Savivaldybės ir rangovo ginčas trukdo atverti Telšių kultūros centro duris

Parašė:  2019-09-10

Vargu ar užtektų rankų pirštų suskaičiuoti, kiek kartų buvo žadama atidaryti Telšių kultūros centrą. Tačiau šių metų pradžioje atrodė, kad dvylika metų trukusi rekonstrukcija jau tuoj tuoj bus baigta ir visuomenei pagaliau atsivers šios įstaigos durys. Vasario mėnesį kadenciją baigiantis tuometinis Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas „Telšių ŽINIOMS“ pareiškė, jog iš rekonstravimo darbus kultūros centre atliekančio rangovo gavo raštišką patikinimą, kad visi darbai bus užbaigti iki balandžio pabaigos, o į patalpas kultūros darbuotojai galės įžengti jau rudenį. „Paprašiau rašto, nes ne kartą buvau žadėjęs, kad rekonstrukcija bus baigta, bet jei ne vienas, tai kitas „pavesdavo“, ir likdavau melagis, – tąsyk kalbėjo rajono vadovas. – Nebenoriu daugiau taip. Galiu drąsiai pasakyti: iki rugsėjo 1 dienos į kultūros centrą tikrai įžengsime.“
Tačiau pasikeitus rajono valdžiai ir atėjus ilgai lauktai rugsėjo 1-ajai Telšių kultūros centras liko tylus, meno kolektyvai repetuoja išsimėtę po visą miestą, renginiai keliasi į Telšių viešąsias erdves, o esant prastesniam orui – glaudžiamasi Žemaitės dramos teatre.
Antanas NEKRAŠIUS
Kultūros centro kėdžių pinigai nukeliavo į Pramonės gatvę
Rugpjūčio 29 dieną surengtame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai pritarė sprendimui dėl rajono biudžeto perskirstymo. Šalia kitų biudžeto pakeitimų buvo perskirstytos ir lėšos, skirtos Telšių kultūros centro baldams įsigyti (150 tūkst. Eur). Suplanuoti pinigai kėdėms nukeliavo į Pramonės gatvės rekonstrukcijos darbus atlikusio rangovo kišenę, su kuriuo Savivaldybė vėluoja atsiskaityti. „Komiteto nariai sprendimui pritarė, tačiau pastebėjome, jog lėšos atsiskaityti už atliktus darbus Pramonės gatvėje paimtos iš kultūros centro, – Tarybos posėdyje pristatęs sprendimo projektą sakė Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Rimantas Adomaitis. – Tai ženklas visuomenei, kad kultūros centro šiemet dar neturėsime. Klausimas, kas dėl to kaltas? Kodėl neįvykdytas praėjusios kadencijos Telšių rajono savivaldybės mero įsipareigojimas šiemet užbaigti pastato rekonstravimo darbus?“
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas Tarybos nariams paaiškino, jog sprendimas perskirstyti kultūros centrui numatytas lėšas biudžete kilo iš ūkiškumo paskatų: „Kam pirkti kėdes, jeigu neturime kur jų sustatyti? Kultūros centro rekonstrukcijos negalime užbaigti, nes yra kilęs ginčas dėl statybinių medžiagų panaudojimo.“ Pasak I. Motiejūno, Savivaldybė nusamdė statybos ekspertus, kurie atlieka vertinimą, veda derybas su rangovu.
Esą kai bus šių derybų rezultatai ir vertinimas – bus ir atitinkamas sprendimas dėl kultūros centro.
Tarybos nariai I. Motiejūno klausė, ar vyksta teisminis ginčas dėl kultūros centro rekonstrukcijos.
„Teisminio ginčo nėra. Yra tik atliekamas teisinis vertinimas, – atsakė Savivaldybės administracijos direktorius. – Tiek mes, tiek rangovas esame pasitelkę teisininkų pagalbą: bandome rasti kompromisą. Ginčas kilo dėl garso izoliacijos plokščių. Reikalaujame iš rangovo to, kas buvo numatyta pirminiame projekte. Tai yra mūsų pareiga.“
„Savotiškai pagirsiu buvusį Telšių rajono savivaldybės merą P. Kuiziną, – posėdyje teigė opozicijos Telšių rajono savivaldybės taryboje lyderis Mantas Serva. – Jis ėmėsi iniciatyvos dėl kultūros centro. Pats buvau liudininkas šio proceso, kai kiekvieną savaitę, kartais net po du kartus, vyko rajono valdžios, administracijos ir rangovo susitikimai. Mačiau, kaip procesas įgavo pagreitį, o finišo tiesioji (kultūros centro rekonstrukcijos pabaiga, – red.) buvo numatyta šių metų balandžio mėnesį. Keista, kad, pasikeitus valdžiai, šis projektas sustojo…“
Tarsi dėl akių palingavę galvelėmis, jog kultūros centras šiemet atidarytas nebus, o gal jau įpratę prie terminų nukėlinėjimo reiškinio, politikai beveik vienbalsiai atidavė kultūros centro baldams įsigyti skirtus pinigėlius Savivaldybės skoloms užkišti. Sprendimui nepritarė tik du Tarybos nariai.
Ginčo esmė
„Vykdant statybos montavimo darbus pagal 2006 metais parengtą techninį projektą, pastebėta, kad projekte nenurodyta akustinių plokščių techninė specifikacija, – „Telšių ŽINIOMS“ tvirtino laikinai einantis Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas Mindaugas Norkus, – todėl 2016 metais buvo patikslintas techninis projektas, kuriame numatytos sienų ir lubų aptaisymo akustinėmis plokštėmis techninės specifikacijos. Tačiau minėtame techninio projekto patikslinime skirtingose vietose buvo nurodytas skirtingas medžiagiškumas. Rangovui pradėjus montuoti sienines perforuotas plokštes, Savivaldybė nurodė, kad montuojamos akustinės perforuotos plokštės neatitinka techninio projekto medžiagiškumo techninių specifikacijų.“
Anot M. Norkaus, rangovas teigia, kad techninio projekto techninėje specifikacijoje akustinių perforuotų gipso plokščių savybės nėra detalizuotos. Taip pat rangovas, vadovaudamasis techninio projekto brėžiniu, tvirtina, kad akustinės perforuotos plokštės turi būti pagamintos iš gipso, todėl pradėjo įrenginėti perforuotas akustines perforuotas plokštes, pagamintas iš gipso.
„Kilo ginčas tarp Savivaldybės ir rangovo, ginčas pradėtas spręsti derybų būdu. Ginčo esmė – perforuotų akustinių plokščių medžiagiškumas, – aiškino laikinasis Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas. – Šią dieną yra užaktuota darbų už 3 306 094 Eur. Liko atlikti už 259 659 Eur. Paaiškinu, kad neužaktuoti darbai fiziškai yra padaryti, tačiau nekokybiškai. Šiuo metu rangovas dar taiso atliktų darbų defektus pagal Savivaldybės pareikštas pastabas. Sieninių perforuotų akustinių plokščių, dėl kurių vyksta ginčas, įrengimo darbų vertė yra 71 781 Eur.“ Pasak M. Norkaus, objektas bus užbaigtas, kai bus atlikti visi darbai ir ištaisyti defektai.
Susitikimai tebevyksta
„Pavasarį, kai su Jumis („Telšių ŽINIOS“ – red.) kalbėjome, buvo rastas susitarimas su rangovu dėl kultūros centro. Yra susitikimų protokolai ir pan., – „Telšių ŽINIOMS“ kalbėjo buvęs Telšių rajono savivaldybės meras P. Kuizinas. – Rangovas visus darbus padarė, liko tik senas ginčas dėl garso izoliacijos plokščių. Nutarta priduoti pastatą su tam tikromis išlygomis ir leisti jį eksploatuoti. O dėl ginčo – kreiptis į teismą. Negaliu atsakyti, kodėl, pasikeitus valdžiai, taip nebuvo padaryta.“ P. Kuizino manymu, Savivaldybė su rangovu taip gali ginčytis metų metus, todėl reikalingas trečios šalies įsikišimas.
„Telšių kultūros centro rekonstrukcija tęsiasi jau tryliktus metus, kurie lydimi įvairių keblumų, – teigė Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas. – Buvusiam rangovui buvo iškelta bankroto byla, konkurso paskelbimas parinkti naują rangovą taip pat užtruko, su keblumais susiduriame ir dabar. Tačiau tikiu, kad bendromis pastangomis, abipusiu sutarimu mes pagaliau baigsime rekonstrukciją ir visuomenė galės naudotis moderniomis kultūros centro patalpomis.“
„Vyksta susitikimai su rangovu, techniniais prižiūrėtojais, projektuotojais. Paskutinis toks susitikimas vyko šią savaitę, – „Telšių ŽINIOMS“ sakė Savivaldybės administracijos direktorius I. Motiejūnas. – Esmė yra ta, kad kultūros centre sudėtos dvigubai pigesnės akustinės plokštės, negu buvo numatytos pirminiame projekte. Šiandien mūsų samdyti ekspertai turi įvertinti, ar jos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, ar ne. Jeigu atitinka – tada reikės kreiptis į projektuotojus bei agentūrą, ar šie sutinka, jog būtų paliktos tokios plokštės. Negalime lengva ranka padėti parašo, kada toks sumų skirtumas.“ I. Motiejūno tvirtinimu, Savivaldybės administracija deda visas pastangas, kad kilęs ginčas su rangovu kuo greičiausiai išsispręstų.
V. Bukauskas: „Svarbiausia yra ginti viešąjį interesą“
„Puikiai pamenu, kaip Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir Telšių kultūros centro rekonstrukcijos projektas gimė, kiek teko įdėti pastangų, kad jis būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą, – „Telšių ŽINIOMS“ kalbėjo Seimo narys Valentinas Bukauskas. – Jau tada buvo aišku, kad tai bus dešimtmečio rekonstrukcija. Darbų vertė siekė per 27 mln. litų, kai visos šalies kultūros objektams skiriama lėšų suma Valstybės investicijų programoje būdavo 10 mln. litų. Šiandien lieka tik pasidžiaugti, jog rekonstrukcija praktiškai baigta. Liko Savivaldybei išsiaiškinti keletą teisinių niuansų“.
Pasak V. Bukausko, per daugiau nei dešimtmetį trukusią rekonstrukciją daug kas pasikeitė: medžiagos, technologijos, netgi pats kultūros centro rangovas. Esą pagrindinis šiuo metu ginčas – tai kultūros centro salėje sudėtos akustinės plokštės, kurios skiriasi nuo pirminiame projekte numatytų. „Aš negaliu pasakyti, tinkamos jos ar netinkamos – į šį klausimą turi atsakyti specialistai, – pabrėžė Seimo narys. – Mums, politikams, svarbiausia yra ginti viešąjį interesą, kad nebūtų sudėtos plokštės, kurios taptų blogos akustikos kultūros centro salėje priežastimi.“
V. Bukauskas apgailestavo, kad dėl užtrukusios rekonstrukcijos ir teisinių ginčų kenčia kultūros darbuotojai ir visuomenė: „Aš išties lenkiu galvą prieš kultūros bendruomenę: kaip ji po šitiek metų be savų „namų“ sugeba išeiti į sceną su šypsena. Juolab kad dabar kultūros centre sudėta naujausia ir moderniausia įranga, praktiškai įrengtos visos patalpos, bet jomis naudotis negali, kol nepriduotos.“
Kitas dalykas, anot Seimo nario, – Savivaldybei jau šiemet reikėtų skelbti kultūros centro salės kėdžių pirkimą. Nesvarbu, kad tam skirtos lėšos biudžete buvo perkeltos ir bus numatytos tik kitais metais: „Aš tikiu, kad artimiausiu metu Savivaldybei pavyks susitarti su rangovu ir kultūros centras duris atvers. Tad nereikėtų gaišti laiko dar ir kėdžių pirkimui.“
Rangovas: „Mes turime ekspertų išvadas, kurios patvirtina mūsų teisumą“
„Yra ginčas: Savivaldybė skaito vienaip, mes manome kitaip, – buvo lakoniškas rekonstrukcijos darbus Telšių kultūros centre atliekančios UAB „Versina“ vadovas Vytautas Banys. – Netgi jų teisininkas pripažino, jog dokumentuose yra dviprasmybė. Viliamės, kad viską pavyks išspręsti be teismų. Teismas – kaip kraštutinė priemonė, kurios tikrai mes nenorime imtis. Nesame tokių ginčų sprendimo priemonių šalininkai. Ypač mūsų pačių mieste.“
V. Banys pripažino, jog ginčas užsitęsė per ilgai: įrodinėjant savo poziciją vienai valdžiai, ši pasikeitė ir atėjo kita. Tad vėl visą procesą tenka pradėti iš naujo. Reikalinga trečios šalies – ekspertų – nuomonė. „Mes turime ekspertų išvadas, kurios patvirtina mūsų teisumą. Tačiau jos nėra privalomos, – dėstė įmonės vadovas. – Nereikia dramatizuoti, bet į viską žiūrėti pozityviai: atėjo nauja valdžia, kuri turi priimti sprendimą, bet nenori skubėti neįsigilinusi į ginčo esmę. Manau, kad greitu laiku viskas išsispręs.“
Anot rangovo, šiuo metu Telšių kultūros centre atlikti visi darbai: liko tik nudažyti ginčą sukėlusias salėje sumontuotas garso izoliacijos plokštes.
L. Ulkštinas: „Meno kolektyvų vadovai ir verkia, ir pyksta…“
„Tai buvo vienintelis kartas, kai nuoširdžiai patikėjau, jog rugsėjo mėnesį visuomenei galėsime atverti rekonstruoto Telšių kultūros centro duris, – „Telšių ŽINIOMS“ sakė šios įstaigos direktorius Linas Ulkštinas. – Netgi su mokyklomis nesitarėme dėl meno kolektyvų repeticijų jų patalpose. Dabar gyvensime taip, kaip gyvenome ilgus metus iki šiol: dvylika mūsų kolektyvų išsibarstys po visą miestą, repetuos mokyklų salėse, klasėse ir pan. <…> Aišku, daug nepatogumų: švietimo įstaigos gyvena pagal savo grafikus, vyksta tėvų susirinkimai, šventės ir pan. Taigi repeticijų laiką nuolat reikia derinti, nėra vietos kur instrumentus pasidėti, vieną dieną kolektyvas repetuoja vienoje mokykloje, kitą dieną – kitoje… Vadovai ir verkia, ir pyksta…“
Į klausimą, kaip pats vertina sudėtas akustines plokštes salėje, L. Ulkštinas atsakė, jog nėra šių dalykų ekspertas, tačiau jos savo funkciją atlieka. Esą nerimą kelia tik medžiaga, iš kurios jos padarytos: gipso plokštės. Tai – gana trapi medžiaga ir neatsargiai atsirėmus gali lūžti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. A.B. parašė:

    Žemaitės gimnazijos stadiono renovacijoje panaši istorija: sudėtos pigesnės medžiagos, nekokybiškos, padaryta ekspertizė tai patvirtina, tačiau ten „viskas gerai“ nes…rangovas saviškis… Beje kultūros centro renovacijos projektas savivaldybei kainavo beveik milijoną litų, spėkite, kas darė šį beveik milijoninį projektą ir ką su tuo bendra turi profesorius-architektas?

  2. Nemylimas parašė:

    Kol remontavo – morališkai paseno šis projektas

  3. Gytis parašė:

    Eilinis pavyzdys kai biurokratiniai nesutarimai trukdo uzbaigti projektus. Kodel privaciame sektoriuje tokiu kuriozu nebuna? Nes visi siekia islaikyti savo varda ir pateisinti klientu lukescius. Mes uzsakinejome duris visam namui https://www.unideco.lt/patarimai/durys/vidaus-durys ir be jokiu trukdziu gavome sutartu laiku. O kai pirkimus vykdo biudzetininkai, pasirinkdami savo tiekejus, taip ir nutinka, kad metu metais projektai neuzbaigiami.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt