Pa­vog­tas vai­kiš­kas ve­ži­mė­lis. Jo ieš­ko tė­vai ir po­li­ci­ja

Parašė:  2018-08-21

Jau­na ma­ma Vik­to­ri­ja, su vai­ku­čiu ant ran­kų išė­ju­si iš ma­sa­žo ka­bi­ne­to, ap­stul­bo: din­go vai­kiš­kas ve­ži­mė­lis.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ
„Tel­šių ŽI­NIOMS“ tel­šiš­kė pa­sa­ko­jo, kad nie­ko blo­go neį­tar­da­ma, at­vy­ku­si į ma­sa­žo ka­bi­ne­tą Tel­šiuo­se, Se­dos g., ve­ži­mė­lį pa­li­ko po laip­tais.
Pa­siė­mu­si ant ran­kų 11 mė­ne­sių sū­ne­lį, mo­te­ris įė­jo į ka­bi­ne­tą, pro­ce­dū­ra už­tru­ko apie 20 mi­nu­čių. Per to­kį trum­pą lai­ką at­si­ra­do va­gis, ku­riam ne­bu­vo gė­da pa­grob­ti gal­būt vie­nin­te­lę vai­ku­čio trans­por­to prie­mo­nę.
Vik­to­ri­ja sa­kė, kad ne­ra­du­si ve­ži­mė­lio ten, kur jį pa­li­ko, pra­dė­jo žval­gy­tis. Prie mo­ters priė­jo ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras, ku­ris pa­sa­ko­jo ma­tęs įtar­ti­ną ti­pą. Įvy­kio liu­di­nin­kui įstri­go, jog va­gi­šius prie ve­ži­mu­ko priė­jo la­bai drą­siai, to­dėl pa­gal­vo­jęs, kad čia gal vai­ku­čiui ar­ti­mas žmo­gus.
Liu­di­nin­kas įsi­dė­mė­jo, kad ve­ži­mė­lį nu­si­ve­žęs vy­ras bu­vo pra­pli­kęs, tam­sus, su ūsais. In­ter­ne­te pa­skel­bus apie va­gys­tę, at­si­ra­do ma­čiu­sių vy­rą, tem­pian­tį to­kį pat švie­sų ve­ži­mė­lį pro gais­ri­nę.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji krei­pė­si į po­li­ci­ją.


Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad po­li­ci­jo­je gau­tas pa­reiš­ki­mas dėl pa­vog­to ve­ži­mė­lio.
Dėl įvy­kio pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los tei­se­na.
Sie­kiant at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką, pa­gal­bon pa­si­telk­tos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros. Jo­mis nė­ra fil­muo­ja­ma va­gys­tės vie­ta, ta­čiau yra nu­sta­ty­ti ga­li­mai va­gys­tę įvyk­džiu­sio as­mens po­žy­miai, pa­gal ku­riuos as­muo yra ieš­ko­mas.
Kaip tei­gė po­li­ci­jos at­sto­vė A. Bla­že­vi­čie­nė, ve­ži­mė­lių va­gys­tės nė­ra daž­nas reiš­ki­nys Tel­šių ra­jo­ne.
Ma­tant, kad kai ku­rios ma­mos trum­pam pa­lie­ka ve­ži­mė­lį su kū­di­kiu gat­vė­je, trum­pam už­bėg­da­mos į par­duo­tu­vę, be­lie­ka džiaug­tis, kad šiuo at­ve­ju pa­vog­tas tik dai­lus ve­ži­mė­lis.
Pa­sak vi­du­ry die­nos ap­vog­tos Vik­to­ri­jos, ga­li bū­ti, kad il­ga­pirš­tis ti­kė­jo­si ve­ži­mė­lį par­duo­ti už bu­te­lį svai­ga­lų, o gal jo pa­žįs­ta­ma mo­te­ris lau­kia­si, tai par­ve­žė jai staig­me­ną. Kad ir kaip ten bū­tų, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pla­ti­nus pa­vog­to ve­ži­mė­lio nuo­trau­kas ir is­to­ri­ją, abe­jo­ja­ma, ar juo kas iš­drįs nau­do­tis.
400 eu­rų už nau­ją ve­ži­mė­lį su­mo­kė­ju­si ir po 11 mė­ne­sio jo ne­te­ku­si Vik­to­ri­ja šiuo me­tu nau­do­ja­si drau­gės pa­sko­lin­tu ve­ži­mė­liu, o žie­mai ruo­šia­si pirk­ti nau­ją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt