Žyma: Telsiuligonine

Li­go­ni­nių per­tvar­ka – ne­ri­mą ke­lian­ti te­ma, ta­čiau tai re­for­ma, orien­tuo­ta į re­zul­ta­tą – ge­rė­jan­čią gy­ven­to­jų svei­ka­tą ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) ver­ti­ni­mu VšĮ Re­gio­ni­nė Tel­šių li­go­ni­nė yra ly­de­riau­jan­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga sa­vo geog­ra­fi­nė­je plot­mė­je. Siek­da­ma iš­lai­ky­ti ...

Apklausa

Dera vaisiai, uogos, grybai. Ar juos konservuojate žiemai?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai