Žyma: savitarna

In­for­muo­ja­me, kad Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau vei­kia vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čių mo­kė­to­jų sa­vi­tar­nos sve­tai­nė

Nuo šiol in­for­ma­ci­ją apie apskai­čiuo­tą že­mės nuo­mos mo­kes­tį, mo­kė­ti­nas su­mas, su­mo­kė­tas įmo­kas ga­li­ma su­ži­no­ti sa­vi­tar­nos sve­tai­nė­je ad­re­su: https://telsiai-sa­vi­tar­na.al­go­rit­mas.lt. Sa­vi­tar­nos sve­tai­nė ...

Apklausa

Kaip švenčiate Velykas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai