Žyma: biblioteka

Au­ga­me su kny­ga

Sau­sio 31 die­ną Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko Kny­gų pri­sta­ty­mo kon­kur­so fi­na­las. Kon­kur­so tiks­las – po­pu­lia­rin­ti ver­tin­gą ...

Apklausa

Baigiasi mokslo metai. Ką rinktis abiturientams?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai