū­ni­jų žai­dy­nių I eta­pas vyks­ta sa­vi­val­dy­bė­se, II eta­pas – at­ran­kos zo­no­se, o III eta­po fi­na­li­nės var­žy­bos vyks­ta Jo­na­vo­je.
Tel­šių ra­jo­no I eta­po žai­dy­nes or­ga­ni­zuo­ja In­ga Mi­kie­nė (Tel­šių spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro ve­dė­ja suau­gu­sių­jų spor­tui). Pa­jė­giau­sios įvai­rių spor­to ša­kų Tel­šių ra­jo­no se­niū­ni­jų ko­man­dos rin­ko­si tar­pu­sa­vy­je pa­si­var­žy­ti į Ryš­kė­nų, Tel­šių, Luo­kės ir De­gai­čių spor­to ba­zes. Azar­tiš­kos ir įtemp­tos ko­vos vy­ko krep­ši­nio, fut­bo­lo, tink­li­nio, smi­gi­nio, šaš­kių, vir­vės trau­ki­mo, šach­ma­tų, sta­lo te­ni­so tur­ny­ruo­se, ku­riuo­se sa­vo jė­gas iš­ban­dė apie 250 spor­to en­tu­zias­tų iš Var­nių, De­gai­čių Luo­kės, Vieš­vė­nų, Upy­nos, Ne­va­rė­nų, Tryš­kių ir Ryš­kė­nų se­niū­ni­jų. Žai­dy­nė­se sa­vo jė­gas iš­ban­dė ir se­niū­ni­jų se­niū­nai bei se­niū­nės.
Pir­mą­sias pri­zi­nes vie­tas pa­gal rung­tis iš­ko­vo­jo: fut­bo­lo 5×5 – Luo­kė, De­gai­čiai, Ryš­kė­nai; mo­te­rų tink­li­nio 3×3 – Upy­na, De­gai­čiai, Ne­va­rė­nai; vy­rų tink­li­nio 3×3 – Vieš­vė­nai, De­gai­čiai, Tryš­kiai; šaš­kių – Ryš­kė­nai, De­gai­čiai, Ne­va­rė­nai; smi­gi­nio – Ryš­kė­nai, Tryš­kiai, De­gai­čiai; vy­rų krep­ši­nio 3×3– Upy­na, De­gai­čiai, Ne­va­rė­nai; mo­te­rų krep­ši­nio 3×3 – De­gai­čiai, Ne­va­rė­nai, Ryš­kė­nai; vy­rų (41+) krep­ši­nio 3×3 – Ne­va­rė­nai, Ryš­kė­nai, De­gai­čiai; vir­vės trau­ki­mo – Upy­na, Ne­va­rė­nai, Ryš­kė­nai; šach­ma­tų – Ryš­kė­nai, Ne­va­rė­nai, Upy­na; sta­lo te­ni­so – Ryš­kė­nai, De­gai­čiai,Vieš­vė­nai ir se­niū­nų tri­ko­vės – Upy­na, Ne­va­rė­nai, Ryš­kė­nai.
Su­su­ma­vus vi­sų rung­čių re­zul­ta­tus, XI-ųjų Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių nu­ga­lė­to­ja ta­po Ryš­kė­nų se­niū­ni­ja. Ji su­rin­ko 224 taš­kus. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Ne­va­rė­nų se­niū­ni­jai (216 taš­kų), o tre­čio­ji – Upy­nos se­niū­ni­jai (196 taš­kai). Tik 4 taš­kais at­si­li­kę nuo pri­zi­nin­kų, ket­vir­to­je vie­to­je li­ko 2017 me­tų nu­ga­lė­to­jai de­gai­tiš­kiai (192 taš­kai).
To­mas GAU­RY­LIUS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Yra du va­rian­tai kaip tvar­ky­ti Tel­šių Res­pub­li­kos gat­vę se­na­mies­čio zo­no­je: klo­ti as­fal­tą (truks trum­piau) ar grįs­ti ak­me­ni­mis (truks il­giau). Ko­kį va­rian­tą ren­ka­tės?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt