Partnerių informacija

Mi­nist­ras K. Na­vic­kas: „At­siž­vel­gė­me į ūki­nin­kų skun­dus – dvi­gu­bai su­trum­pi­no­me pa­raiš­kų NMA ver­ti­ni­mo ter­mi­nus“

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja dvi­gu­bai su­trum­pi­no ter­mi­ną, per ku­rį Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA) pri­va­lo įver­tin­ti pa­raiš­kas, pa­teik­tas Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos pa­ra­mai...

Read more
Page 3 of 19 1 2 3 4 19

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai