Telšių žinių redakcija

KVIE­ČIA­ME RUGP­JŪ­ČIO 23 D. NE­VA­RĖ­NŲ, MIT­KAI­ČIŲ IR NE­RIM­DAI­ČIŲ GY­VEN­TO­JUS AT­VYK­TI Į SU­SI­TI­KI­MĄ DĖL VĖ­JO ELEKT­RI­NIŲ IŠ­DĖS­TY­MO

Su­si­rin­ki­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tai, kad vy­ku­siuo­se Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se ki­lo klau­si­mų (Vie­ti­nio ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo...

Page 116 of 133 1 115 116 117 133

Apklausa

Ar skaitote knygas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai