Telšių miesto gimtadienis, Žemaitijos jubiliejinių metų pabaiga ir Kalėdų startas

Parašė:  2019-12-13

Gruodžio 6-oji Žemaitijos sostinėje buvo dosni reginių – vyko Žemaitijos vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejaus baigiamieji renginiai, paminėtas Telšių miesto gimtadienis, įžiebta Kalėdų eglė. Susirinkusieji į renginius gyrė organizacinius gebėjimus, kūrybiškumą ir labai pasigedo žemaitiškos kalbos.
Žemaičių muziejuje „Alka“
Žemaičių muziejuje „Alka“ vyko Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejaus šventinė konferencija ir atminimo ženklo „Už nuopelnus Žemaitijai“ įteikimo ceremonija.
Renginį pradėjo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos vaikinų vokalinis ansamblis „Bros“. Konferenciją vedė Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorės pavaduotoja Ingrida Vaitiekienė. Visus pasveikino muziejaus direktorė Eva Stonkevičienė, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Iškilmingai pasirašyta Žemaičių muziejaus „Alka“ (direktorė E. Stonkevičienė) ir Žemaičių kultūros draugijos (pirmininkas S. Kasparavičius) bendradarbiavimo sutartis.
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto istorikas Povilas Šverebas kalbėjo apie Žemaitijos istoriją dailininkės Linos Kalinauskaitės medalyje „Pirmajam žemaičių paminėjimui istoriniuose šaltiniuose 800 metų“. Dalyvavo ir pati medalio autorė. Apie Žemaitijos privilegijas pranešimą parengė Telšių miesto garbės pilietis, profesorius Algirdas Žebrauskas. Diskusijų sukėlė Telšių miesto garbės piliečio, profesoriaus Alfredo Bumblausko pranešimas „Kas yra Žemaitija“.
Lietuvos Respublikos Seimo narė, Laikinosios žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas įteikė 63 atminimo ženklus „Už nuopelnus Žemaitijai“. Iš jų – Telšių rajono žmonėms: Bronislavui Baniui, Ramūnui Baniui, Jonui Bartkui, Vilijai Benešienei, Valentinui Bukauskui, Andriui Daciui, Steponui Algirdui Dačkevičiui, Eglei Čėjauskaitei-Gintalei, Romualdui Inčirauskui, Stasiui Jurkui, Stasiui Kasparavičiui, Kęstučiui Kėvalui, Vidui Kolesinskiui, Antanui Kontrimui, Nijolei Narmontaitei, Viktorijai Daujotytei-Pakerienei, Algirdui Pažemeckui, Laimutei Pocevičienei, Andriejui Sabaliauskui, Rimantei Šalaševičiūtei, Linui Šedvilui, Albinui Šmukštai, Povilui Šverebui, Antanui Vaškiui, Irenai Zimblienei, Janinai Zvonkuvienei, Edmundui Žalpiui, Algirdui Žebrauskui, Alfredui Bumblauskui. Alfredui Jonušui įteiktas padėkos raštas už nuopelnus Žemaitijai.
Žemaičių didžioji siena
Popietę Žemaičių didžiojoje sienoje Respublikos gatvėje iškilmingai atidengta atminimo lenta „Valdovų privilegijos Žemaitijai“.
Šios meninės plokštės idėjos autorius – Telšių miesto garbės pilietis, architektas, profesorius A. Žebrauskas, o ją įgyvendino Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius, skulptorius, medalininkas, tapytojas R. Inčirauskas. Pašventinimo apeigas atliko Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius Saulius Stumbra.
Įžiebta miesto eglė
Vakarop Telšių Turgaus aikštėje vyko Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir 228-asis Telšių miesto gimtadienis „Kalėdų dovana mano miestui!“
Koncertavo Telšių miesto ir rajono švietimo įstaigų kolektyvai: YAMAHA muzikos mokykla (vad. Valdereza Laurinavičienė), modernios muzikos mokykla CONMUSICA (vad. Kristina Bagdonienė), Telšių „Ateities“ progimnazijos choras „Šypsenėlės“ (mokytoja Alfreda Makarienė), Telšių „Džiugo“ gimnazijos ansamblis (mokytoja Fausta Sabaliauskienė), Telšių „Germanto“ progimnazijos ansamblis „Gaida“ (mokytoja Nijolė Butkevičienė), Ryškėnų kultūros centro studija „Ryškučiai“ (vad. Nijolė Činskienė), atlikėjas Ignas Smilgevičius.
Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas ir Telšių miesto seniūnas Česlovas Ubartas, linkėdami ir toliau rodyti gerumo pavyzdžius mūsų bendruomenei, dėkojo Stanislavai Petrauskienei už Žemaitijos sostinei padovanotą eglę, UAB „Skinta“ direktorei Birutei Lekavičiūtei už Kalėdų eglės puošybos idėją, Telšių Naujamiesčio mokyklos mokytojo padėjėjai Birutei Gedgaudienei už Žemaitijos sostinei padovanotą advento vainiką, Telšių „Vilties“ centro socialinio darbuotojo padėjėjai Rūtai Jonušienei už pagalbą kuriant Kalėdų eglės papuošimus, asociacijos „Telšių uodegėlė“ kolektyvo narei Romai Puidokienei, sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Telšių viltis“ kolektyvo narei Aušrai Motuzaitei, Dūseikių socialinės globos namų kolektyvo narei Violetai Antužienei, asociacijos „Telšių bičiulių ratas“ kolektyvo narei Ingridai Leliukaitei, Telšių Parkinsono ligos draugijos kolektyvo narei Virginai Šilgalienei, Maltos ordino pagalbos tarnybos Telšių skyriaus kolektyvo narei Vilijai Austienei, Telšių neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensininkų draugijos kolektyvo narei Danutei Šiliauskienei, Telšių socialinių paslaugų centro kolektyvo narei Jolantai Rekašienei, Telšių rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvo narei Marytei Šiurkienei – už dalyvavimą penktojoje kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų labdaros mugėje.
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas už geriausias iniciatyvas padėkojo iniciatyvų konkurso „Aš – žemaitis“ nugalėtojams. I iniciatyva – Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio taryba (pirmininkė Jurgita Nagienė) organizavo Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties renginį-kūrybinę popietę „Puo Žemaitėjes pastuogi“, Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą-nuotraukų parodą „Mažom pėdutėm po Žemaitiją“. II iniciatyva – Telšių rajono ikimokyklinių įstaigų vadovų metodinis būrelis 2019 m. organizavo ir vykdė iniciatyvą-projektą „Žemaitėjė brongė, mas tāva vākā“. III iniciatyva – etnokultūros būrelis „Etnoratas“ (vadovė Jovita Skukauskienė) padėjo mokiniams ugdytis tautinį tapatumą, pažinti ir vertinti savo gimtojo krašto tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą.
Už saldžias dovanėles Telšių kultūros centras dėkoja kredito unijai „Germanto lobis“ ir vadovui Vytautui Barsteigai, technikos, įrankių, įrangos, pastolių, klojinių nuomos paslaugų įmonei „Ramirent“, miesto gimtadieniui fejerverkus dovanojusiam Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Telšių filialui.
Teatralizuotas koncertas
Vakare Telšių miesto arenoje vyko baigiamasis Žemaitijos metų teatralizuotas koncertas „Aš eso ta – Žemaitėjė“.
Žemaitijos jubiliejaus proga visus pasveikino Telšių vyskupas ordinaras K. Kėvalas, Seimo narė, Seimo Laikinosios žemaičių grupės vadovė R. Šalaševičiūtė, Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas.
Žemaičių meilę savo kraštui ir jo išskirtinumą, Žemaitijos istoriją teatralizuotais pasirodymais atskleidė koncerto dalyviai: Saulius Petreikis ir „World Orchestra“, Loreta Sungailienė, Nijolė Narmontaitė, Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis „Taduja“ ir folkloro ansamblis „Judlė“, Mažeikių choreografijos mokyklos vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija „Kauškutis“, Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“ ir vaikų folkloro ansamblis „Alksniokā“, Mažeikių rajono Sedos kultūros centro folkloro ansamblis „Rėmolee“, Pasvalio muzikos mėgėjų bendruomenės choras „Canticum novum“, Telšių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Čiučiuruks“, dainų ir šokių ansamblis „Mastis“, senjorų šokių grupė „Džiugas“, Nevarėnų kultūros centro jaunių šokių kolektyvas „Žemaitukai“, Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos šokėjų grupė, Žemaitės dramos teatro aktoriai, šokio studija ir studija „Savi“, Šiaulių miesto jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“, Vilniaus kojūkininkai.
Jubiliejinių Žemaitijos metų baigiamojo koncerto organizatoriai – Telšių kultūros centras, vadovaujamas Lino Ulkštino, Telšių Žemaitės dramos teatras, Telšių kultūros centro choreografė Ina Levickienė, Žemaitės dramos teatro režisierė Laimutė Pocevičienė.
Pinigai ir finansavimo šaltiniai
Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Macienė informavo, kad gruodžio 6-ąją vykę renginiai buvo finansuojami iš keleto finansavimo šaltinių: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skyrė 12 000 Eur Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai atminimo ženklui, skirtam Žemaitijos vardo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejui, sukurti ir apdovanojimo procedūroms atlikti; 20 000 Eur Žemaičių muziejui „Alka“ baigiamajam Žemaitijos metų minėjimo renginiui „Aš eso ta – Žemaitėjė“ Telšiuose organizuoti.
Lietuvos kultūros taryba skyrė 14 000 Eur Telšių rajono savivaldybės kultūros centro projektui „Aš eso ta – Žemaitėjė“.
Telšių rajono savivaldybė skyrė 6 950 Eur baigiamajam Žemaitijos metų renginiui „Aš eso ta – Žemaitėjė“ bei kitiems gruodžio 6 dieną vykusiems renginiams, 800 Eur prisidėjo prie atminimo ženklo, skirto Žemaitijos vardo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejui, sukūrimo ir apdovanojimo procedūrų atlikimo.
Žemaičių muziejus „Alka“ skyrė 385 Eur baigiamajam Žemaitijos metų renginiui.
„Didžiausia dalis visų skirtų lėšų atiteko techninei renginių daliai. Renginius režisavo, organizavo ir įgyvendino vietos kultūros darbuotojai, koncertavo Žemaitijos regiono meno kolektyvai su profesionalių atlikėjų pagalba“, – sakė E. Macienė.
Parengta pagal Telšių kultūros centro inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar norėtumėte, kad ugdymas nuo rugsėjo 1-osios vyktų nuotoliniu būdu?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt