Skel­bia­mas ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų pir­ki­mas

Parašė:  2021-02-19

Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja: Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja (įmo­nės ko­das 180878299).
Ad­re­sas, te­le­fo­nas, fak­sas: Že­mai­tės g. 14, Tel­šiai, (8 444) 52229.
Pir­ki­mo bū­das: skel­bia­mos de­ry­bos.
Per­ka­mi ne­kil­no­ja­mie­ji daik­tai (bu­tai):
1) vie­no kam­ba­rio bu­tai Tel­šių mies­te;
2) dvie­jų kam­ba­rių bu­tai Tel­šių mies­te;


3) tri­jų kam­ba­rių bu­tas Tel­šių mies­te.
Pa­siū­ly­mai su rei­ka­lau­ja­mais do­ku­men­tais prii­ma­mi iki 2021 m. ko­vo 4 d. 17 val.
Vo­kai su pa­siū­ly­mais at­plė­šia­mi ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ris įvyks 2021 m. ko­vo 5 d.
Pa­siū­ly­mai ir ki­ti do­ku­men­tai tu­ri bū­ti pa­reng­ti lie­tu­vių kal­ba.
Kan­di­da­tas už­kli­juo­ta­me vo­ke su už­ra­šu „Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Bu­to (nu­ro­dy­ti, ku­rio) pir­ki­mo kon­kur­sui“ Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos (Tel­šiai, Že­mai­tės g. 14) Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tui, at­lie­kan­čiam vie­no lan­ge­lio as­me­nų ap­tar­na­vi­mo funk­ci­jas, pa­tei­kia:
1) už­pil­dy­tą pa­siū­ly­mo (pir­ki­mo są­ly­gų 1 prie­das) for­mą;
2) bu­to nuo­sa­vy­bę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus (VĮ Re­gist­rų cent­ro Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro cent­ri­nio duo­me­nų ban­ko iš­ra­šą ar ko­pi­ją);

3) bu­to ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų by­los ko­pi­ją;
4) įga­lio­ji­mą, su­tei­kian­tį tei­sę at­sto­vau­ti bu­to sa­vi­nin­kui (jei­gu rei­kia);
5) bu­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės nu­sta­ty­mo pa­žy­mos ko­pi­ją (jei VĮ Re­gist­rų cent­ro Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro duo­me­nų ban­ko iš­ra­še bu­to ener­gi­nė kla­sė už­re­gist­ruo­ta, pa­žy­mos pa­teik­ti ne­rei­kia).
Kan­di­da­tai pir­ki­mo są­ly­gas ir ki­tus do­ku­men­tus, su­si­ju­sius su bu­to par­da­vi­mu, ga­li gau­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je (Že­mai­tės g. 14, Tel­šių m., kreip­tis į Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tą, at­lie­kan­tį vie­no lan­ge­lio as­me­nų ap­tar­na­vi­mo funk­ci­jas) ar­ba in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.tel­siai.lt.
De­ta­les­nė in­for­ma­ci­ja te­le­fo­nu 8 686 93183.

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Hmm parašė:

    Hmmm, norite atgaivinti kaimus, bet butus tik mieste perkate??Ar nsbūtų logiškiau pirkti ne tik butus, bet ir namus, nes būtų kainos kaip namų, o iš 1 namo galit 3 butus padaryt ir ne tik mieste, bet ir 10 km aplink miestą?

  2. pilietis parašė:

    Pirkite ištuštėjusių mokyklų pastatus Janapolėje, Viekšnaliuose, Nerimdaičiuose, Eigirdžiuose ir pačiuose Telšiuose buvusį Jaunimo mokyklos pastatą, bus pigiau, įrengsite daug butų – ne tik Telšių rajono, bet apskrities socialinio būsto laukiančius apgyvendinsite.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt