Žyma: telsiurajonosavivaldybe

Jau ne­tru­kus pra­si­dės už­bai­gia­mie­ji spor­to pa­skir­ties pa­sta­to plau­ki­mo ba­sei­no kapitalinio remonto dar­bai „Atei­ties“ pro­gim­na­zi­jo­je. Dar­bų pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2023 m. ba­lan­džio–gegužės mė­ne­sį. Ati­da­ry­mas pla­nuo­ja­mas ru­de­nį

„Džiau­gia­mės, kad tel­šiš­kiams ir mies­to sve­čiams ga­lė­si­me at­ver­ti iš pa­grin­dų su­tvar­ky­to ba­sei­no du­ris. Ma­čiau vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mą ob­jek­to re­mon­to me­tu, gir­dė­jau ...

Page 1 of 2 1 2

Apklausa

Dera vaisiai, uogos, grybai. Ar juos konservuojate žiemai?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai