Kokia aplinka mus supa šiandien ir kokia ji bus rytoj, priklauso tik nuo mūsų pačių!

Parašė:  2021-05-07

Aplinkos užterštumo problema kasmet tampa vis aktualesnė visame pasaulyje. Gyventi ekologiškai, nedarant jokio neigiamo poveikio aplinkai, šiuolaikinėje visuomenėje turbūt neįmanoma. Tačiau teisingai ir atsakingai elgiantis daromą neigiamą įtaką galima sumažinti, tam privalome kasdieniniame gyvenime pritaikyti aplinkai draugiško elgesio principus.
„Turbūt nieko nenustebinsiu sakydamas, kad Telšių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, didžiausias komunalinių atliekų kiekis susidaro buityje. Džiugu, kad rajono gyventojai vis dažniau naudojasi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis ir supranta buityje susidariusių atliekų rūšiavimo svarbą. Visada maniau, kad geras pavyzdys ir švietimas nuo mažų dienų yra pagrindinis faktorius, formuojantis teisingus įpročius, tad ne išimtis ir aplinkos apsauga. Svarbu, kad kiekvienas gyventojas prisidėtų prie atliekų rūšiavimo, tam, kad susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų. Noriu pasidžiaugti, kad Telšių rajone šį tikslą po truputį pavyksta įgyvendinti, nerūšiuotų atliekų kiekis kasmet mažėja, tačiau iki norimo rezultato dar turime pasistengti. Negalime pamiršti, kad pokyčiai vis dėlto prasideda nuo kiekvieno asmeniškai, tad prašau gyventojų tinkamai naudotis rūšiavimo priemonėmis – konteineriais, atsakingai rūšiuoti atliekas ir kartu prisidėti prie aplinkos saugos sąmoningumo augimo“, – aplinkos apsaugos tema kalba Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus.
„Gyventojų įsitraukimas į atliekų prevenciją itin svarbus ir efektyvių rezultatų duos tik tada, jeigu gyventojai stengsis vengti ir mažinti buityje susidarančių atliekų kiekį bei rūšiuos išmetamas atliekas. Norime gyventojams priminti, kad atkreiptų dėmesį į vykdomų stambiagabaričių atliekų surinkimo akcijų terminus, jos yra trumpalaikės, todėl svarbu stebėti akcijos vykdymo laiką. Akcijų laikui pasibaigus, gyventojai turi patys vežti atliekas į atliekų surinkimo aikšteles. Vykdomos akcijos yra sveikintina, tačiau po jų tenka pastebėti, jog gyventojai mano, kad atliekos bus surenkamos visą laiką, todėl prašome sekti įvairių akcijų vykdymo terminus“, – atliekų surinkimo tema kalba Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjas Artūras Stirbys.

PER 2020 METUS TELŠIŲ RAJONE IŠVEŽTA:

  • Mišrių komunalinių atliekų – 9442 t
  • Stambiagabaričių atliekų – 339 t
  • Stiklo pakuočių atliekų – 521 t
  • Kitų pakuočių atliekų – 756 t

PRIMENAME, KAD ATLIEKŲ TURĖTOJAI PRIVALO:
• rūšiuoti komunalines atliekas jų susidarymo vietoje, t. y. atskirti popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą, didžiąsias, žaliąsias, maisto ir virtuvės, buityje susidarančias pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos, statybos ir griovimo atliekas, naudotas padangas ir nemaišyti jų su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
• neatsikratyti atliekomis gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose ar kitur;
• nepalikti šalia bendrojo naudojimo konteinerių atliekų, kurioms rinkti šie konteineriai nėra skirti;
• netelpančias į konteinerius pakuočių (antrinių žaliavų) atliekas susmulkinti arba tvarkyti kaip didelių gabaritų atliekas;
• gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas atskirti jų susidarymo vietoje ir nemaišyti jų su komunalinėmis atliekomis;
• užtikrinti, kad atliekų vežėjas netrukdomas galėtų privažiuoti prie atliekų konteinerių ir juos ištuštinti;
• laikytis taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

NUO KINTAMOSIOS VIETINĖS RINKLIAVOS DALIES ATLEIDŽIAMI DAUGIABUČIŲ IR NEGYVENAMŲ NAMŲ GYVENTOJAI, KURIE:
• atlieka privalomąją karo tarnybą;
• yra suimti ir atlieka laisvės atėmimo bausmę;
• mokosi ne Telšių apskrities teritorijoje esančiose dieninėse ar vakarinėse mokymo įstaigose;
• negyvenamų namų ir butų savininkai, kurie gauna ir kintamąją vietinės rinkliavos mokesčio dalį, gali pildyti prašymą-sąžiningumo deklaraciją, kad susimažintų rinkliavą už einamuosius metus. Mokesčio kintamoji dalis mažinama, jei neišnaudojama daugiau nei 100 kWh elektros per metus;
• nuo vietinės rinkliavos atleidžiami rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausantis nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neįmanomas naudoti, ne ilgesniam nei einamųjų metų laikotarpiui.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos teikiamos vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu T1-68 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo Telšių rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisę į lengvatą turi šie paramos gavėjai:
• socialinių pašalpų gavėjai (taikoma 70 proc. lengvata pastoviajai vietinės rinkliavos daliai);
• gausios šeimos (taikoma 100 proc. lengvata kintamajai vietinės rinkliavos daliai už trečią ir kiekvieną kitą vaiką, kai naudojamasi bendrojo naudojimo atliekų konteineriais);
• vienas gyvenantis ir nedirbantis pensinio amžiaus asmuo arba asmuo, gaunantis išankstinę senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją, kurio pajamos per mėnesį neviršija 2,6 valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP) (tai yra 332,80 Eur) (taikoma 8 Eur lengvata pastoviajai vietinės rinkliavos daliai).
Paramos gavėjai dėl lengvatų gavimo kreipiasi pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistus. Varnių miesto ir kaimo seniūnijų gyventojai – į atitinkamos Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūrinį padalinį – seniūniją.
• Lengvatos teikiamos pinigais per banką.
• Praėjusiais 2020 metais lengvata dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą suteikta 396 pareiškėjams.

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELĖS YRA STEBIMOS VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROMIS
Informuojame, kad Telšių mieste ir rajone esančios komunalinių atliekų aikštelės yra stebimos vaizdo stebėjimo kameromis. Nesilaikant Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Telšių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, šiais metais Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrius piliečiams surašė 23 administracinio nusižengimo protokolus ir skyrė administracines nuobaudas / įspėjimą. Už taisyklių pažeidimą piliečiams skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Nusižengus pakartotinai, skiriama bauda nuo 140 iki 600 eurų.


Varnių ir Tryškių aikštelėse galima pristatyti buityje susidariusias atliekas:
• Jas privalu atvežti su lengvuoju automobiliu ir / arba jo priekaba.
• Gyventojui buityje sukaupus didelį kiekį atliekų, jų pristatymą reiktų derinti su aikštelių darbuotojais nurodytais telefono numeriais. Informaciją apie surenkamas atliekų rūšis, pristatymo taisykles taip pat galite rasti Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt.
Didesnių kiekių (pvz., po remonto darbų arba šiferio keitimo) atliekas gyventojai turi vežti į Plungės r. Jėrubaičių sąvartyną, tel. +370 606 03168.

GYVENTOJŲ PATOGUMUI PATEIKIAMI TELŠIUOSE ESANČIŲ ŽALIENŲ KONTEINERIŲ ADRESAI
Pavasarį prasidėjus ūkio darbams, pagausėja žaliųjų atliekų. Jas privaloma mesti į žaliųjų atliekų kompostavimo konteinerius, draudžiama jas dėti ant žemės šalia konteinerių. Turintieji galimybę žalienas gali kompostuoti vietoje ir pasigaminti naudingo komposto.

ŽALIENŲ KONTEINERIAI TELŠIUOSE
Oskaro Goeldnerio skv. 1, Telšiai
Žalgirio g. 2, Telšiai (prie atliekų surinkimo konteinerių, ties Telšių lopšeliu-darželiu „Nykštukas“)
Dariaus ir Girėno g. 3, Telšiai (netoli atliekų surinkimo aikštelės)
Muziejaus g. 29B, Telšiai (ties Dailės akademijos bendrabučiu, atskirame aptvare)
Vilniaus g. 14, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės)
Vilniaus g. 26, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės)
Kauno g. 7, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės, ties Telšių lopšeliu-darželiu „Žemaitukas“)
Masčio g. 38, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės, ties garažais)
Lygumų g. 48, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės, netoli baseino)
Taikos g. 5, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės)
Karaliaus Mindaugo g. 34, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės)
Sedos g. 17, Telšiai (kieme prie atliekų surinkimo aikštelės)
Lygumų g. 80, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės)
Palangos g. 29, Telšiai (prie atliekų surinkimo aikštelės)
1 vnt. stovi SĮ Telšių butų ūkio teritorijoje
Kviečiame gyventojus bendradarbiauti su Viešosios tvarkos užtikrinimo skyriumi. Norinčius pranešti apie pažeidimus ar prireikus pagalbos prašome kreiptis nurodytais kontaktais: Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos užtikrinimo skyrius, Respublikos g. 32, Telšiai, vedėjas Artūras Stirbys, tel.: (8 444) 52998, 8 646 06279, el. p.: arturas.stirbys@telsiai.lt, vyriausiasis specialistas Artūras Petrauskas, tel. 8 683 92952, el. p.: arturas.petrauskas@telsiai.lt, vyriausiasis specialistas Eligijus Sapranavičius, tel. 8 602 50623, el. p.: eligijus.sapranavicius@telsiai.lt, vyriausiasis specialistas Arvydas Šlekys, tel. 8 608 28234, el. p.: arvydas.slekys@telsiai.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar pritariate, kad Regioninės Telšių ligoninės dalininke taptų LR sveikatos apsaugos ministerija?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt