Viešumas – galimybė sustabdyti galimą piktnaudžiavimą Savivaldybėje

Parašė:  2020-06-16

„Telšių ŽINIŲ“ redakcija sulaukė skaitytojo laiško. Algirdu prisistatęs telšiškis teigė, jog nuolat domisi viešuoju gyvenimu bei kas ir kaip valdo mūsų rajoną. „Ne kartą rašėte apie galimą korupciją Savivaldybėje ar jos įstaigose įdarbinant saviškius: Petrą Kuiziną, Tomą Lekavičių, seniūnus – policininkus ir t. t., – dėstoma laiške. – Šįkart pro akis nepraslydo dar vienas bandymas piktnaudžiauti mokesčių mokėtojų lėšomis. Viešai teisės aktų sistemoje peržiūrėjau naujai steigiamus etatus nuo to laiko, kai Telšių rajono savivaldybės administracijai pradėjo vadovauti Imantas Motiejūnas. Paskutinis akibrokštas – gegužės pabaigoje: skelbiama, kad 2020 m. gegužės 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įsteigtas visiškai naujas etatas Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje. I. Motiejūnas savo įsakymu patvirtintame pareigybės aprašyme nurodo, kad vyr. specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdys tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijas, tad nepatingėjau su kolegomis peržiūrėti šio skyriaus ir kelių kitų skyrių darbuotojų funkcijų. Ir kai ką radau.“
Antanas NEKRAŠIUS
Ar reikalingas naujas etatas?
Laiško autoriaus tvirtinimu, tarptautinio bendradarbiavimo funkcijas, remiantis Savivaldybės interneto svetainėje viešai pateiktais pareigybių aprašymais, jau atlieka net keli darbuotojai. Minėtos funkcijos priskirtos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistėms Neringai Urbonienei, Jolantai Vasiliauskienei bei Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjai Eglei Macienei.
„Remiantis viešai skelbiamais pareigybių aprašymais, tarptautinio bendradarbiavimo funkcijos taip pat paskirtos Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistei Daivai Petkuvienei. Didžioji jos pareigybės aprašymo nuostatų dalis susijusi su tarptautiniu bendradarbiavimu, – pažymima laiške. – Bet būtent ji sutuokė mano pažįstamus. Kuo civilinė metrikacija siejasi su tarptautiniu bendradarbiavimu?! Šią funkciją pagal pareigybės aprašymą atlieka mero patarėjas. Įstatymus išmanančiam žmogui suprantama, kad bendradarbiavimas būtent ir yra atstovaujamosios valdžios funkcija ir privalo būti sutelktas vien tik į mero sistemos veiklą.“
Algirdo teigimu, nors nedidelėje Telšių rajono savivaldybėje tarptautinio bendradarbiavimo funkcijas jau dabar pavesta atlikti keliems darbuotojams, nepaisant to, steigiamas dar vienas visiškai naujas, niekada neegzistavęs etatas, susijęs su tarptautiniu bendradarbiavimu. „Kur kas didesnėse šalies savivaldybėse, kuriose dirba ir mano draugai, tarptautinio bendradarbiavimo funkciją atlieka tik mero tarnyba, nesteigiami jokie specializuoti, nauji etatai, – rašoma laiške. – Savaime suprantama visiems, kad 2020 m. gegužės 27 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įsteigtas visiškai naujas etatas yra skirtas būtent kažkam. Konkurso į jį, tikėtina, nebus, o ir pats etato įsteigimas iš esmės Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje kelia pagrįstų abejonių mokesčių mokėtojų lėšų naudojimo pagrįstumu ir teisėtumu.“
Kitas dalykas, anot Algirdo, – naujai įsteigtam etatui priskirta ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcija. „Tai daroma galimai nesuvokiant šios funkcijos paskirties ir logiškai nesant galimybės pagrįsti jos reikalingumą, – mano skaitytojas. – Remiantis viešais interneto svetainės duomenimis, Telšių rajono savivaldybės administracijoje jau dirba tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius – Roma Mikalčienė. Esminis dalykas, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas kaip funkcija Lietuvoje siejamas būtent su darbu ir pagalba vaikui ir šeimai. Net jei „tarpinstitucinio bendradarbiavimo“ funkciją ir turima omenyje kaip bendradarbiavimą tarp institucijų, tai šią funkciją atlieka vėl būtent atstovaujamoji valdžia, t. y. mero tarnyba, o Savivaldybės administracijoje su kitomis institucijomis bendradarbiauja ir dirba juk visi skyriai savarankiškai: Švietimo ir sporto skyrius – su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir pan.“
Laiško autoriaus nuomone, gegužės pabaigoje įsteigto naujo etato funkcijos visiškai nesvarbios ir nereikalingos žinant, kad tarptautinis bendradarbiavimas naudojamas tik siekiant pakeliauti į užsienį už mokesčių mokėtojų lėšas.
„Naujai sukurtame pareigybės aprašyme nurodoma, kad specialistas „koordinuoja projektų, susijusių su Telšių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimu ir strategija, įgyvendinimą“. Klausimas – iš kokių lėšų (Europos Sąjungos ar kt.) yra paskelbtos Lietuvoje priemonės gauti finansavimą projektams būtent su įvaizdžio kūrimu? – laiške klausia Algirdas ir čia pat svarsto: – Tikriausiai iš jokių, tad ir ši pareigybės funkcija galimai yra neteisėta, nereikalinga ir klaidinanti, o įvaizdžio kūrimas vėlgi yra mero tarnybai priskirtos atstovaujamosios valdžios pareiga.“
Dvejonių laiško autoriui sukėlė ir sąvoka „koordinuoja“. Esą asmuo galimai ne pats rengtų projektus ir kurtų įvaizdį, o koordinuotų tai darančius. Telšiškis daro prielaidą, jog galimai yra sukurta schema samdyti iš mokesčių mokėtojų lėšų įvaizdžio kūrimo agentūros paslaugas, kurias tik „koordinuotų“ naująjį etatą užėmęs asmuo.
Per metus Savivaldybėje įsteigta daug naujų etatų
„Vieno etato įsteigimas mokesčių mokėtojams kainuoja nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių, priklausomai nuo skiriamo darbo užmokesčio, – toliau tęsiama laiške. – Viešai skelbiama, kad didžiausios Lietuvos savivaldybės ženkliai mažina turimus etatus, jausdamos atsakomybę už mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo tikslingumą, perskirstydamos darbo organizavimą ekonomiškiau, o Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius ne tik šiuo etato įsteigimu, bet ir anksčiau jau ne kartą sukėlė pagrįstų dvejonių savo veiksmų teisėtumu įdarbinant asmenis. Remiantis viešai skelbiamais duomenimis teisės aktų sistemoje, šiais metais Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius jau įsteigė naują etatą Viešųjų pirkimų poskyryje, direktoriaus įsakymu gruodį buvo įsteigtas Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojo etatas. Visi Telšiai šneka, kad konkursą vedėjo pavaduotojo pareigoms eiti laimėjo Administracijos direktoriaus buvęs kolega iš policijos.“
Anot Algirdo, šiemet Savivaldybės administracijos direktorius taip pat įsteigė naują teisininko etatą Teisės ir administravimo skyriuje, praėjusiais metais – visiškai naują etatą Civilinės metrikacijos skyriuje. „Dar prisiminkime viešai aprašytus skandalus ir dėl saviškių įdarbinimo į seniūno pareigas, kad Administracijos direktorius pasirinko mažiau balų surinkusį buvusį kolegą policininką, – teigiama laiške. – Tai yra tik dalis pavyzdžių, bet dabar vėl direktorius kuria naują etatą ir vėl galimai įdarbins savo aplinkos žmogų. Tai jau galimai yra nusikalstama ir reikalauja atitinkamų įstaigų dėmesio ir Savivaldybės tarybos kontrolės ir atsakingumo už galimą lėšų švaistymą.“
Telšiškio tvirtinimu, skaidrus mokesčių mokėtojų lėšų naudojimas yra direktoriaus prievolė ir visuomenei neturėtų kilti jokių abejonių, kurių kyla dabar. „Meras turi du patarėjus. Jie turi pakankamai laiko ir galimybių atlikti funkcijas, kurios nurodomos naujajame pareigybės aprašyme, – rašoma laiško pabaigoje. – Prašome viešumu stabdyti galimą piktnaudžiavimą siekiant švaistyti mokesčių mokėtojų lėšas, prašome sustabdyti įdarbinimą naujame etate ir kituose naujuose. Ir pagaliau viešai pareikalauti atsakomybės už galimą piktnaudžiavimą direktoriui suteiktomis galiomis.“
Nekomentavo
Norėjome išgirsti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus I. Motiejūno komentarą dėl laiške išsakytų telšiškio minčių. Tačiau Administracijos direktorius nurodė klausimus siųsti Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistui Linui Špakauskui.
L. Špakausko klausėme, ar nesidubliuoja naujai įsteigto etato Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje funkcijos su jau esamais. Ar reikia Savivaldybei tiek daug specialistų, atsakingų už tarptautinį bendradarbiavimą? Kada bus skelbiamas konkursas Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialisto pareigoms eiti? Už kokios srities tarpinstitucinį bendradarbiavimą bus atsakingas naujasis Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistas? Ar pareigas užimsiantis asmuo pats rengs projektus, ar koordinuos samdytų specialistų darbą?
Taip pat domėjomės, už kokį konkrečiai tarptautinį bendradarbiavimą atsakingas laiške paminėtas Civilinės metrikacijos skyriuje dirbantis specialistas ir kada buvo skelbtas konkursas Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigoms eiti. Kas jį laimėjo? Kada naujasis pavaduotojas pradės eiti pareigas?
Konkurso dar nepaskelbė
Nors laišką pakomentuoti prašėme Savivaldybės administracijos direktoriaus, klausimus siuntėme Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistui, o atsakymus gavome iš Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistės Šarūnės Lekavičienės.
Savivaldybės atsakyme teigiama, kad laiške minima Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja planuoja ir koordinuoja tik tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis: „Tarptautiniai projektai turi būti įgyvendinami kartu su partneriais, todėl Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas bus atsakingas už partnerių paiešką, reikalingą projektams įgyvendinti, projektų rengimą ir įgyvendinimą, bendradarbiaujant su užsienio šalių institucijomis. Šiuo metu konkursas nėra paskelbtas. Tai planuojama padaryti atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės finansinius išteklius. Konkursus skelbia, organizuoja ir vykdo Valstybės tarnybos departamentas. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialisto pareigybei nekeliami pertekliniai specialieji reikalavimai, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems norintiems pretenduoti į šias pareigas.“
Anot Š. Lekavičienės, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas bus atsakingas ir už tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Bendradarbiaus su įvairiomis ministerijomis, agentūromis, asociacijomis ir t. t. Esą vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į instituciją, yra jos įvaizdis, todėl būsimasis vyr. specialistas bus atsakingas už koordinavimą projektų, susijusių su Telšių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimu ir strategijos įgyvendinimu. Šios paslaugos pirkimo klausimas bus sprendžiamas pagal poreikį.
Savivaldybės atsakymuose užkliuvo viena detalė. Š. Lekavičienė tvirtino, jog „Telšių ŽINIOS“ gavo neteisingą informaciją dėl Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistės pareigybės aprašymo. Esą šios vyr. specialistės pareigybės aprašyme tarptautinio bendradarbiavimo funkcija nėra numatyta.
Tačiau kodėl Savivaldybės interneto svetainėje paspaudus ant minėtos pareigybės aprašymo išmeta pareigybių aprašą, kuriame net devyni punktai iš šešiolikos kalba apie tarptautinį bendradarbiavimą?
„Matyt, įsivėlė klaida, – aiškino Š. Lekavičienė. – Ištaisysime. O laiške minima vyr. specialistė dirba pagal 2019 m. rugpjūčio mėnesį patvirtintą pareigybės aprašą, kuriame nėra nė vienos funkcijos, susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu.“
Neaiškūs patikrinimai
Kita įdomi laiške paminėta detalė – dėl neva direktoriaus įsakymu gruodžio mėnesį įsteigto Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojo etato ir tai, kad „skelbtą konkursą vedėjo pavaduotojo pareigoms eiti laimėjo Administracijos direktoriaus buvęs kolega iš policijos.“
Pasidomėjome, kada buvo skelbtas minėtas konkursas. Kas jį laimėjo? Kada naujasis pavaduotojas pradės eiti pareigas (mat iki šiol tokių pareigų niekas nepradėjo eiti)?
Š. Lekavičienės tvirtinimu, konkursas į Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas buvo paskelbtas Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Jis vyko 2020 m. vasario 28 d. Jį iš trijų pretendentų laimėjo Teisės ir administravimo skyriaus vyr. specialistas L. Špakauskas. Konkursą vykdė Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, ne mažiau kaip iš trijų narių, kurių daugiau kaip pusę sudarė ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai.
Tačiau kodėl praėjus beveik trims mėnesiams L. Špakauskas vis dar nepradėjo eiti naujų pareigų? Konkretaus atsakymo nepavyko gauti. Kalbintas telefonu, ar tai vyr. specialistas, ar tai vedėjo pavaduotojas nerišliai pasakojo, jog atliekami kažkokie patikrinimai. Kai jie bus baigti – tada ir pradės eiti naujas pareigas.
Paprašytas patikslinti, kas atlieka patikrinimą, o gal vis dar laukiama pažymos iš Specialiųjų tyrimų tarnybos ar Valstybės saugumo departamento išvadų, L. Špakauskas atsakė: „Būna įvairių patikrinimų. Vieni trunka kelias savaites, kiti – mėnesį, gali būti ir iki pusės metų…“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt