Žyma: Katkus

Apie vyk­do­mą pro­jek­tą „Moks­lo pa­skir­ties pa­sta­to, esan­čio Res­pub­li­kos g. 28, Tel­šių mies­te, re­konst­ra­vi­mas, pri­tai­kant ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo reik­mėms“

„Tel­šių ra­jo­ne bū­ti­na ge­rin­ti ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pa­slau­gų ko­ky­bę ir di­din­ti pa­siū­los ga­li­my­bes. Ne­sant ga­li­my­bės plės­ti veik­los esa­mo­se įstai­gų pa­tal­po­se, ...

Apklausa

Baigiasi mokslo metai. Ką rinktis abiturientams?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai