Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje Seimo nario mandato sieks 10 kandidatų

Parašė:  2020-09-15

Rugsėjo 11 d., likus 30 dienų iki rinkimų, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) visuomenei paskelbė registruotų kandidatais į Seimo narius asmenų sąrašus. Juose – duomenys apie kandidatų išsilavinimą, šeiminę padėtį, deklaruotas pajamas, turtą, sąsajas su juridiniais asmenimis, informacija apie turimus teistumus ir kt.
Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje į LR Seimą kandidatuoja 10 asmenų: 3 moterys ir 7 vyrai. Jei sudarytume bendrą statistinio kandidato Telšiuose portretą, gautume, jog į Seimą kandidatuoja aukštąjį išsilavinimą turintis 47 vyras, kurio turtas, vertybiniai popieriai ir piniginės lėšos siekia 149 361 Eur.
Trumpai abėcėlės tvarka apžvelgsime anketas kiekvieno kandidato į Seimą Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje.
Antanas NEKRAŠIUS
Statistinio kandidato į Seimo narius portretas
Remiantis VRK duomenimis, sudarytas visos Lietuvos statistinio kandidato į Seimo narius portretas: artėjančiuose Seimo rinkimuose dalyvauja aukštąjį išsilavinimą turintis penkiasdešimtmetis vyras, vardu Vytautas, kurio turtas, vertybiniai popieriai ir piniginės lėšos siekia beveik 147 tūkst. eurų.
Dalyvauti 2020 m. spalio 11 d. vyksiančiuose Seimo rinkimuose užregistruoti 1755 kandidatai. Lyginant su 2016 m., šiemet į Seimą kandidatuoja 339 daugiau asmenų. Prieš ketverius metus VRK buvo registravusi 1416 kandidatų.
Kaip ir ankstesniuose Seimo rinkimuose, taip ir šiemet, dauguma kandidatų yra vyrai – jie sudaro 66,7 proc. kandidatų. Moterų rinkimuose dalyvauja kiek daugiau nei trečdalis – 33,3 procento.
Vyrai dominuoja absoliučioje daugumoje politinių partijų sąrašų. Vienintelė Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga savo gretose turi daugiau moterų nei vyrų – jų šioje partijoje yra 63 proc. Mažiausiai moterų savo gretose turi Nacionalinis susivienijimas – jų skaičius šios partijos sąraše sudaro vos 15 procentų.
Populiariausi šių metų Seimo rinkimuose kandidatuojančių vyrų vardai – Vytautas, Kęstutis, Saulius, Tomas, Arūnas.
Tarp kandidačių moterų daugiausia yra turinčių Daivos, Linos, Janinos, Kristinos ir Rasos vardus.
Beveik 64 proc. nurodė, kad yra susituokę. 19 kandidatų (1,1 proc.) deklaravo esantys partnerystėje. Nevedusių (netekėjusių) yra 201 arba 11,4 proc. 48 kandidatai yra našliai, tai sudaro beveik 3 proc.
Daugiau kaip 10 proc. kandidatų (187 asmenys) nurodė, jog yra išsiskyrę, o 185 kandidatai (10,5 proc.) duomenų apie savo šeimyninę padėtį nepateikė.
Teikdami pareiškinius dokumentus VRK, kandidatai privalėjo nurodyti savo teistumą. Tokį faktą nuslėpę asmenys buvo pašalinti iš kandidatų sąrašų.
Beveik 98 procentai kandidatuojančių į Seimą asmenų nurodė niekada nebuvę teisti. 2 procentai kandidatų savo teistumą deklaravo ir yra registruoti kandidatais į Seimo narius.
Laima Liucija Andrikienė
Buvusią europarlamentarę į Seimą vienmandatėje Telšių rinkimų apygardoje iškėlė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai. Politikė gimė Druskininkuose 1958 m. sausio 1 d.
L. L. Andrikienės anketoje nurodytos pareigos: International fondo valdybos narė, nuo 2020 m. birželio 19 d. iki liepos 23 d. – Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro specialiosios rinkimų stebėjimo misijos Šiaurės Makedonijos Respublikoje vadovė.
Politikė įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Studijavo Vilniaus universitete, specialybė – ekonominė kibernetika. Mokslo laipsnis – Socialinių mokslų daktarė, pedagoginis vardas – docentė. Moka anglų, ispanų ir rusų kalbas.
L. L. Andrikienė anketoje nurodė esanti mecenatė. Taip pat Šv. Jokūbo kelio plėtros Lietuvoje iniciatorė ir rėmėja, kasmetinės Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetės globėja. Lietuvos Sąjūdžio narė (1988–1993), Sąjūdžio Seimo narė (1992–1993). Mokslinių monografijų, knygų, straipsnių lietuvių, anglų, prancūzų ir kt. kalbomis autorė.
Šeimyninės padėties L. L. Andrikienė anketoje nenurodė. Turi sūnų – Šarūną. Mėgsta literatūrą, keliones ir muziką.
Kandidatė į Seimą deklaravo turinti turto už 399 452 Eur, piniginių lėšų – 163 043 Eur.
Algirdas Bacevičius
Telšių rajono savivaldybės tarybos narį į Seimą Telšių vienamandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Centro partija – tautininkai.
A. Bacevičius gimė 1964 m. birželio 7 d. Maskvoje (Rusija). Kandidato anketoje pateikta ganėtinai skurdi informacija: politikas nenurodė nei išsilavinimo, nei mokslo laipsnio, nei darbo patirties, nei pomėgių, nei kokias užsienio kalbas moka.
A. Bacevičius deklaravo turintis 66 500 Eur privalomo registruoti turto, piniginių lėšų – 37 000 Eur.
Valentinas Bukauskas
Kadenciją baigiantį Seimo narį V. Bukauską Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Darbo partija.
Ilgametis parlamentaras gimė 1962 m. lapkričio 25 d. Sukančių k., Telšių r.
2019 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, įgijo švietimo įstaigų vadybos ir administravimo studijų programos, verslo vadybos magistro laipsnį.
Moka rusų kalbą, mėgsta sodininkystę, maisto gamybą ir muziką. Yra tarptautinio „Lions“ klubo bei Lietuvos šaulių sąjungos narys.
V. Bukauskas deklaravo turintis turto už 153 141 Eur, piniginių lėšų – 45 500 Eur, paskolų – 30 000 Eur.
Jurgita Dainelytė
Antra moteris kandidatė į Seimą Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje – J. Dainelytė. Ją iškėlė Krikščionių sąjunga.
Informacijos apie kandidatę VRK anketoje nėra daug. Gimė 1968 m. balandžio 20 d. Vilniuje. Privačioje įmonėje eina vyr. finansininkės pareigas.
J. Dainelytė mokėsi Vilniaus ekonomikos kolegijoje. Nurodyta, jog studijos nebaigtos. Moka rusų, vokiečių kalbas, mėgsta sportą ir gamtą, yra išsiskyrusi.
Kandidatė deklaravo turinti turto už 96 000 Eur, paskolų – 10 000 Eur.
Martynas Gedvilas
Kitas Telšių rajono savivaldybės tarybos narys besitaikantis vilkėti Seimo nario mundurą – M. Gedvilas. Jį kandidatu į Seimą iškėlė Partija „Laisvė ir teisingumas“.
M. Gedvilas gimė 1989 m. rugsėjo 16 d. Telšiuose. Privačioje įmonėje eina direktoriaus pareigas.
2012 m. įgijo aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą – Klaipėdos verslo aukštojoje mokykloje studijavo teisę. Moka anglų kalbą, veda paskaitas mokiniams mokyklose apie sveiką gyvenseną, pozityvų mąstymą, fizinį aktyvumą. Dalyvauja kraujo donorystės programose, fitneso ir kultūrizmo varžybose, skaito knygas.
Papildomai apie save M. Gedvilas rašo, jog augo šeimoje su dviem broliais. Tėvai skatino siekti mokslo, darbštumo ir atjautos. Šiuo metu mokosi Mykolo Romerio universitete. Yra sukūręs šeimą, augina keturių metų sūnų Ąžuolą.
Politikas deklaravo turintis turto už 73 000 Eur.
Tomas Katkus
Trečiąjį Telšių rajono savivaldybės tarybos narį T. Katkų Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija.
Politikas gimė 1987 m. sausio 17 d. Telšiuose. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis: Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo kelių ir geležinkelių inžinieriaus specialybę. Moka anglų ir rusų kalbas. Yra vedęs, kartu su žmona Birute augina du sūnus Sauginą ir Margirį. Yra Lietuvos šaulių sąjungos narys. Politiką kandidatas į Seimą nurodė kaip pomėgį.
Papildomai savo anketoje T. Katkus nurodo, kad po studijų grįžęs į Telšius, kaupė įvairią darbinę patirtį stengdamasis ją derinti su aktyvia visuomenine ir politine veikla. „Ne pažadai ir ne skambios frazės daro žmones laimingais. Sieksiu įnešti kitokią politinę kultūrą, kuri leistų suprasti, kad bendradarbiavimas, diskusija ir realūs sprendimai yra būtini ir su Jūsų pagalba įgyvendinami“, – rašo VRK anketoje.
Kandidatas deklaravo turintis turto už 44 196 Eur, paskolų – 21 000 Eur.
Valdas Katkus
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje į Seimą iškėlė V. Katkaus kandidatūrą. Politikas gimė 1986 m. sausio 6 d. Plungėje. Išsilavinimas – Specialusis vidurinis: baigė Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, įgijo automechaniko specialybę. Moka anglų ir rusų kalbas. Eina vadovo pareigas privačioje įmonėje.
Lietuvos šaulių sąjungos narys. Mėgsta keliauti ir slidinėti. Vedęs, kartu su žmona Rimante augina dvi dukras – Lėją ir Elę.
Apie save anketoje V. Katkus rašo: „Esu bendruomeniškas, žiūrintis į priekį žmogus, todėl man labai svarbu, kaip gyvensime mes ir mūsų vaikai, kokią aplinką mes sukursime ne tik sau, bet ir ateinančioms kartoms.“
Politikas deklaravo turintis turto už 73 750 Eur, piniginių lėšų – 6 000 Eur.
Dovydas Kontrimas
Gimė 1978 m. spalio 5 d. Telšiuose. Į Seimą kandidatu Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Lietuvos žaliųjų partija.
Išsilavinimo anketoje politikas nenurodė, tačiau pažymėta, jog turi bakalauro laipsnį. Dirba privačioje įmonėje – eina direktoriaus pareigas.
Moka dvi užsienio kalbas – anglų ir rusų. Vedęs, kartu su žmona Vilma augina dvi dukras. Laisvalaikiu mėgsta sportuoti gryname ore. „Neturiu žalingų įpročių, abstinentas, propaguoju sveiką gyvenseną, vegetarizmą“, – rašo savo anketoje D. Kontrimas.
Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas deklaravo turintis privalomo registruoti turto už 57 000 Eur, vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai – 800 Eur, piniginių lėšų – 40 000 Eur, paskolų – 40 000 Eur.
Mindaugas Ralys
M. Ralį į Seimą Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Lietuvos socialdemokratų darbo partija. Politikas gimė Kelmėje 1984 m. lapkričio 1 d. Vadovauja privačiai bendrovei.
Kandidatas anketoje nurodė turintis aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą: baigė Šiaulių kolegiją, įgijo inžinieriaus specialybę.
Moka rusų kalbą, mėgsta žvejybą, laisvą laiką leisti kartu su šeima. Yra vedęs, kartu su žmona Sandra augina dvi dukras – Gabiją ir Austėją.
M. Ralys deklaravo turintis turto už 55 000 Eur, piniginių lėšų – 10 000 Eur.
Rimantė Šalaševičiūtė  
Lietuvos Respublikos Seimo narę, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkę R. Šalaševičiūtę Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
Politikė gimė 1954 m. vasario 10 d. Varniuose. 1976 m. įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą: Vilniaus universitete studijavo teisę.
Moka lenkų, rusų, vokiečių kalbas.
Apie savo mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą R. Šalaševičiūtė savo anketoje rašo: „Turiu 14 metų pedagoginio darbo stažą. Dalyvavau rengiant dvi mokslo studijas, parašiau knygą „Vaiko teisės ir pareigos kasdieniame gyvenime“. Vadovavau Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklui, buvau Europos ombudsmeno instituto valdybos nare, UNICEF Lietuvos nacionalinės valdybos nare, išrinkta Europos vaiko teisių gynėjų tinklo pirmininke, LEU Socialinės komunikacijos instituto tarybos pirmininkė.“
Politikė mėgsta skaityti, būti gamtoje, grybauti, dirbti sode.
Našlė. Turi tris dukras, kurios dirba paslaugų sferoje: Ina – vyr. slaugos administratorė poliklinikoje, Rita – socialinė darbuotoja, Rūta – mokytoja.
Papildomai apie save anketoje R. Šalaševičiūtė nurodė, jog Seimo nare yra nuo 2012 m. iki dabar. 2012–2014 m. buvo Seimo Konstitucijos komisijos pirmininkė, dirbo Žmogaus teisių, Teisės ir teisėtvarkos komitetuose, nuo 2017 m. – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė. Be to, nuo 2016 m. vadovauja Seimo žemaičių grupei.
Politikė deklaravo turinti turto už 98 000 Eur, piniginių lėšų – 75 232 Eur, paskolų – 5 397 Eur

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Apolitiška parašė:

  R. Šalaševičiūtė jau miega seime ir pradeda dirbti tik prieš rinkimus. Gal laikas jai pailsėti, lai dirba jaunesni. Dažnai lankosi senelių namuose, galėtų jau ten ir spsigyventi, o ne kandidatuoti į seimą.

 2. Juokai parašė:

  Vienintelė Šalaševičiūtė dirba, padeda rajono žmonėms: ir kultūros namams, ir dėl kelių ar kitų problemų ir projektų. O V. Bukauskas per 16 metų Seime nieko nenuveikė. Tik vaikšto po atlaidus ir demonstruojami….

 3. Dede parašė:

  Už bet ką, tik ne Šalaševičiute ir ne bukauskas. Rimčiausiai atrodo Andrikienė

 4. Zosė iš kaimo parašė:

  Klausimėlis merui. Ar gali Paslaugų centro direktorė užsiiminėti politika darbo metu ir versti darbuotojus atsitraukti nuo darbo. Dar įdomiau, kad kaži ar kas bežino, už ką agituoja balsuoti, nes iki pietų Katkus savo agitaciją varo, o po pietų ponia Andrikienė lankosi. O gal čia kaip tame kine, pagal valdžią ir kepurė. Cirkas ir tiek

 5. Manau parašė:

  Už Motiejūną balsuoti nuors tvarką darė Telšius.Vuo gal Paslaugų cėntra direktuoė nuor į valdžią eiti jei tep puolitika užsiem vo nedarbu.Zuosele iš kor žiną?

 6. JUZIS parašė:

  Arba pensininkas, arba iš vaikų darželio.
  Tik vienas Valentinas vertas į Seimą už savo nuopelnus Telšiams!
  Dėl Bacevičiaus, tai iš vis žodžių trūksta – net sakinio nemoka suregzti, o į Seimą nori.
  Atleisk Jiems viešpatie, nes jie nežino ką daro…

 7. Juziai parašė:

  Mes už Valentina. Aukštas ir labai gražus vyras. Tegul jis nieko nedirba, vistiek iki smerties už jį balsuosim

 8. Atsakymas Juziui parašė:

  Tie visi senienos tegu eina pailsėti. Juokinga, kai visi pabunda iš miego tik prieš rinkimus ir tik tada atsimena žmones, kuriems vėl žarstomi pažadai. Jokių nuopelnų Telšiams niekas nepadarė ir nepadarys, apart savų kišenių papildymą. Jei atvirai- nėra už ką balsuoti. Realiausias kandidatas tai tik Bacevičius, ne tik Telšiuose, bet ir seime nors pakovos dėl korupcijos. Vienintelis, kuris nebijo pasakyti tiesos.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt